Wersja programu 5.1.3931.5539 - 31 marzec 2013

  


   wersja 5.1.3931.5539 - 31 marzec  2013   


 

Księgowość

 1. Odsetki podatkowe - Zaktualizowano tabelę odsetek podatkowych, od 07.03.2013r. przyjmują wartość: 11,5%.
 2. Księgowość - Księga Przychodów i Rozchodów - Dodano automatyczne stornowanie niezapłaconych dokumentów zakupu i korekt zakupu w księdze podatkowej (KPiR).

Eksport / import danych

 1. Import faktur zakupu - Dodano możliwość podziału importowanego dokumentu na kilka dokumentów.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Drukarka fiskalna Elzab - Po wykonaniu raportu dobowego dodano sprawdzanie przez program godziny. Jeżeli różnica przekracza 3 minuty, to program pyta czy ją zaktualizować.
 2. Drukarki fiskalne - Umożliwiono tworzenie wypłat na drukarce fiskalnej w innych formach płatności niż gotówka. Należy włączyć opcje w Drukarkach fiskalnych \ Kasa i raport zmiany "Pytaj o inne formy płatności podczas deklaracji stanu kasy".
   
 1. Inwentaryzatory - Dodano nowe sterowniki inwentaryzatora oparte o poprzedni:
 • Honeywell D6000 WM6.5 Posnet Inwentaryzator (bez CMSSYNC.EXE)
 • Honeywell D6000 WM6.5 Posnet Inwentaryzator (z CMDSYNC.EXE)
   
 1. Terminal płatniczy Elavon T4220 - Umożliwiono komunikację przez LAN - Należy w tym przypadku ustawić port TCP/IP, aby komunikować się z terminalem po LAN. Wcześniej należy wymienić aplikację na terminalu, aby komunikacja przebiegała po TCP/IP.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Panel dotykowy:
 • Umożliwiono przypisanie obrazka do Planszy oraz Grupy towarowej. Nazwa pliku graficznego musi być taka sama jak nazwa planszy lub grupy towarowej.
 • Umożliwiono wyłączenie wyświetlania nazwy towaru na przyciskach towarowych.
 1. Opcja Wystaw - Dodano możliwość drukowania na zwykłej drukarce tylko faktur dla firm.
 2. Wyszukiwanie towarów "5 Przegląd" - Dodano nową wyszukiwarkę towarów do przeglądu magazynu oraz do przesunięcia międzymagazynowego.
 3. Cennik specjalny - Dodano możliwość importu cennika z pliku.
 4. Cennik od dostawców - Podczas importu cennika od dostawcy za pomocą maila dodano możliwość usunięcia listu po odczytaniu.

Raporty

 1. Raport "Wyciąg z dokumentów zakupu" - Dodano możliwość pokazania numeru dowodu księgowego.
 2. Raport "Lista zadłużonych firm" - Dodano możliwość selekcji kontrahentów po symbolu.
 3. Raport "Wpłaty i wypłaty" - Do raportu dodano informację o opakowaniach.
 4. Raport "Towary przeterminowane" - Dodano rubrykę 'Ilość' odpowiadającą ilości pozostałych towarów przeterminowanych na stanie towarowym (wg fifo).
 5. Raport "Kasa i Windykacja" \ "Lista zadłużonych firm" - Dodano rubrykę z nr konta kontrahenta. Pomocne gdy firma ma indywidualne konta bankowe dla kontrahentów i drukowane są upomnienia z nr konta.

Filie

 1. Filie - W programie na filii odblokowano pokazywanie Komunikacji z odbiorcami.

Inne

 1. Hasła i uprawnienia - Filie - Dodano uprawnienie pozwalające wysłać bądź odebrać dane z filii w poprzednim, starym miesiącu (1:7).
 2. Stawki VAT - Dodano nową stawkę Irlandzką 9% w menu.

Bistro

 1. Restauracja - Umożliwiono edycję położenia i wielkości stolików. Przycisk stolika jest teraz okrągły (owalny) lub prostokątny o dowolnej wielkości.
 2. Zestaw pomocniczy - W opcjach globalnych dodano możliwość wybrania poziomu cenowego w przypadku wybrania przez kelnera zestawu pomocniczego. Daje to możliwość np. uzyskania niższych cen dla towarów w zestawie.
 3. Zwroty - Dano pole "przyczyna zwrotu".
 4. Rachunek - Dodano nowy przycisk definiowalny "Kolejność". Jest to opcja umożliwiająca ustawienie kolejności poszczególnych pozycji dań w rachunku.
 5. Opcje lokalne - Dodano możliwość sumowania tych samych towarów przed fiskalizacją.
 6. Dostawa do domu - Dodano możliwość wybrania ulicy w dostawie do domu. Ulice wcześniej należy zdefiniować w konfiguracji stref dostaw do domu.
 7. Wydawanie pozycji klientowi - Dodanie przycisku umożliwiającego wejście w tryb wydawania pozycji (poprzednio było to realizowane przez dłuższe naciśnięcie na kolumnie ilości). Dodano przyciski wydania pozycji klientowi.
   

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 28 lutego 2013