Wersja programu 5.1.2731.4845 - 31 marzec 2012

  


   wersja 5.1.2731.4845 - 31 marzec 2012   


Kadry i płace

 1. Wprowadzono nowe wartości procentowe składników płacowych (ubezpieczenie rentowe). Wprowadzono rozróżnienie w wartościach stawek na pracodawców i pracowników.

Eksport/import danych

 1. Import faktury - Dodano nowe funkcjonalności:
 • Zbiorcze ustawianie grupy i kategorii dla wybranych towarów. Umożliwia to przyspieszenie nadawania grupy towarowej i kategorii, gdyż poprzednio należało to robić dla każdego towaru osobno.
 • Zbiorcze ustawianie magazynu podobnie jak ma to miejsce w przypadku grup i kategorii.
   

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe kasy fiskalne:
 • Dodano obsługę kasy fiskalnej: Datecs MP-54.
   
 1. Nowe drukarki fiskalne:
 • Dodano drukarkę fiskalną: Kasa fiskalna Datecs MP-54 jako drukarka fiskalna - Opiera się on na sterowniku kasy Mp-55. Jednak uwzględnia protokół kasy Datecs Maluch.
 1. Drukarki fiskalne Posnet - Umożliwiono stosowania opcji "Rabat dopiero w podsumie paragonu" w nowych drukarkach.
   
 2. Nowe drukarki kuchenne:
 • Dodano nową drukarkę kuchenną TP-260 Poslab
   
 1. Sprawdzarka cen - Dodano podgląd LOG-u w dialogu konfiguracji sprawdzarki.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. W sspos w bazie sql dodano tabele towarów oraz spis magazynów, co umożliwia teraz zasilanie sspos-a towarami z zewnątrz.
 2. Dodano sprawdzarkę cen w wersji sspos.
 3. Opcja Wystaw - Udostępniono pokazanie stanów magazynowych w opcji wystaw na posie oraz w przypadku magazynów łączonych.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Przesunięcia m-mag. wewnętrzne - Dodano w dokumentach przesunięcia  możliwość podglądu stanów innych filii (magazynów).
 2. Zamienniki - Wprowadzono zmianę w działaniu zamienników. Teraz jeżeli towar A jest zamiennikiem towaru B, a towar B jest zamiennikiem towaru C, to towar A jest automatycznie zamiennikiem towaru C.

Inne

 1. Karty rabatowe - Umożliwiono pokazanie zgromadzonych punktów w dialogu rozładowania. Użytkownik będzie teraz wiedział ile może rozładować punktów maksymalnie.
 2. Rozmiarówka - Dodano nową opcję w rozmiarówce - Podczas tworzenia nowych towarów nie kopiuj pola 'Klucz'.

Bistro

 1. Uprawnienia - Dodano uprawnienie umożliwiające blokowanie podglądu zamówienia zakończonego nie swojego. Opcja znajduje się w zakładce Operatorzy \ Uprawnienia \ Operacje - "Podgląd i operacja na nie swoim zamówieniu".
 2. Raporty - Dodano grupy i kategorie do raportu rachunków zamkniętych.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 29 lutego 2012