Wersja programu 5.1.2931.4941 - 31 maj 2012

  


   wersja 5.1.2931.4941 - 31 maj 2012   


 

Nowości

 1. Akcyza w sprzedaży węgla - Przeniesiono do programu funkcje z wtyczek węglowych, jednocześnie poszerzając ich funkcjonalność. Program został przystosowany do sprzedaży węgla zwolnionej, jak i z akcyzą.
 • W Miesiące\ Instalacja, konfiguracja\ Opcje\ Sprzedaż\ F7 Akcyza  dodano podstawowe ustawienia, które należy zdefiniować po zaktualizowaniu programu;
 • W magazynie należy wypełnić nową kolumnę Stawka Akcyzy (np: 30,46zł za tonę dla kodu CN 2701), w pole PKWiU należy wpisać kod CN towaru np: 2701, oraz należy ustalić tonę jako jednostka miary dla towaru;
 • Podczas wystawiania dokumentu sprzedaży program zadaje pytanie czy ta transakcja to sprzedaż zwolniona z akcyzy czy nie;
 • W raportach została dodana opcja Podatek Akcyzowy, gdzie dodano ewidencję dokumentów sprzedaży zwolnionych z akcyzy (Dokumenty dostawy) oraz  ewidencje dokumentów sprzedaży uwzględniających naliczenie akcyzy. Na podstawie dokumentów w ewidencji uwzględniającej akcyzę wypełniana jest Deklaracja AKC-WW. Podczas wypełniania ewidencji i deklaracji podajemy wartość opałową w GJ dla każdego kodu CN i stawkę akcyzy (1,28). Sprzedaż odczytana z kas fiskalnych zawsze będzie wchodzić do ewidencji uwzględniającej naliczenie akcyzy.
 • Po zaktualizowaniu programu należy usunąć wtyczkę wegiel.dll z katalogu Wtyczki, a po zrobieniu ostatniego raportu również wegiel_raport.dll dotycząca raportów.
 • Dokładny opis opcji znajduje się na naszej stronie http://www.symplex.pl/?q=node/247

Eksport/import danych

 1. Eksport do programu RAKS/Fakir/Softar - Dodano w dekretach kwotę "zapłacono" oraz "pozostało do zapłaty".
 2. Eksport do programu Fakir - Umożliwiono filtrowanie eksportowanych dokumentów wg rejestru księgowego.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe kasy fiskalne:
 • Dodano nowe sterowniki dla kas: Elzab Jota E, Elzab Jota E LAN, Elzab Alfa max E oraz Posnet Bingo HS E. Wszystkie sterowniki dla tych kas opierają się na wcześniej stworzonych.
 1. Kasy fiskalne - opcja "Wyślij Odbierz" - Rozdzielono konfiguracje, gdyż poprzednio opcja ta korzystała z tych samych ustawień co w konfiguracji opcji "On-line".
 2. Programowanie Kas fiskalnych - Barkody - W definiowaniu dodatkowych kodów dodano indeks PLU dla kasy fiskalnej. Oznacza to, że każdy barkod może mieć indywidualny indeks. Indywidualny indeks działa wyłącznie na kasach posiadających możliwość zaprogramowania dwóch kodów dla towaru (PLU i kod kreskowy).
 3. Kasy fiskalne - Zaktualizowano obsługę kart rabatowych z autoryzacją dla kas typu Posnet Combo. Umożliwiono rabaty/narzuty kwotowe.
   
 1. Drukarka fiskalna - sterownik niefiskalny 80mm - Dodano zakładkę "Szuflada" umożliwiającą wysłanie sekwencji bajtów dla otwarcia szuflady.
 2. Drukarka fiskalna - sterownik niefiskalny - Dodano możliwość wstawiania parametrów do nagłówka i stopki.
 3. Drukarki fiskalne - Odblokowano opcję deklaracji gotówki na początku zmiany, aby użytkownik mógł wprowadzić kwotę gotówki jaką ma w szufladzie na początku zmiany.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Faktury zaliczkowe - Dodano możliwość zrobienia zwrotu zaliczki do faktur zaliczkowych, bez konieczności zakańczania rozpoczętego procesu zaliczkowania. Wystawiana jest faktura korygująca na wartość zwracanej klientowi zaliczki lub jej części.
 2. Opcja Wystaw na Panel dotykowy:
 • Umożliwiono zdefiniowanie w konfiguracji, co ma być wyświetlane na przyciskach towarowych.
 • Dodano klawisz funkcyjny 'Zakończenie dokumentu bez fiskalizacji'.

Kasa / Bank firmy

 1. Eksport przelewów Elixir - Umożliwiono wyeksportowanie przelewów z danego okresu. Dotychczas możliwy był eksport tylko z jednego dnia.

Inne

 1. Odsetki podatkowe - Dodano nową stawkę 14.5% obowiązującą od 10.05.2012.
 2. Etykiety - Umożliwiono drukowanie etykiet z dokumentu nieodpisanego.
 3. Etykiety - Wydłużono nazwę grupy towarowej w tabeli etykiet.
 4. Harmonogram zadań - Dodano nowe zadanie 'Eksport do KH CDN'.

Bistro

 1. Składniki zestawu - Dodano dodatkową opcję dla składnika zestawu: Zawsze występuje w ilości = 1. Umożliwia to występowanie składnika zawsze w ilości jednej sztuki (np. dodawane pieczywo do ryby na wagę). Poprzednio składnik przyjmował ilość towaru ważonego.
 2. Definiowanie towarów - Dodatki - Umożliwiono ustawienie aby dodatki występowały zawsze w ilości jednej porcji. Takie dodatki jak np. bułka występują zawsze jako jedna sztuka niezależnie od np. sprzedanej ryby na wagę.
 3. Autoryzacja za pomocą kart magnetycznych przez czytniki symulujące klawiaturę - Wprowadzono zmiany systemu odczytu czytników. Wymagane jest ponowne skonfigurowanie Bistro z kartami magnetycznymi.
 4. Dodatki do zestawów - Dodano możliwość ustalenia dodatków do zestawów. Robi się to w ten sposób, że przytrzymuje się dłużej przycisk na wybranej pozycji zamówionego towaru w kolumnie, gdzie jest wpisana nazwa.
 5. Drukarki kuchenne - Dodano podział pozycji w daniu.
 6. Drukowanie w kuchni - Dodano opcję umożliwiającą dodanie, pod wydrukiem w kuchni, podsumowania całości zamówienia.
 7.  Zamówienie - Dodano możliwość wpisania w zamówieniu zmiennej ilości produktu wydanego klientowi - wpisuje się ją poprzez dłuższe przytrzymanie na ilości w zamówieniu.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 kwietnia 2012