Wersja programu 5.1.4631.6029 – 31 październik 2013

    wersja 5.1.4631.6029  - 31 październik 2013   Księgowość 1. Deklaracja Vat-UE - dodano nowe wzory deklaracji VAT-UE (3), VAT-UE/A (3), VAT-UE/B (3), VAT-UE/C (2), VAT-UEK (3).

 2.  Deklaracja VAT-7 - dodano obsługę faktur z odwrotnym obciążeniem
 3. Faktura sprzedaży wystawiona ze stawką O.o. wpisywana jest do deklaracji w poz.31.

Kadry-płace 1. Dodano kalkulator netto⇒brutto (klawisz CTRL+F5). 
 2. Opcja służy do wyliczenia  kwoty brutto wynagrodzenia, podając kwotę netto (do wypłaty).
 3.   Dodano nowy rodzaj grupy pracowniczej - zlecenia ryczałtowe, dla umów zlecenie do 200 zł.  
 4. Stosuje się ją w przypadku, gdy umowa nie dotyczy pracownika zatrudnionego w tej samej firmie na umowę o pracę i gdy opiewa na kwotę nie większą, niż 200 zł. Należy wówczas wyliczyć podatek w postaci zryczałtowanej.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży 1. Sprzedaż - dodano możliwość wystawiania faktur z odwrotnym obciążeniem.

 2.  Miesiące => Instalacja, konfiguracja => Opcje => Sprzedaż => Opcje II - dodano nową opcję umożliwiającą WYŁĄCZENIE automatycznego drukowania w nazwie towaru kodu PKWiU dla towarów ze stawką zwolnioną.

 3. Tabele – Magazyny - stworzono nową tabelę - Promocje i cenniki – w której umieszczono wszystkie dostępne funkcje dotyczące zmian cen towarów.


Urządzenia fiskalne i inne 1. Nowe drukarki fiskalne:


 • Dodano nowy sterownik drukarki fiskalnej - Delio Prime E wersja 4.00.


 1.  Kasa fiskalna Novitus Sento E - dodano możliwość programowania nagłówka graficznego.

 2. Drukarka fiskalna Novitus Delio Prime E - dodano możliwość programowania nagłówka graficznego oraz pozostałych pięciu grafik możliwych do wykorzystania.

 3. Drukarki fiskalne - dokumenty drukowane jako niefiskalne - dodano przycisk "Domyślne" wzory wydruków.

 4. Novitus Delio Prime 4.00 - dodanoożliwość wydruku superformatki. Superformatka jest to możliwy do zdefiniowania przez użytkownika niefiskalny wzór wydruku na drukarce fiskalnej umożliwiający np. drukowanie kodów kreskowych, napisów, biletów, potwierdzeń itp.

 5. Waga DIGI SM-100 Ethernet - dodano możliwość włączenia opcji drukowania daty paczkowania.

 6. Kasy fiskalne - dodano opcję tworzącą niepowtarzalność przez dodanie symbolu literowego na końcu nazwy towaru.

 7. Kasy Posnet Neo/Elzab/Novitus - podłączono nową opcję dla towarów (sprzedaż w całości).

Raporty 1.  Podatek akcyzowy - dodano nową Ewidencję akcyzy: Sprzedaż szczegółowo. Ewidencja pokazuje towary akcyzowe z rozbiciem na nazwy towarów.

 2. W raportach 'Rotacja towarów' dodano możliwość przerwania wykonywania raportu przez ESC.

Inne 1. Dodano nowe stawki VAT:


 • Zero techniczne (0T %) - umożliwia ona rozgraniczenie stawki vat 0% na dwie różne grupy.

 • Odwrotne obciążenie (O.o)  


 1. Wzory wydruków - zwiększono ilość wzorów wydruku do 100.

 2. Przeformatowano tabelę protokołu różnic.
 3. Wprowadzono rubrykę status, dodano rubrykę data i godzina ostatniej modyfikacji oraz rubryki wartościowe zgodne z rejestrem. Usunięto zbędne rubryki: inwent,opis,itp. 
 4. Hasła i uprawnienia - dodano nowy zakaz w Magazynie (9:25) "Zakaz modyfikacji pola uwagi".

 5. Hasła i uprawnienia - dodano nowy zakaz  w opcji drukarki fiskalne (40:25) "Zakaz wypłat" .

 6. Sortowanie - zmieniono sposób sortowania tekstu w tabelach - teraz w przypadku, gdy w tabeli są wartości numeryczne są one sortowane według wartości. Kiedyś kolejność sortowania wyglądała tak: 1,10,100,2,3,4,44,5,... teraz 1,2,3,4,10,44,100.

 7. Drukowanie -  podczas drukowania dokumentu sprzedaży dodano na każdej stronie wydruk nagłówka faktury (nawet w przypadku, gdy na ostatniej stronie będzie sama stopka).
Księgowość


kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 września 2013 


 


Deklaracja VAT-7 - Dodano nowe załączniki do deklaracji VAT-7 i VAT-7K: Wniosek o zwrot podatku VAT-ZZ, oraz Wniosek o przyśpieszenie terminu zwrotu VAT-Ze-Deklaracje


 


Deklaracja Vat-UE - dodano nowe wzory deklaracji VAT-UE (3), VAT-UE/A (3), VAT-UE/B (3), VAT-UE/C (2), VAT-UEK (3)