Wersja programu 5.1.3330.5167 - 30 wrzesień 2012

  


   wersja 5.1.3330.5167 - 30 wrzesień 2012   


Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasy fiskalne - Novitus Tango/PS3000/Soleo - Dodano możliwość zabezpieczenia komunikacji z kasą o innym numerze unikatowym niż wpisany w konfiguracji kasy. Zabezpieczenie to powoduje, że nie można się skomunikować z kasą przypadkowo podłączoną do tego samego portu, co inna kasa.
 2. Kasy fiskalne - Umożliwiono szybki wybór typu kasy przez przemieszczanie się po liście urządzeń poprzez naciśnięcie klawisza z pierwszą literą nazwy producenta. Zmieniono zakres działania opcji odinstalowania kasy i teraz opcja usuwa wszystkie elementy związane z kasą a nie tylko nazwę i typ urządzenia.
   
 3. Drukarki fiskalne - Dodano nowy sterownik umożliwiający druk na niefiskalnych drukarkach tak jak ma to miejsce w sterowniku "sterownik niefiskalny 80mm" ale umożliwiającego zdefiniowanie własnych wyglądów dokumentów drukowanych.
 4. Drukarka fiskalna Elzab Mera EFV 2.01 - Umożliwiono wydruk KP/KW z informacją o wpłacie/wypłacie i nominałach.
 5. Drukarki fiskalne oparte o protokół posnet - Umożliwiono wydruk Wpłat/wypłat z opisem, na drukarkach fiskalnych umożliwiających wydruk takich formatek.
   
 6. Nowe wagi metkujące:
 • Avery Berkel - Dodano nowe typy wag serii M, IM oraz XM. Wagi są programowane przy pomocy programu MX-API.EXE dostarczanego przez producenta za opłatą.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Panel dotykowy:
 • Dodano możliwość ustawienia w Panelu Dotykowym 1 wiersza i 1 kolumny z przyciskami towarowymi. Zwiększono przyciski w oknie, w którym konfiguruje się przyciski towarowe.
 • Dodano dźwięk naciśnięcia przycisku w panelu dotykowym.
 • Dodano w konfiguracji możliwość zdefiniowania wielkości czcionki z pozycjami dokumentu.
 1. Tworzenie zamówień - Poszerzono okres, z którego można zrobić analizę sprzedaży z 1 roku do 10 lat wstecz.
 2. Magazyn - Dodano filtr według kategorii i grup w funkcjach Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C, Ctrl+E.
 3. Produkcja - W rejestrze PW w opcji "F10 Podpowiedz ilość do produkcji" dodano nowe możliwości generowania PW: "Produkuj do stanu minimalnego" oraz "Produkuj do stanu maksymalnego".

Raporty

 1. Produkcja - Dodano raport, w którym można zobaczyć zawartość poszczególnych receptur, raport znajduje się w: Raporty -> Produkcja -> Zestawienie receptur.
 2. Zysk i marża\Sprzedaż wg cen zakupu (zysk) - Dodano obliczenie kosztu sprzedaży z faktury zaliczkowej, która odpisuje towary z magazynu (robi to faktura końcowa). Koszt ten jest też uwzględniony w dekretowaniu faktur zaliczkowych - koszt sprzedaży.
 3. Płatności - Dodano nowy raport: Analizy dla szefa \ Terminarz płatności. Przy pomocy tego raportu można sprawdzić, kiedy trzeba dokonać płatności za faktury swoim dostawcom lub kiedy można spodziewać się płatności od odbiorców.
 4. Do raportu 'Wyciąg z kartotek szczegółowo' dodano nowe rubryki 'Bieżąca ilość na stanie', 'Ilość na początek okresu', 'Ilość na koniec okresu'.
 5. Cennik - Dodano nowy raport "Cennik dla kontrahenta" który znajduje się  w zakładce Techniczne. Raport pozwala na sporządzenie cennika produktów z wybranych magazynów, kategorii, lub grup towarowych i daje możliwość uwzględnienia indywidualnego rabatu w grupach towarowych dla kontrahenta, cennika indywidualnego, cennika specjalnego oraz cennika promocyjnego.

Filie

 1. Filie uproszczone i magazynowe - Umożliwiono wysyłanie paragonów z kas fiskalnych w filiach uproszczonych i magazynowych (np. analizy lub karty rabatowe).

Inne

 1. Numeracja dokumentów - Umożliwiono automatyczne zerowanie numeracji dokumentów (tylko numeracja zwykła) przy wykryciu nowego roku kalendarzowego.

Bistro

 1. Identyfikacja telefoniczna klientów - Dodano możliwość identyfikacji przez telefon komórkowy (modem GSM/telefon komórkowy). Zwiększono ilość COM-ów do COM39. Dodano napis dla telefonów zastrzeżonych, datę i godzinę.
   

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 sierpnia 2012