Wersja programu 5.1.2531.4735 - 31 stycznia 2012

  


   wersja 5.1.2531.4735  - 31 stycznia 2012   


 

Nowości

 1. Ceny specjalne - Dodano nowy cennik z cenami specjalnymi. Funkcja znajduje się w Tabele \ Magazyny \ Ceny specjalne. Można tam robić m.in. promocje na cenę, również w konkretnych godzinach, np. od 0.00-8.00 godz. obowiązują ceny z 15% upustem, od 14.00-15.00 obowiązuje cena o nazwie "Emeryci", po 19.00 udzielany jest upust 45% na grupę towarową OWOCE i WARZYWA.  W przyszłości w tym miejscu pojawią się również przeceny typu 2+1 gratis, 1+1 za 50% ceny, itp.  Dodano promocję "Cena z ręki", która działą w ten sposób, że program pobiera cenę wpisaną w cenniku (nie jest to upust, bądź zmiana na inną cenę z magazynu). Dodano możliwość drukowania etykiet z cennika specjalnego. Uwzględniono cennik specjalny przy wydruku etykiet z magazynu, z dokumentów oraz z inwentaryzatora.
 2. Sprzedaż węgla i wyrobów węglowych - Umożliwiono wystawianie Dokumentów dostawy wyrobów węglowych oraz ich ewidencję, dla sprzedaży zwolnionej z akcyzy, poprzez zainstalowanie dodatkowych wtyczek do programu, dostępnych bezpłatnie na naszej stronie: http://www.symplex.com.pl/?q=node/239

Kadry i płace

 1. e-Deklaracje - Dodano do eksportu nowy formularz PIT-11(19).

Eksport/import danych

 1. Eksport EDI - Dodano pole identyfikatora odbiorcy w eksportowanych dokumentach faktur i korekt sprzedaży.
 2. Eksport Yuma - Dodano nr WZ dla faktur sprzedaży wpisywany w pole TRESC.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Drukarki kuchenne - Dodano drukarkę fiskalną jako nowa drukarka kuchenna - Innova Profit / Market.
 2. Waga metkująca - Medesa Proxima - Umożliwiono programowanie składu towaru wpisywanego przez użytkownika w dodatkowych parametrach towaru w magazynie w polu "skład". Poprzednio program pobierał skład wyłącznie z nazwy towaru, czyli tekst po słowie "skład:".
 3. Wagi metkujące CAS CL5000, CL5000 Junior, POScale - Umożliwiono ustawienie towaru jako sprzedawanego na sztuki przez ustawienie opcji towaru w magazynie "6 - sprzedaż/rozchód tylko w całości".
 4. Emulator wagi metkującej - Dodano możliwość ustawienia masy/wagi ręcznie poprzez wpisanie ilości gramów, a następnie kliknięcie na pole gdzie wyświetlana jest ilość. Umożliwia to drukowanie etykiet bez udziału wagi, tylko poprzez ręczne wprowadzenie. Wcześniej należy tylko wyłączyć typ wagi kalkulacyjnej, aby odczyt poprzez port szeregowy nie był realizowany.
 5. Wyświetlacz zewnętrzny - Dodano zakładkę umożliwiającą wysłanie tekstu do wyświetlacza w chwili otwarcia szuflady. Wysłanie dodatkowego tekstu umożliwi np. otwieranie dodatkowych szuflad podłączanych do portu szeregowego.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Opcja Wystaw na Panel dotykowy:
 • Dodano przycisk funkcyjny - Raport dobowy.
 • W konfiguracji Panelu dotykowego dodano opcje 'Zakończenie dokumentu możliwe tylko po wybraniu przycisku 'RAZEM'.
 1. Pobieranie towaru - W nowej opcji pobierania towaru (Ctrl+F5) oraz w panelu dotykowym, dodano opcję selekcji towaru. Teraz wpisywany ciąg znaków może być szukany albo w całym opisie towaru, albo tylko w nazwie towaru, albo tylko w nazwie towaru od początku.
 2. Produkcja - W ustawieniach do produkcji online, dodano opcję, która umożliwia produkowanie na bieżąco tylko tych towarów, których nie ma na stanie, natomiast jeśli towar jest na stanie to program nie robi produkcji dodatkowo.
 3. Produkcja online - Wprowadzono zmiany w tworzeniu dokumentów - Teraz tworzy się jeden dokument PW/RW na dzień. Maksymalna liczba towarów w PW to 100, jeśli jest więcej sprzedanych produktów jednego dnia to tworzą się kolejne dokumenty produkcyjne.
 4. Przesunięcia MM - W środku przesunięcia wewnętrznego dodano możliwość pobrania zawartości przesunięcia otrzymanego.


Kasa / Bank firmy

 1. Bank firmy - Podczas importu przelewów dodano możliwość wpisania przelewu jako 'Przelew masowy' tj. bez wskazania kontrahenta.

Raporty

 1. Raporty - Dodano w raporcie "Inwentaryzacja-wyniki korekty" rubrykę wartość inwentury brutto (rozliczenie w cenach zakupu brutto).

Inne

 1. Hasła i konfiguracja - Dodano w uprawnieniach zakaz kasowania wpisów w kasie gotówkowej firmy.
 2. Kody wagowe - Dodano specjalną literę (duże 'P') umożliwiającą dekodowanie kodu bez prefiksu łącznie z zerami wiodącymi.

Bistro

 1. Dostawa do domu - Dodano informację o kwocie prowizji do rozliczenia (suma - prowizja). Na raporcie zmiany kwota prowizji pomniejsza kwotę utargu. Poprzednio nie było informacji o kwotach prowizji na raporcie zmiany. Ponadto nr strefy dostaw jest teraz zapisywany w danych o kontrahencie, więc jest pamiętany "na przyszłość".
 2. Na wynos - Dodano numer strefy na wydruku kuchennym. Po wybraniu nr kierowcy naciśnięcie enter nie zamyka już dialogu, ale przechodzi do wyboru numeru strefy. W raportach kierowców dodano prowizję kierowcy w przypadku podziału na rachunki.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 grudnia 2011