Wersja programu 5.1.3731.5397 - 31 styczeń 2013

  


   wersja 5.1.3731.5397 - 31 styczeń  2013   


 

Nowości

 1. Doładowania telefoniczne - Dodano możliwość korzystania z serwera doładowań telefonicznych Firmy Hilltech (www.hilltech.pl), przygotowanego dla wszystkich operatorów sieci telefonicznych i różnych kwot doładowań. Umożliwiono wskazanie jakie towary w programie mają wywoływać pobranie kodu doładowania z serwera doładowań. Ustawienia tej opcji znajdują się w Miesiące\ Inne urządzenia\ Doładowania telefonów. Z funkcji można korzystać prowadząc sprzedaż w Opcji Wystaw oraz w Panelu dotykowym (także dla trybu on-line paragonu).

Księgowość

 1. Księga przychodów i rozchodów - Dodano zestawienie rozliczenia podatku dochodowego do zapłacenia PIT-5, PIT-5L, dla każdego miesiąca osobno oraz zbiorczo dla całego roku, z możliwością wydrukowania tego zestawienia. Funkcja umożliwia w rozliczeniu roku ujęcie remanentów początkowego i końcowego oraz pokazuje wpłacone zaliczki na podatek oraz składki ZUS. Opcja  znajduje się pod F5 Pokaż podatek.
 1. Odsetki podatkowe - Zaktualizowano tabelę odsetek podatkowych od 10.01.2013r wartość 13%.
 2. e-Deklaracje - Umożliwiono wysłanie deklaracji VAT-7, VAT-7K bez podpisu elektronicznego, zgodnie ze zmianą w przepisach, z podaniem danych z poprzedniej deklaracji.

Kadry i płace

 1. Czas pracy - Dodano wymiar czasu pracy na rok 2013.
 2. e-Deklaracje -  Dodano możliwość wysyłania przez e-Deklaracje deklaracji PIT-4R(3).

Eksport / import danych

 1. Import Faktury zakupu - Dodano opcję umożliwiającą przypisanie towaru jako barkodu do pozycji z aktualnej faktury zakupu. Gdy towar jest jeszcze nie dopisany do magazynu, a występuje w wielu barkodach to nie można go było wpisać jako barkody.
 2. Import uniwersalny Ctrl-Y\Import faktur\Import przelewów - Umożliwiono w przypadku pliku XML importowanie do jednego pola wielu składowych z pliku XML (ograniczonego znacznikami).
 3. Eksport do programu Buchalter - Zmieniono format danych eksportowanych na wersję B5. Poprzednia wersja B4 została usunięta.
 4. Eksport do programu Wapro Fakir - Dodano w eksporcie dokumenty WZ oraz PZ.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasa fiskalna Elzab EuroPos2 - Umożliwiono wykorzystanie opcji towaru (cena otwarta / cena zamknięta / blokada zmiany ceny). Dodano odczyt daty przy odczycie z kasy fiskalnej. Przy odczycie paragonów dodano pobieranie informacji o sposobie płatności. Umożliwiono programowanie z użyciem flag programowania, czyli możliwość wykorzystania opcji "Nowe i zmienione".
   
 2. Nowe drukarki fiskalne:
 • Dodano nowy sterownika drukarki fiskalnej Epson TM-T801FV w dystrybucji Torella. Sterownik opiera się o stworzony wcześniej sterownik Posnet Thermal HS FV.
 • Dodano nowy sterownik drukarki fiskalnej typu HD - Posnet Thermal HD FV 1.01. Drukarka umożliwia wydruk grafik i kodów 2D, w związku z czym umożliwiono zaprogramowanie grafik w drukarkach opartych o protokół Posnet.
 1. Drukarka Innova DF-1 FV - Dodano możliwość umieszczenie numeru rejestracyjnego na fakturze drukowanej przez drukarkę. Numer umieszczamy w polu nazwiska odbierającego fakturę.
 2. Drukarki fiskalne (oparte o prot. posnet) - Dodano informację o błędzie na ekranie monitora. Poprzednio program pokazywał tylko zdawkową informację, że wystąpił błąd. Informację o błędzie można było odczytać z wyświetlacza drukarki. Teraz należy włączyć opcję aktywującą pokazywanie informacji o błędach na ekranie w konfiguracji drukarki fiskalnej.
 3. Drukarki fiskalne (oparte o protokół posnet) - nowe typy - Dodano tryb obsługi błędów przez program. Teraz istnieje możliwość obsługi sytuacji krytycznych, czyli błędnych wydruków na drukarce wyłącznie przez program. Poprzednio program obsługiwał tylko tryb '0'. Użytkownik zawsze musiał w sytuacji krytycznej interweniować naciskając przycisk na drukarce.
 4. Drukarka fiskalna Emar - Umożliwiono drukowanie nagłówka następnego paragonu po skończonym paragonie, dla oszczędności papieru.
   
 1. Waga metkująca Dibal seria 500 - Dodano możliwość ustawienia czasu opóźnienia wysyłania do wagi. Celem jest spowodowanie stabilniejszej komunikacji, kosztem wprowadzenia opóźnień.
 2. Wagi metkujące Bizerba - Umożliwiono programowanie towarów o szerokości indeksu większych niż 4 znaki zgodnie z ustawieniami w pliku plst_if.
   
 3. Sprawdzarka cen Elzab LAN - Dodano możliwość zdefiniowania wyświetlanych napisów. Daje to możliwość użycia sprawdzarki np. za granicą.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Faktury sprzedaży - Dodano faktury uproszczone dla kwot transakcji poniżej 450zł i 100euro. Kontrolę przy wystawianiu faktur ustawia się w opcjach druku faktur uproszczonych (Miesiące⇒ Instalacja, konfiguracja⇒ Opcje⇒ Sprzedaż⇒ Druk⇒ Drukowanie faktur uproszczonych). Dostosowano wszystkie wzory wydruku faktur do zmian w przepisach obowiązujących od 01.01.2013.
 2. Dokumenty zakupu - Dodano do Karty przyjęcia odpadów ceny jednostkowe.
 3. Tworzenie zamówień  - Dodano dodatkową rubrykę Uwag, którą użytkownik może wypełniać własnymi danymi (nie są one potem nigdzie zapamiętywane).
 4. Dokumenty sprzedaży - Umożliwiono wystawienie dokumentu imiennego sprzedaży na sposób płatności karta/bon/czek, na termin.
 5. Faktury korygujące - Umożliwiono umieszczanie na wydruku informacji z tabeli kontrahentów.
 6. Opcja Wystaw - Dodano dla dokumentu WZ możliwość fiskalizacji paragonem lub wydruku niefiskalnego na drukarce fiskalnej. Poprzednio można było wysyłać do drukarki fiskalnej tylko paragony i faktury. Aby drukować także WZ należy w konfiguracji (F9 w opcji Wystaw) włączyć wysyłanie także dokumentów WZ.
 7. Panel dotykowy - Przy zakańczaniu dokumentu widoczna jest reszta dla klienta, a także kwota zakończonego paragonu.

Kasa / Bank firmy

 1. Import przelewów masowych:
 • W nowym imporcie przelewów dodano możliwość przypisania nr konta z przelewu jeżeli wybrany kontrahent nie ma numeru konta .
 • Umożliwiono dodanie kontrahenta z przelewu do rejestru kontrahentów w Small Business.
 • Umożliwiono kontrolę aby importowały się tylko te przelewy, które zostały zidentyfikowane.
 • Dodano nową możliwość w przypadku, gdy kontrahent ma wpisane konto a przypisujemy mu przelew z innym kontem, to program zadaje pytanie czy dopisać to konto do danych dodatkowych.
 • Dodano Inna wpłata oraz Inna wypłata w szczegółach przelewu.
 • Dodano status mówiący o tym, jaka operacja została przeprowadzona na przelewie w szczegółach przelewu oraz w liście przelewów.
 • Umożliwiono zrobienie wpłaty/wypłaty bez wskazania, dla kontrahenta, z podpowiadaniem kwoty.
 1. Przelewy - Druk seryjny - Dodano możliwość pobrania nr konta bankowego kontrahenta jako odbiorcy.

Raporty

 1. Raporty - Dodano nowy raport w Wyciągach: "Stan magazynowy towaru w okresie". Jest to raport pokazujący przychody, rozchody oraz stan magazynowy towaru na każdy dzień, w zadanym okresie. Raport stworzony na potrzeby towarów akcyzowych (węgla i wyrobów węglowych).
 2. Terminarz płatności - Dodano możliwość selekcji kontrahentów po symbolu.

Filie

 1. Filie pos, magazynowe, uproszczone - W imporcie/eksporcie danych z filii do centrali dodano Faktury odwrotne obciążenie z zakupów.

Inne

 1. Hasła i konfiguracja - Dodano zakaz zerowania numeracji zwykłej przy zmianie roku kalendarzowego (0:15).
 2. Hasła i konfiguracja - Dodano nowy zakaz w grupie Zakazy ogólne (0:16) 'Zakaz zmiany widoku tabeli (Ctrl+L w tabeli)'.
 3. Pulpit programu - Umożliwiono pokazywanie się na pulpicie dodatkowej informacji (np. telefon do pomocy technicznej), która jest zapisana w pliku "pulpit.txt".
 4. Karty Rabatowe - W podglądzie historii użycia karty rabatowej ściąganej z bazy sql dodano stopkę z sumą punktów.
 5. Karty Rabatowe - W punktacji wg towarów dodano możliwość usunięcia towaru z listy.

Bistro

 1. Wydruki - Dodano w wydruku "Na wynos" możliwość konfiguracji drukowania składników zestawu, do wydruku rozliczenia na wynos dodano możliwość rozbicia na kwoty płatności gotówką i kartą.
 2. Na wynos - Dodano listę kontrahentów w oknie 'Na wynos'
 3. Wtyczki do Bistro - Dodano możliwości uruchomienia wtyczki przed zakończeniem rachunku.
 4. Zestawy - Dodano opcję dodającą w definiowaniu zestawu dodatki tylko z aktualnej grupy. Podpięto sortowanie do składników zestawu, tak że teraz składniki zestawu są sortowane zgodnie z ustawieniami sortowania dodatków.
 5. Autoryzacja - Dodano sterownik czytników Dallas i-button firmy meraprojekt.com.pl .
 6. Lista rachunków zamkniętych - Dodano w liście rachunków zamkniętych pola stolik, sala, nr zmiany oraz opis. Aby pokazać te pola należy odsłonić je przeciągając myszką po nagłówku listy.
 7. Stoliki - Zamówienia zamknięte pozostawione na stoliku - Dodano możliwość wprowadzenia ilości w podglądzie rachunku zakończonego, a pozostawionego na stoliku. Taki pozostawiony na stoliku rachunek zamknięty służy do wydawania produktów przez kelnera. Dodano możliwość  korygowania ilości wydanej klientowi.
   

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 listopada 2012