Wersja programu 5.1.4331.5803 - 31 lipiec 2013


   wersja 5.1.4331.5803  - 31 lipiec  2013    


Księgowość 1. Odsetki podatkowe - Zaktualizowano tabelę odsetek podatkowych, od 04.07.2013r. przyjmują wartość: 10 %.

 2. Dodano Chorwację do listy krajów należących do Unii Europejskiej. 

 


Urządzenia fiskalne i inne 1.  Kasa Posnet Mobile HS - zwiększono ilość programowanych znaków nazwy z 16 do 24 znaków.

 2.  Drukarka fiskalna Emar Duo/Printo - dodano możliwość druku NIP klienta na paragonach fiskalnych.

 3.  Drukarka fiskalna UPOS/Erida - dodano możliwość wyłączenia drukowania jednostki miary na paragonie.

 4.  Drukarka fiskalna Elzab Mera - dodano opcję umożliwiającą drukowanie numeru paragonu w kodzie kreskowym pod logo fiskalnym.

 5. Drukarka fiskalna Emar Printo – dodano możliwość drukowania doładowań na drukarce.

 6. Waga Medesa Proxima - dodano możliwość programowania nr etykiety.

 7. Wagi kalkulacyjne - dodano możliwość obsługi wagi przez protokół TCP/IP 

 


Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży  1. Przesunięcia międzymagazynowe - w przesunięciach otrzymanych dodano nową funkcjonalność - klawisz F10 - wyceń. Opcja umożliwia wycenę mm-ki przychodzącej z filii.  

 2. Zakupy - stworzono nowy rejestr Tworzenia zamówień, w którym można generować zamówienia na podstawie rotacji towarów. Dzięki stworzonemu rejestrowi  poprzednie zamówienia nie są usuwane z programu - tworzy się historia zamówień. 

 3. Eksport EDI - dodano możliwość wysyłania informacji o pozostałych cenach sprzedaży (od 3 do 10).

 4. Przesunięcia wysyłane/otrzymane - dodano możliwość wysyłania/odbierania informacji o pozostałych cenach sprzedaży(od 3 do 10).

 5. Opcja Wystaw -  podczas zakańczania paragonu/faktury dodano możliwość podpowiedzi przez program kwoty w euro.                  Aby opcja ta zadziałała, należy w Miesiące => Instalacja, konfiguracja => Definiowanie => Euro - aktualny kurs - ustalić kurs euro

 


Raporty 1.  Akcyza - Dodano możliwość edycji dat przy wypełnieniu deklaracji akcyzowej.

 2. Kasa i windykacja - odsetki od zapłat po terminie – dodano do raportu informację o bieżących zadłużeniach. Poprzednio program pokazywał tylko odsetki od dokumentów zapłaconych po terminie.

 3. Inwentura - protokół różnic-korekta stanów - dodano rejestr protokołów.

 


Inne 1. Karty rabatowe - dodano opcję kontrolującą niepowtarzalność numeru karty rabatowej wpisywanej przez użytkownika.

 2. Dodano w programie kontrolę wielokrotnego uruchamiania programu na jednym komputerze. Opcję tą można wyłączyć/wyłączyć w Menu Miesiące => Instalacja, konfiguracja => Hasła i konfiguracja => F4 Uprawnienia i zakazy => Uprawnienia i opcje ogólne=>Pozwolenie na wielokrotne uruchomienie programu na 1 komputerze (opcja 1:8).

 3. Dodano w programie możliwość rozróżnienia daty systemowej od daty bieżącej.                                                                           Jeżeli data bieżąca jest inna niż data systemowa to w prawym górnym rogu w programie zamiast dni tygodnia pojawiają się znaki ##. Opcja ta jest dostępna po włączeniu uprawnienia 1:9. 

 4. Dodano możliwość doładowania telefonów Hilltech poprzez wpisanie serwera pobrań doładowań. 

   


Bistro 1. Dodanie drukarki kuchennej Sam4S Ellix 30/40.

 2. Identyfikacja telefoniczna - dodano możliwość identyfikacji telefonicznej przy wykorzystaniu centralki Slican dołączonej do lokalnej sieci LAN.

 3. Terminal kuchenny - dodano opcję umożliwiającą pokazywanie informacji o zamówieniu w liście tj. nr zamówienia oraz kelnera.  

 4. W zamówieniach dodano możliwość zdefiniowania klawiszy funkcyjnych od F1 do F11 do których można przypisać funkcje w  zamówieniu. Definiowanie znajduje się w opcjach globalnych w zakładce 'Klawisze'.

 5. Kuchnia - dodano możliwość wydruku informacji o czasie rozpoczęcia pracy kucharzy (logowanie/wylogowanie).W dialogu kuchni można nacisnąć przycisk z wyświetloną godziną, co spowoduje logowanie kucharza i wydruk formatki rozpoczęcia pracy. Wydruk następuje na drukarce, która skonfigurowana jest jako "wiadomość dla kucharza".  

 


 


kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 czerwca 2013