Wersja programu 5.1.2431.4691 - 31 grudnia 2011

  


   wersja 5.1.2431.4691 - 31 grudnia 2011   


 

Księgowość

 1. Deklaracja VAT-7 i VAT-7K - Dodano załącznik ORD-ZU niezbędny przy sporządzaniu korekty deklaracji VAT.
 2. e-Deklaracje:
 • Dodano eksport deklaracji VAT-UE, wraz z załącznikami VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C, a także deklaracji korygującej VAT-UEK.
 • Dodano do eksportu VAT-7 i VAT-7K eksport załącznika do korekt ORD-ZU.
   

Kadry i płace

 1. Kadry i płace - Uaktualniono kwotę minimalnego wynagrodzenia i ilość godzin według nowego wymiaru czasu pracy na rok 2012.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Drukarki fiskalne - Raport zmiany/kasjera - Dodano możliwość zadeklarowania wartości z kart płatniczych podczas raportu zmiany.
 2. Emulator wagi metkującej - Wprowadzono tryb automatycznego drukowania etykiet w chwili zmiany masy na wadze. Ma to umożliwić wygodne, seryjne drukowanie etykiet na przykład na zapleczu.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Dokumenty zakupu i sprzedaży - W nagłówkach tabeli oraz w fakturach zmieniono nazwę "Nr NIP" na "NIP/PESEL". Od nowego roku nabywcy detaliczni mają posługiwać się PESEL-em zamiast NIP-em.

Kasa / Bank firmy

 1. Kasa firmy - Umożliwiono automatyczne wpisywanie do Kasy firmy wpłat i wypłat dokonywanych na drukarce fiskalnej z Opcji Wystaw oraz dodano możliwość wpisania opisu tych dokumentów.

Raporty

 1. Windykacja - oceń sprawność - Dodano rubrykę NIP.

Inne

 1. Dystrybutory paliw:
 • Dodano opcję umożliwiającą automatyczne uwalnianie w dialogu odczytu dystrybutorów. Teraz użytkownik może zdecydować incydentalnie, że chce w danej chwili włączyć tryb AUTO.
 • Umożliwiono pobranie informacji o zatankowanym paliwie na paragon z LOG-u.
 • Dodano tabele, w których trzymane są informacje o uwolnieniach, licznikach i o aktualnym stanie liczników.
 • Dodano raport okresowy liczników głównych (totalizerów). Przed odczytem dystrybutorów teraz odczytywane są liczniki przed pierwszym odczytem dystrybutora.
 • Dodano tabelę aktualnych liczników i możliwość drukowania raportu liczników z numerem kolejnym. W LOG-u pokazywane są uwolnienia z informacją czy były pobrane do dokumentu sprzedaży.
 • Umożliwiono pobranie informacji z dystrybutora we wnętrzu faktury/WZ/Paragonu. Poprzednio można było pobierać taką informację tylko w opcji 'Wystaw' i Panelu dotykowym.
 1. Harmonogram zadań - Zmodyfikowano zadanie "Odpisywanie dokumentów" poprzez umożliwienie odpisywania dokumentów nieodpisanych lub dokumentów zmodyfikowanych.

Bistro

 1. Dodatki - Dodano opcje globalne umożliwiające włączanie/wyłączanie zachowania dodatków. Teraz można określić czy dodatki zwiększają cenę produktu oraz czy dodatki odejmowane zmniejszają cenę produktu. Przydatne w pizzeriach, gdzie odejmowane dodatki nie powinny zmniejszać ceny.
 2. Wyświetlacze - Umożliwiono w bistro współpracę z wyświetlaczami zewnętrznymi i ekranem reklamowym, na którym pokazywane będą teraz sprzedawane pozycje.
 3. Drukarki kuchenne - Dodano drukarkę kuchenną Gainscha GP-80250 III.
 4. Towary - Dodano nową funkcję w definiowaniu towarów "Pytaj o składniki zestawu po pobraniu do zamówienia". Po pobraniu pozycji, która jest zestawem, automatycznie otwiera sie okno z towarami, które są z tym zestawem powiązane, czyli np. po pobraniu kotleta  pokazuje się grupa surówek.
 5. Towary - Dodano nowy typ zestawu - Zestaw z ceną wyliczaną na podstawie składników - w tym nowym typie zestawu, na paragonie fiskalnym, nie są drukowane składniki, tylko główna pozycja zestawu.
 6. Na wynos - Dodano strefy dostaw.
 7. Na wynos - Dodano raportowanie prowizji w raportach kelnerskich - "Raport kierowców". Ponadto na wydrukach dostaw do domu jest drukowana kwota prowizji dla kierowcy.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 listopada 2011