Wersja programu 5.1.3030.4997 - 30 czerwiec 2012

  


   wersja 5.1.3030.4997 - 30 czerwiec 2012   


 

Nowości

 1. Wysyłanie upomnień przez e-mail - Umożliwiono szybkie generowanie i wysyłanie Wezwań do zapłaty, jako wiadomości e-mail, do której dodawana jest lista przeterminowanych dokumentów. W zakładce Tabele -> Kontrahenci -> F7 Zadłużenie dodano klawisz "F11 Wyślij upomnienie", pod którym znajduje się opcja umożliwiająca edytowanie treści upomnienia (w formacie XML), jego podgląd oraz ustawienie parametrów wysyłki maila.

Eksport/import danych

 1. Eksport do Sklepu internetowego - Dodano pole 'Opis' z magazynu.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Drukarki fiskalne - Powstała nowa wersja programu Comserwer.
 2. Drukarki fiskalne - Raport zmiany - Przed wydrukowaniem raportu zmiany program obecnie pyta tylko o deklarację gotówki. Poprzednio pytał jeszcze o typ raportu oraz stan gotówki na początku następnej zmiany. 
 3. Drukarki fiskalne Fasy/Upos FP-T2xxFV/T2001FV oraz Cygnus - Umożliwiono w trybie On-line drukowanie raportów z opcji 'Wystaw'.
   
 4. Wagi metkujące Dibal 255/355 - Dodano możliwość programowania stawki VAT.
 5. Wyświetlacz zewnętrzny - Dodano możliwość wstawienia pól dotyczących kart rabatowych.
 6. Terminal płatniczy - Dodano opcje umożliwiające konfigurowanie sposobu współpracy z terminalem: możliwość wysyłania numeru transakcji, wyłączenie pytania o to czy autoryzować, pozwolenie na odczyt kart zbliżeniowych, wysyłanie numeru paragonu albo treści paragonu jako tytuł płatności oraz wysyłanie kodu operatora.
 7. Terminal płatniczy - Implementacja terminala Polskich e-Płatności podłączonego do portu szeregowego. Dodanie VeriFone Vx510 opartego na protokole SKProt 1.4.0.0 i poprzez LAN. Dodanie możliwości przetestowania takich operacji jak sprzedaż z wydaniem dodatkowej gotówki oraz zwrot pieniędzy za transakcję przy zwrocie towaru lub udzieleniu upustu.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. Drukarki fiskalne - Usunięto z wydruku paragonu informację o sumie zgromadzonych punktów, gdyż zawsze była ona nieaktualna.
 2. Dodano synchronizację haseł i uprawnień między stanowiskiem i serwerem przy odczycie zmian z magazynu.
 3. Dodano automatyczne pobieranie kursu EURO definiowanego na serwerze.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Opcja Wystaw - Dodano dźwięk alarmujący o błędzie w chwili wydruku paragonu w trybie online. Poprzednio tylko wyświetlał się komunikat.
 2. Opcja Wystaw na Panel dotykowy - Dodano do przycisków funkcyjnych przycisk pobrania towaru do dokumentu za pomocą PLU.
  Jeśli towaru nie znaleziono po PLU lub Kodzie to następne naciśnięcie litery lub cyfry powoduje rozpoczęcie pisania kodu od początku a nie dopisywanie na końcu.

Raporty

 1. Raport 'Zysk i marża' - Dodano rubrykę z nr NIP kontrahenta.
 2. Raport 'Wpłaty i wypłaty gotówkowe' - Dodano możliwość, w opcjach dodatkowych, aby faktury dla osób i paragony imienne sumowały się do jednej pozycji z paragonami.

Inne

 1. Karty rabatowe - Dodano możliwość punktacji wg ilości produktów na paragonie. Poprzednio było tylko wg wartości transakcji. Dodano zabezpieczenie przed rozładowaniem punktów poniżej zera. Poprzednio było zabezpieczenie, ale działające tylko dla Bistro.
 2. Karty rabatowe on line - Umożliwiono taką konfigurację kart rabatowych, w której kilka punktów sprzedaży ma jedną, wspólną bazę kart rabatowych. W takiej sytuacji naliczenie lub rozładowanie punktów z karty w jednym miejscu, jest natychmiast widoczne w innym miejscu. Funkcja jest realizowana za pośrednictwem serwera mySQL dostępnego w Internecie lub Intranecie. Aby włączyć globalną punktację kart rabatowych należy w spisie kart rabatowych wybrać F7 Opcje ogólne i przejść na zakładkę Punktacja. 
  PUNKTACJA LOKALNA – standardowa, przechowuje punkty. Wykorzystuje lokalną bazę danych Small Business do gromadzenia punktów kart rabatowych.
  PUNKTACJA GLOBALNA 
  – wykorzystuje serwer mySQL do gromadzenia punktów.
  PUNKTACJA TESTOWA 
  – wykorzystuje serwer mySQL firmy Symplex do gromadzenia punktów. Wersja do testów.
  Wymagania dotyczące systemu online - dostęp do Internetu/Intranetu, Win XP lub wyższy, dostęp do mySQL z zewnątrz, zainstalowany sterownik ODBC do mySQL.  
 3. Kontrahenci - Dodano w tabeli kontrahentów znaczniki "D dostawca" oraz "O odbiorca". Jeśli zaznaczymy w rubryce "Opcje" odpowiednie znaczniki to można to wykorzystać przy wypełnianiu raportów "Lista zadłużonych firm" oraz "Windykacja - oceń sprawność".
 4. Etykiety - Dodano pola do wydruku etykiet - data dokumentu oraz symbol kontrahenta. Pola są wypełniane gdy drukowanie etykiet odbywa się z dokumentów zakupu / sprzedaży.

Bistro

 1. Rozchody Wewnętrzne - Dodano możliwość pokazywania i edytowania opisów RW.
 2. Raport zmiany / kasjera- Umożliwiono pokazanie na raporcie zmiany podziału na rodzaje RW. Obecnie w raporcie kasjera pokazywane są wszystkie RW. Ponadto na raporcie kwota gotówki jest pokazana z pomniejszeniem RW.
 3. Podsumowanie pod wydrukiem w kuchni - jeżeli opcja jest  włączona to program teraz sumuje także dodatki. Poprzednio sumował tylko główne pozycje dania. Dodatkowo produkty na wagę są sumowane jako porcje niezależnie od ilości - tylko jako porcje.
 4. Raport kelnera - Dodano raport kelnera zamykającego zmianę. Poprzednio ten raport nie zamykał zmiany kelnera. Po wykonaniu raportu kelner nie może już pracować na zmianie.
 5. Deklaracja gotówki - Dodano opcję w konfiguracji umożliwiającą deklarację gotówki dla każdego kelnera osobno.
 6. Palmtopy - Umożliwiono cykliczne wyłączanie / włączanie obsługi PALM-ów co 10 minut.
 7. Terminal kuchenny - Umożliwiono, aby w terminalu kuchennym, zamiast słów "Stolik:..." pokazywana była zdefiniowana nazwa opisu stolika.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 maja 2012