Wersja programu 5.1.5028.6272 - 28 luty 2014

  


   wersja 5.1.5028.6272 - 28 luty 2014   


 

Nowości

 1. Kupony rabatowe (podarunkowe) - Dodano opcję Kupony rabatowe, która dostępna jest w Tabele⇒Magazyny⇒Promocje, cenniki⇒Cenniki specjalne/kupony. W tabeli, dla wybranej promocji, należy ustawić rubrykę stan na 'Kupony' następnie za pomocą 'F11 Kupony' dopisać kupony podarunkowe dla wybranej promocji. Kupony podarunkowe działają tylko w Opcji Wystaw oraz Panelu Dotykowym poprzez użycie odpowiedniego klawisza.
 2. Kasy fiskalne - Elzab Delta MAX/Jota MAX 16 tys PLU - Komunikaty kasjerskie SMS w kasach Elzab. Istnieje możliwość programowania komunikatów w kasach Elzab. Komunikaty można wysyłać na kasy Elzab Delta MAX/MAX E w kasach z rodziny Alfa MAX i Jota E, ale w wyższym wykonaniu tj. odpowiednio dla wersji 16kPLU Alfa, 6kPLU Jota E. Komunikaty takie wysyłane przez użytkownika z opcji konfiguracji kasy są przesyłane na kasę i możliwe do odczytania przez kasjera. Oprócz tego program odczytuje komunikaty napisane przez kasjera, a skierowane do programu. W takim wypadku komunikaty te zostaną pokazane w formie alertów oraz będą zapisane jako "puste" paragony w rejestrze paragonów odczytanych z kasy fiskalnej.

Księgowość

 1. Akcyza - Zmieniono wzór wydruku Dokumentu dostawy wyrobów węglowych na nowy.
 2. Akcyza - Deklaracji AKC-WW - Dodano opcję serwisową Ctrl+P przy wypełnianiu deklaracji, umożliwiającą m.in. pobieranie faktur do paragonów. Opcja została dodana dla użytkowników sprzedających przy użyciu kas fiskalnych. Aby poprawnie wypełnić deklarację AKC-WW dokumenty z towarami akcyzowymi sprzedanymi na kasie fiskalnej należy w programie wprowadzić ręcznie, ale aby nie były uwzględniane w deklaracji VAT-7 czy w magazynie, należy im ustawić znacznik "F faktura do paragonu".
 3. Księga przychodów i rozchodów - Dodano formularz "Zestawienie roczne" w menu Księga - zestawienie roczne. Formularz uwzględnia wprowadzane "z ręki" wartości remanentów: początkowego i końcowego.
 4. Autokomis - Umożliwiono automatyczne wykazywanie zakupu oraz sprzedaży na Fakturę Vat-Marża w ewidencjach VAT oraz w deklaracji VAT-7.
 5. Deklaracja VAT-7 - Umożliwiono automatyczne wpisywanie usług świadczonych poza terytorium kraju w rubrykach 11 i 12 deklaracji.
 6. Ewidencja sprzedaży VAT - Umożliwiono oddzielne wyświetlanie faktur zaliczkowych.
 7. Ewidencja VAT / Deklaracja VAT - Dostosowując program do zmian w przepisach dotyczących VAT w fakturach sprzedaży dodano możliwość wpisania daty odliczenia VAT wcześniejszej niż data wystawienia faktury. Teraz można wpisać datę odliczenia VAT w zakresie poprzedniego miesiąca i  maksymalnie do 12 miesięcy w przód.
 8. e-Deklaracje - Dodano eksport PIT-40 (19). Dodano wysyłkę do e-Deklaracji PIT-11 Korekta.
 9. e-Deklaracje - Umożliwiono pobranie potwierdzenia UPO dla ręcznie wpisanych numerów referencyjnych.

Kadry i płace

 1. Deklaracje - Dodano nową wersję deklaracji PIT-4R(4), PIT-11(20).
 2. Lista płac - Dodano możliwość wpisywania ekwiwalentów (np. na ubrania), które powinny być wykazywane na liście płac, ale nie powinny być ujmowane w zaświadczeniu o zarobkach. Dodano opcje w pozycji "Dodatki i potrącenia netto", która pozwala zaznaczyć, że dany składnik płacowy jest ekwiwalentem. Ustawienie jest wspólne dla całej grupy płacowej.
 3. Lista płac - Dodano nowe kody ZUS w ewidencji czasu pracy i w zasiłkach i dodatkach: 325 zasiłek dodatkowy macierzyński, 319 urlop rodzicielski,327 urlop ojcowski.
 4. Czas pracy - Dodano nowy wymiar czasu pracy na rok 2014

Eksport / import danych

 1. Eksport do CDN - Zwiększono ilość znaków numeru faktury zakupu z 16-tu do 32.
 2. Eksport do Symfonia - Dodano do eksportu Faktury korygujące eksportowe oraz Faktury korygujące zakupów rolniczych i importowych.
 3. Eksport EDI - Dokumenty MM- - Dodano opcje zaawansowane umożliwiające określenie czy eksportować wyłącznie sam dokument, czy dokument oraz dodatkowe parametry magazynowe towaru oraz barkody.
 4. Eksport do programu Rewizor - Dodano możliwość filtracji eksportowanych dokumentów sprzedaży ze względu na sposób płatności. Dodano możliwość wyboru schematu eksportu (dostępne jest 10 konfiguracji użytkownika).
 5. Eksport do programu Rewizor - Dodano możliwość eksportu wg rodzaju płatności - pobranie.
 6. Eksport do programu Raks XML - Umożliwiono wybranie co ma wchodzić w skład konta kontrahenta. Dotychczas było ono tworzone  na zasadzie 201-unikatowy_identyfikator_z_bazy_danych.
 7. Import faktury zakupu - Dodano opcję uwzględniającą blokady zmiany ceny sprzedaży.
 8. Import EDI - Dodano opcję umożliwiającą dopisywanie do magazynu nowych towarów dopiero w chwili odpisania przez użytkownika. Poprzednio program zawsze trafiając na nowy towar dopisywał go w magazynie wg ustawionych opcji (wpis ręczny / dopisanie w magazynie wg pliku / dopisanie wymuszone w jakimś magazynie).

Urządzenia fiskalne i inne

 1.  Nowe kasy fiskalne:
 • Dodano kasę fiskalną Datecs Semi e.ko. Sterownik oparty całkowicie na sterowniku Datecs Maluch e.ko
 • Dodano kasę fiskalną Posnet Bingo HS XL EJ v1.01 oraz Posnet Bingo HS XL EJ v1.01 (Ethernet).
 1. Kasy fiskalne - Raporty fiskalne z kasy - Dodano w dialogu wpisującym raport, pola odpowiadające za wpłaty/wypłaty.
 2. Kasy fiskalne - Karty rabatowe na kasach Elzab - Dodano możliwość programowania i odczytu przez LAN. Poprzednio była tylko możliwość programowania przez RS.
 3. Kasy fiskalne - Zwiększono limit wartości odbieranej z kasy fiskalnej dla jednego sprzedanego towaru.

 

 1. Nowe drukarki fiskalne:
 • Dodano drukarkę fiskalną Novitus Bono E - Sterownik drukarki oparty jest całkowicie o drukarkę Delio Prime 3.0.
 1. Drukarki fiskalne posiadające formatki niefiskalne - KP/KW - Dodano na wydruku informację o nazwisku kasjera .
 2. Drukarki fiskalne - Towary z odwrotnym obciążeniem mają na wydruku dodaną zawsze literę stawki VAT np. A,B,C, po to, aby drukarka fiskalna nie zwróciła błędu przy wydruku pozycji z tą samą nazwą. Litera powoduje, że nazwa jest dla drukarki inna.
 3. Drukarka fiskalna Posnet Combo/HS protokół Posnet - Dodano w stopce paragonu rozpisanie sprzedanych/kupionych opakowań zwrotnych. Poprzednio była tylko sumaryczna wartość. Nie dotyczy to drukarek z włączonym protokołem Thermal.
 4. Drukarki fiskalne - W regułach wysyłania do drukarki paragonów dodano możliwość ustalenia, czy paragon ma być fiskalizowany ze względu na sposób płatności (gotówka/karta/czek..).
 5. Drukarka fiskalna Elzab Mera E - Drukowanie faktur - Dodano druk numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach fiskalnych. Numer drukuje się w 6-tej linii nazwy kontrahenta.
 6. Drukarka fiskalna Elzab Mera - Raport zmiany/kasjera - Dodano na wydruku raportu nazwisko użytkownika.
   
 7. Nowe Drukarki kuchenne:
 • Dodano sterownik drukarki kuchennej Sewoo LK-T32EB całkowicie oparty na WTP-150
   
 1. Waga metkująca Avery Berkel - Umożliwiono programowanie pojedynczo - Włączenie opcji rezerwowej powoduje programowanie wagi pojedynczo towarami. Opcja jest przydatna jeśli nie można przesłać całości bazy towarów. Dodano możliwość wybrania co ma być programowane na wadze.
 2. Waga metkująca DIGI SM-100 - Dodano opcję umożliwiającą programowanie towarów nie wagowych.
   
 1. Nowe Wagi kalkulacyjne:
 • Dodano nową wagę kalkulacyjną REHWA 83 plus (interfejs 1).
 1. Wyświetlacz zewnętrzny - umożliwiono wyświetlanie na wyświetlaczu zewnętrznym także w trybie on-line drukowania paragonu fiskalnego.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. POS - W opcji sprawdzania ceny na posie umożliwiono pokazywanie stanu towaru (klasyczna opcja wystaw i panel dotykowy).
 2. Dodano opcję 'Nie pokazuj więcej komunikatów' podczas pobierania informacje z serwera pos na stanowisko pos.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Usługi w magazynie - Dodano obsługę usług przychodzących z kasy fiskalnej (dotychczas odbierały się i odpisywały jak zwykłe towary). Ograniczono pobieranie towarów do inwentaryzacji o usługi.
 2. Faktury do paragonów - Dodano komunikat ostrzegający, że na paragonach znajdują się towary z odwrotnym obciążeniem i należy je najpierw zwrócić. Komunikat pojawia się tylko gdy osobą na fakturze jest płatnik VAT.
 3. Faktury korygujące do zakupów importowych - W stopce dodano podgląd kwoty w walucie.
 4. Dokumenty z Odwrotnym obciążeniem - Dodano zabezpieczenie zmiany dokumentu na inny typ (np. nie da się zamienić faktury dla płatnika VAT z towarami O.o. na paragon czy fakt. dla osoby). Dodano zakaz zmiany kontrahenta na dokumencie z O.o. na nie płatnika VAT (Ctrl+F7).
 5. Przychody Wewnętrzne - W opcji 'F10 Podpowiedz ilość do produkcji' i "Produkcja do poziomu sprzedaży" dodano możliwość podania daty PW.
 6. Faktury z WZ/PZ - Dodano opcję umożliwiającą przepisanie inicjałów osoby wystawiającej WZ/PZ na końcową fakturę z tych WZ/PZ. Podczas wystawiania faktur z WZ w liście WZ dodano rubrykę z inicjałami wystawiającego WZ.
 7. Faktury zaliczkowe - Dodano osobną numerację dla faktur zaliczkowych (sprzedażowych) dla firm oraz oraz osobną dla osób fizycznych.
 8. Węgiel - Umożliwiono wypełnianie uproszczonego dokumentu dostawy w kilogramach (mimo, że w tabeli magazynu są tony).
 9. Bufor zakupów - Dodano obsługę bufora przy imporcie dokumentów z pliku.
 10. Tworzenie zamówień - Dodano opcję do wyliczania średniej sprzedaży (dzielenie sprzedaży przez ilość dni analizy).
 11. Produkcja - W opcji 'Podpowiedz ilość do produkcji \ Produkcja do poziomu sprzedaży' dodano możliwość uwzględnienia rozchodu z dokumentu RW. (Do tej pory uwzględniano dok. sprzedaży oraz MM)
 12. Towary - W nowej wersji pobierania towaru (Ctrl+F5) dodano opcję - Nie pokazuj towarów z opcją 'Zakaz sprzedaży'/'Zakaz zakupu.
 13. Zakup - Nowa opcja wpisywania danych o towarze - Dodano przycisk naliczający domyślne marże Ctrl-F2.
 14. Specyfikacja załadunku - Dodano rubryki z kodem CN i krajem dla towarów.
 15. Opcja Wystaw oraz Panel dotykowy - Dodano obsługę faktur walutowych.
 16. Panel dotykowy:
 • Konfiguracja - W zakładce 'Przyciski' dodano 'Inne opcje - po wejściu do grupy towarowej nie pokazuj barkodów'. Po zaznaczeniu tej opcji gdy użytkownik wejdzie do grupy towarowej za pomocą przycisku towarowego, to program pokaże barkody lub ich nie będzie pokazywał.
 • Konfiguracja - W zakładce Towary, dodano opcję 'Nie pokazuj towarów z opcją 'Zakaz sprzedaży' oraz dodano sprawdzanie towarów pod kątem blokad podczas pobierania.
 • Dodano obsługę  towarów akcyzowych w Panelu Dotykowym.
 • W konfiguracji w zakładce 'Inne' dodano opcję 'Pozwól na wpisanie treści wpłaty / wypłaty'
 • Dodano nową opcję w konfiguracji Panelu Dotykowego -  Zakładka 'Dokument' \ Max. liczba jednoczesnych dokumentów, która umożliwia otwarcie do 10 dokumentów jednocześnie.

Raporty

 1. Wyciągi z dokumentów sprzedaży - Dodano datę dokumentu korygującego.
 2. Raporty - Zmodyfikowano raport Raporty \ Produkcja \ Zestawienie receptur'. Teraz za pomocą tego raportu można wyszukać receptury, które zawierają w swoich składnikach towary spełniające zadany filtr.
 3. Raporty - Do raportów 'Wyciągi z dokumentów sprzedaży/zakupu' dodano możliwość pokazania filii, z których pochodzą dokumenty.

Filie

 1. Eksport MM+ - Umożliwiono konfigurację eksportu dla konkretnej filii. Konfiguracja jest dostępna na klawisz F9 w tabeli MM+.
 2. Eksport MM- - Zablokowano rubryki zmiany cen sprzedaży. Dzięki temu wycena jest robiona wg cen magazynowych i ta wycena jest wysyłana do filii. Eliminuje to powstawanie niejasności.
 3. Import MM+ - Umożliwiono podczas importu wypełnianie rubryki wyceny wg cen sprzedaży.
 4. MM+ - Wycena F10 - Dodano sposób pokazywania danych do wyceny (Brutto sprzedaż + Netto zakup)
 5. Przesunięcia filialne MM+/MM- - Włączono sumowanie tabeli dokumentów MM.

Inne

 1. Hasła i konfiguracja - Dodano "Zakaz używania makr".
 2. Hasła i konfiguracja - Uwzględniono blokady cen sprzedaży i zakupu w modyfikacji pozycji na dokumencie zakupu (Ctrl+I).
 3. Hasła i konfiguracja - Dodano uprawnienie na wystawianie faktur do paragonów (3:18).
 4. Kontrahenci - Dodano oznaczenie 'Rolnik' w opcjach kontrahenta, które pozwala wtyczce Tzak_RR na naliczanie opłaty na Fundusz promocji rynku rolnego.
 5. Doładowania telefoniczne - Dodano możliwość obsługi terminala Verifon z Polskich ePłatności.

Bistro

 1. Wydruki niefiskalne paragonu, faktury i WZ - Zamieniono niedefiniowalne wydruki na definiowalne. Definiowanie następuje w zakładce "F10 Dokumenty" w konfiguracji drukarki fiskalnej (uwaga: nie kuchennej!)
 2. Integracja z KW Hotel - Dodano uwzględnienie limitów wartościowych i ilościowych na posiłki.
 3. Integracja z programem hotelowym KW Hotel - Dodano eksport pliku Towary.txt z informacją o produktach w Bistro, podczas integracji z programem hotelowym. Plik jest tworzony, gdy go brakuje w katalogu wymiany.
 4. Opcje lokalne / drukowanie paragonu i faktury - Dodano opcję wyłączającą drukowanie zerowych pozycji (np. zerowe dodatki) na paragonach lub fakturach niefiskalnych.
   

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 października 2013