Wersja programu 5.1.2830.4890 - 30 kwiecień 2012

  


   wersja 5.1.2830.4890 - 30 kwiecień 2012   


 

Księgowość

 1. Sprzedaż Węgla - Dodano deklarację podatku akcyzowego od wyrobów węglowych AKC-WW. Przed rozpoczęciem sprzedaży, która ma być uwzględniona w tej deklaracji, należy w magazynie wypełnić kolumnę "Stawka akcyzy za j.m." aktualną stawką akcyzy dla danego wyrobu węglowego. Deklaracja znajduje się w zakładce Raporty / Podatek akcyzowy.

Eksport/import danych

 1. Eksport EDI - Umożliwiono ustawienie ilości dni wstecz, dla zakresu danych, które mają być eksportowane automatycznie. Dodano opcję umożliwiającą nie eksportowanie wyeksportowanych wcześniej dokumentów.
 2. Eksport do programu Adept - Dodano eksport ceny zakupu.
 3. Eksport do programu FK CDN - Dodano opcję umożliwiającą nie eksportowanie wyeksportowanych wcześniej dokumentów.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe inwentaryzatory:
 • Dodano kolektor Honeywell D60000 WinCe z oprogramowaniem Posnet Inwentaryzator 1.0.0.6.
 1. Waga metkująca Medesa Proxima 40F - Dodano możliwość programowania klawiszy szybkiego dostępu. Teraz można to robić na dwa sposoby: Przez wpisanie w polu 'klawisz' znajdującym się w parametrach dodatkowych (F12 w magazynie) lub przez wpisanie w symbolu, następującego znaku =NNN
 2. Waga kalkulacyjna -  Dodano opcję umożliwiającą automatyczne wybranie konkretnej wagi dla towarów z danej grupy towarowej. Teraz użytkownik nie będzie musiał decydować, którą wagę ma odczytać program, gdyż będzie wybrana ta waga, która jest przypisana do danej grupy towarowej. Dodano okno z nazwami wag kalkulacyjnych.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. Uwzględniono Cennik specjalny podczas wysyłania danych do SSPOS.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Opcja Wystaw na Panel dotykowy:
 • W panelu dotykowym dodano możliwość 'położenia' na przyciskach funkcyjnych odczytu wagi z konkretnych wag - 1, 2, 3.
 • Podpięto do panelu dotykowego zakazy używania form płatności - gotówka, karta, bon, czek. Zakazy 3:14, 3:15, 3:16, 3:17.
   

Kasa / Bank firmy

 1. Eksport przelewów Elixir Citi Bank - Dokonano zmiany w formacie eksportowanego pliku, która została podyktowana zmianą wymagań banku.

Raporty

 1. Analizy Ctrl+V - Wprowadzono zmiany w schematach dostępnych pod opcją Ctrl+V. Dodano nowe analizy w opcjach: Tabele->Zakup->Faktury,  Raporty->Rotacja, Raporty->Wyciągi,  Kasy->Historia odczytów z kas. Zweryfikowano działanie wszystkich istniejących analiz oraz ich nazwy.

Inne

 1. Etykiety - Dodano nowy element do drukowania na etykietach. %OPIS_TOWARU% - opis towaru - długie pole opisowe z magazynu.
 2. Wydruki - Dodano możliwość wyróżniania tekstu kolorem czerwonym.

Bistro

 1. Dokument RW - Dodano opis rozchodu wewnętrznego RW.
 2. Kuchnia - Wysyłanie informacji na UDP o przygotowaniu dania - Umożliwiono 3-krotnie wysyłanie informacji w sieć.
 3. Kuchnia - Umożliwiono pokazywanie drukarek z nazwami zdefiniowanymi w konfiguracji drukarek.
 4. Raport zmiany - Dodano numer stanowiska dla raportu zmiany (Opcje lokalne). Umożliwia to raportowanie zmiany na konkretnym stanowisku. Opcję podziału raportu na stanowiska należy włączyć w: Opcje globalne \ Numeracja.
 5. Logowanie - Dodano opcję wylogowania po wyjściu z zamówienia. Dodano opcję wymuszającą wybranie kelnera po wyjściu z zamówienia. (Opcje lokalne \ Inne).
 6. Rachunek - Dodano przyciski narzutu dla całości i narzutu dla pozycji rachunku.
 7. Rachunki zamknięte - Dodano w liście rachunków zamkniętych informację o zafiskalizowaniu rachunku.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 marca 2012