Wersja programu 5.1.3131.5053 - 31 lipiec 2012

  


   wersja 5.1.3131.5053 - 31 lipiec 2012   


 

Kadry i płace

 1. Kadry i płace - Dodano opcję w konfiguracji grupy pracowniczej, umożliwiającą księgowanie wartości wynagrodzeń pracowników w księdze przychodów i rozchodów w bieżącym miesiącu, niezależnie od terminu wypłaty wynagrodzenia.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Drukarka fiskalna Elzab FP600 / Omega starej generacji - Umożliwiono na paragonie wydruk transakcji z wieloma płatnościami. Poprzednio drukowała się tylko wielkość całej wpłaty i reszty.
 2. Drukarki fiskalne - Dodano szczegółowe uprawnienia do wykonywania raportów, wpłat i wypłat. Poprzednio uprawnienia były tylko ogólnie. Teraz można zabezpieczyć uprawnieniami poszczególne raporty. Modyfikację wykonano w najnowszych i najpopularniejszych drukarkach.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Faktury zakupu - Rozliczanie prasy z Kolportera - Dodano nową funkcjonalność, która na podstawie dostarczonych dostaw i wykonanych zwrotów prasy, przerzuci pozycje z PZ ocz. do PZ zafakt., na podstawie dostarczonej faktury zakupu. Rozliczanie jest też możliwe przy ręcznym wprowadzaniu dokumentów. Opcja powstała głównie dla użytkowników wczytujących faktury i dostawy drogą elektroniczną.
 2. Faktura zakupu - Dodano w fakturze rubryki z grupą towarową, kategorią oraz opcjami towaru.
 3. Produkcja - Dodano możliwość wskazania innego towaru jako odpowiednik składnika głównego, podczas definiowania receptury do produkcji. Kolejne odpowiedniki będą pobierane gdy zabraknie składnika podstawowego, lub jego odpowiednika. Opcja będzie działać po zaznaczeniu funkcji w Miesiące \ Instalacja, konfiguracja \ Opcje \ Produkcja.
 4. Opcja Wystaw oraz Panel Dotykowy - Dodano Indeks PLU w sprawdzaniu ceny w opcji wystaw i w panelu dotykowym.

Raporty

 1. Wyciągi z zakupów i sprzedaży - Dodano możliwość pokazania stanu dokumentu.

Inne

 1. Hasła i uprawnienia - Dodano nowy zakaz w grupie 9 Magazyn - 'Zakaz ustalania stanu początkowego podczas dodawania nowego towaru do magazynu'.
 2. Karty rabatowe - Dodano opcję umożliwiającą zabezpieczenie na ręczne wprowadzenie numeru karty. Opcję włącza się w opcjach ogólnych kart rabatowych. Wpisywanie numeru jest wtedy ograniczone czasowo do 1 sekundy.

Bistro

 1. Dodatki - Dodano w opcjach lokalnych, możliwość ustalenia kolejności dodatków. Poprzednio kolejność dodatków była taka sama jak ustawiono kolejność towarów.
 2. Opcje globalne - Dodano zakładkę "fiskalne", w której dodano zakaz dalszej pracy w przypadku błędu wydruku fiskalnego (np. brak papieru). Do chwili usunięcia błędu Bistro nie będzie pracowało.
 3. Terminal kuchenny - W przypadku, gdy będzie większa ilość zamówień nie mieszcząca się na ekranie, to przyciski +/- będą migały w kolorze zielono/czerwonym, również w przypadku wiadomości od kelnera - migający przycisk będzie niebieski.
 4. Składniki zestawu - Kolejność pokazywania składników jest taka, jak kolejność wg ustawienia sortowania dodatków w opcjach lokalnych.
 5. Raport zmiany - Dodano informację, że nie wszystkie rachunki zostały zafiskalizowane.
 6. Wydruki - Dodano możliwość umieszczenia na wydruku ilości osób siedzących przy stoliku.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 czerwca 2012