Wersja programu 5.1.2330.4632 - 30 listopada 2011

  


   wersja 5.1.2330.4632 - 30 listopada 2011   


 

Księgowość

 1. Księga handlowa - Dodano możliwość przekopiowania sald z końca roku, na początek następnego roku na Bilans Otwarcia. Dodano opcję pobierania wszystkich kontrahentów do BO.
 2. Kadry i płace - Dodano nową, godzinową kartę czasu pracy, która daje możliwość prowadzenia karty czasu pracy z uwzględnieniem godzin i minut oraz umożliwiono ręczne wpisywanie godzin i minut w tabeli płacowej w Płaca wg godzin. W nowej karcie czasu pracy dodano możliwość przesuwania się pomiędzy miesiącami - w przód i wstecz, regulację szerokości rubryk, wstępne wypełnianie karty czasu pracy wg szablonu oraz podgląd całego roku.
 3. Kadry płace - W eksporcie do programu Płatnika dodano sumowanie wartości wynagrodzeń pracownika jeśli występował kilkakrotnie w liście płac w jednym okresie.

Eksport/import danych

 1. Eksport Symfonia - Dodano opcję umożliwiającą nie dodawanie konta kontrahenta podczas eksportu.
 2. Eksport do programu Yuma - Dodano do eksportu Faktury zakupu RR oraz Faktury zakupu unijne.
 3. Eksport do programu Fakir Wapro - Dodano do eksportu faktury zakupu RR rolnicze i faktury eksportowe zakupu i sprzedaży.
 4. Eksport uniwersalny - Dodanie opcji Zaawansowane, w której istnieje możliwość wysłania wygenerowanego pliku przez FTP lub e-mail.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Magazyn - Dodano funkcję działającą grupowo w tabeli magazynu - w opcji  F8 Pokaż, pod klawiszem Alt-F5 dodano funkcje umożliwiającą  zmianę grupy towarowej dla większej ilości towarów na raz (na przykład dla wyselekcjonowanych towarów).
 2. Magazyn - Rozszerzono magazyn do 60tyś. towarów.
 3. Cennik promocyjny - Dopuszczono w cenniku promocyjnym (przy pobieraniu grupowym) nadanie ujemnego upustu procentowego (przecena okresowa "w górę").
 4. Dokumenty sprzedaży - Dodano nowa funkcję: Kompletacja towaru. - W dokumencie sprzedaży po naciśnięciu klawisza Ctrl-1 pojawia się typowy monit o wpis ręczny, jednak po zaakceptowaniu klawiszem F12 program automatycznie generuje dokument RW, na którym można zdefiniować części składowe wchodzące w skład tego towaru (np. wpis "Komputer PC", a na RW rozchodowujemy HDD, FDD, procesor, płyta, itp.). Dodatkowo jeśli naciśniemy klawisz Ctrl-1 na wpisie który ma przyporządkowany dok. RW program do niego "skacze" pokazując zawartość.
 5. Dokumenty sprzedaży - W rejestrach dokumentów sprzedaży (faktury, paragony, WZ) dodano możliwość podglądu danych kontrahenta, kartoteki i rozliczeń kontrahenta przez ukryte opcje Ctrl-F8, Ctrl-F9, Ctrl-F10.
 6. Receptury - Umożliwiono odświeżanie receptur z poziomu rejestru receptur - F8 Odśwież receptury.
 7. Opcja Wystaw na Panel dotykowy: 
 • Dodano możliwość przypisania grupy towarowej do przycisku towarowego.
 • Dodano możliwość wystawiania dokumentów imiennych.

 

Raporty

 1. Protokół różnic korekta stanów - Dodano opcję umożliwiającą aktualizację rubryki "stan rzeczywisty". Aktualizacja polega na tym, że ewentualne zakupy i sprzedaż, które były wpisane po dacie wpisania w arkuszu inwentaryzacji, spowodują aktualizację stanu rzeczywistego wpisanego przez użytkownika w ostatnim protokole. Przykładowo: Jeżeli w inwentaryzacji na dzień 01.12.2011 wpisano ilość rzeczywistą 16 sztuk, a następnie wykonano zakupy towaru 10.12.2011 w ilości 5 sztuk, to po aktualizacji tą opcją stan rzeczywisty na 11.12.2011 będzie wynosił 21 sztuk.
 2. Wyciągi z kartotek kontrahentów - Dodano możliwość selekcji po NIP-ie podczas wypełniania oraz dodano rubrykę z NIP-em do tabeli raportu.

Inne

 1. Etykiety - W definicji etykiety dodano możliwość umieszczenia nr dowodu księgowego %NR_DOWODU_KS%, oraz uwag z dokumentu zakupu i sprzedaży "UWAGI_DOK".
 2. Hasła i uprawnienia - Dodano zakaz dostępu do dokumentów z wpisami ręcznymi.
 3. Karty rabatowe - Dodano funkcję umożliwiającą zmianę sposobu punktacji wszystkich kart rabatowych Ctrl-A Zmień wszystkim.

Bistro

 1. Produkty - Dodano możliwość definiowania dodatków dostępnych w jednej lub kilku grupach towarowych. Wskazujemy konkretne zakresy grup, dla których dostępne będą te dodatki, poprzez zdefiniowanie grupy Ulubione w Konfiguracja / Opcje globalne.  Towary, które mają być dodatkiem w tej grupie definiujemy w Konfiguracja / Produkty, w typie produktu jako "Dodatek dostępny w grupie ulubione".
 2. Zamówienia otwarte - Dodano skrótową informacje o zawartości zamówienia na przyciskach w liście zamówień otwartych.
 3. Karty rabatowe - Rozdzielono użycie karty rabatowej (dotąd jeden przycisk) na cztery niezależne funkcje, z odrębnymi przyciskami (użycie, rozładowanie, sprawdzenie, wycofanie).

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 października 2011