Wersja programu 5.1.3530.5279 - 30 listopad 2012

  


   wersja 5.1.3530.5279 - 30 listopad 2012   


 

Księgowość

 1. Intrastat - Dodano w magazynie rubrykę "kraj pochodzenia" na potrzeby deklaracji Intrastat. Aby deklarować kraj pochodzenia podczas przyjmowania towarów na fakturze zakupu, należy ustawić Opcję do ⇒ Zakup ⇒ Opcje 2 ⇒ Pokazuj nowe okno dialogowe "Dane pozycji".
 1. Odsetki podatkowe - Zaktualizowano tabelę odsetek podatkowych od 08.11.2012r wartość 14%.

Eksport / import danych

 1. Eksport do programu Yuma - Dodano opcję umożliwiającą przesył danych przez FTP.
 2. Import faktury zakupu - Umożliwiono import faktur zakupu na wielu stanowiskach jednocześnie. Dotychczas import mógł przeprowadzać tylko jeden użytkownik w danej chwili.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasa Posnet Neo XL - Umożliwiono programowanie nazwy 40-to znakowej.
 2. Kasy fiskalne - multiplekser Elzab LAN - Umożliwiono wpisanie domeny/adresu ip o długości większej niż 20 znaków. Teraz można wpisać adres 40-to znakowy.
   
 3. Drukarki fiskalne Innova - Umożliwiono drukowanie dodatkowego opisu pod transakcją w postaci 3-ch dodatkowych linii. Linie można zdefiniować w konfiguracji drukarki fiskalnej w opcji "Stopka własna użytkownika" w zakładce "Opis".

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Faktury zaliczkowe - Dodano możliwość częściowych dostaw towarów z faktury zaliczkowej. Program kontroluje kasę i w razie potrzeby wystawia korektę na pozostałą niewykorzystaną zaliczkę. Działanie zbliżone do faktur z WZ/PZ. Szczegółowy opis znajduje się na naszej stronie  http://www.symplex.pl/?q=node/264

Kasa / Bank firmy

 1. Import przelewów masowych - Zmiana w sposobie działania opcji - Teraz import przelewów masowych (F7 w banku firmy) działa w ten sposób, że wczytuje do pamięci wszystkie przelewy z importowanego pliku i dopiero po wybraniu OK dodawane są rekordy do tabel w SB. W międzyczasie można przypisać lub zmienić kontrahenta do wczytywanego przelewu lub nawet wybrać zadłużone dokumenty, które będą uregulowane importowanym przelewem.
  Poprzednia wersja importu przelewów masowych dostępna jest pod klawiszem Ctrl+F7 w banku firmy.
 2. Regulacja dokumentów - Zmiana w układzie dokumentów w liście. Do tej pory program sortował dokumenty po dacie wystawienia narastająco, a teraz będzie sortował dokumenty po terminie zapłaty narastająco.

Raporty

 1. Raporty - Wprowadzono zmiany w raporcie "Cennik dla kontrahenta" - W tabeli dodano funkcje "Kartoteka" i "Edytuj w magazynie". Dodano kolumny: Grupa tow, Kategoria, Cena bez rabatu netto i brutto, Rodzaj ceny; podczas wypełniania dodano opcję "Na dzień" i "Na godzinę" - dzięki temu cennik będzie uwzględniał przyszłe zmiany w cenniku indywidualnym i cenniku specjalnym, oraz dodano możliwość uwzględnienia proponowanej ceny sprzedaży dla kontrahenta.

Inne

 1. Kontrahenci - Dodano nowy typ kontrahenta: Polska(zagr), przeznaczony dla firm prowadzących działalność za granicą i traktujących polskich kontrahentów jako unijni.
 2. Hasła i konfiguracja - Podpięto paragony pod kontrolę 'Pozwolenia wystawiania faktur w poprzednich miesiącach' w grupie Uprawnienia i opcje ogólne.

Bistro

 1. Wyświetlanie - Dodano opcję konfiguracyjną w opcjach lokalnych umożliwiającą powiększenie niektórych elementów dla monitorów 15-to calowych.
 2. Sala - Dodano nową funkcjonalność w opcjach globalnych - można włączyć pozostawienie rachunków zakończonych na stoliku nawet po fiskalizacji. Taki rachunek może służyć do oznaczenia stolika jako zajętego przez klienta ale rozliczonego. Jednocześnie można zobaczyć zawartość takiego rachunku.
 3. Paragony niefiskalne - Zmieniono funkcjonalność wydruków paragonów niefiskalnych. Poprzednio paragon niefiskalny drukowany był zawsze na drukarce kuchennej jeżeli drukarka miała włączone drukowanie paragonów niefiskalnych. Teraz paragon niefiskalny drukuje się w przypadku kończenia zamówienia opcją 'zakończ bez fiskalizacji'.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 października 2012