Wersja programu 5.1.5131.6339 - 31 marzec 2014

  


   wersja 5.1.5131.6339 - 31 marzec 2014   


 

Nowości

 1. Cenniki specjalne - Dodano nowy rodzaj promocji - WIELOSZTUKI - Jeśli na jednym dokumencie sprzedaży pojawi się określona ilość danego towaru, to zostanie on sprzedany w specjalnej cenie albo ze specjalnym upustem.

Księgowość

 1. Akcyza - Dodano w ewidencji szczegółowej datę wydania dokumentu dostawy (kopia daty wystawienia dokumentu).
 2. Ewidencja VAT / Deklaracja VAT-7 - Umożliwiono pobieranie dokumentów sprzedaży (tylko faktury) wg daty sprzedaży. Domyślnie program pobiera wg daty wystawienia. Opcję można włączyć podczas wypełniania ewidencji / deklaracji VAT.
 3. Załącznik ORD-ZU - Umożliwiono każdemu rodzajowi deklaracji posiadanie swojego załącznika ORD-ZU. Obecnie załącznik posiada deklaracja VAT-7 oraz deklaracja PIT-11. Dla deklaracji VAT-7 uzasadnienie korekty wypełniamy w: Raporty⇒Deklaracja VAT-7⇒Załącznik ORD-ZU.Dla deklaracji PIT-11 uzasadnienie korekty wypełniamy w: Tabele⇒Kadry-płace⇒PIT-11, PIT-40⇒F3 ORD-ZU.
 4. e-Deklaracje - Umożliwiono wysyłanie korekt deklaracji VAT-7 przez e-Deklaracje na starych formularzach. Dodano stare formularze VAT-7 w wersji (12) oraz (13).

Kadry i płace

 1. Eksport do Płatnika - Dodano w eksporcie nowe zasiłki prorodzinne: 325, 319, 327.

Eksport / import danych

 1. Import z programu DGCS - Dodano możliwość skonfigurowania przez użytkownika jakie pola dotyczące kontrahentów mają być importowane, zwłaszcza chodzi o informację o nazwie i adresie, które mogą być pobierane z pól skrótowych lub pełnych.
 2. Eksport do innego programu - Dodano eksport do księgowości (faktury zakupu, kontrahenci, rozliczenia, kasy firmy) w formacie Raks R3 XML.

Urządzenia fiskalne i inne

 1.  Nowe kasy fiskalne:
 • Dodano kasę fiskalną Farex Perła - Dodano nowy sterownik kasy.
 • Dodano kasy fiskalne Farex Szafir i Farex Szafir E - Dodano nowe sterowniki kas fiskalnych.
 1. Kasy fiskalne Novitus oparte o komunikację przez FTP - Dodano automatyczne usuwanie starych plików na serwerze FTP starszych niż 2 miesiące oraz dodano opcję umożliwiającą wyłączenie takiego usuwania. Dzięki temu katalog na serwerze FTP nie będzie się "zapychał" i nie spowoduje spowolnienia komunikacji.
 2. Kasy fiskalne - Dodano opcję kasowania odczytów z kas fiskalnych (w całości z poziomu rejestru) oraz wycofywania odpisów z wnętrza dokumentu odpisu.

 

 1. Drukarki fiskalne Novitus Vivo/Delio/... - Dodano napis na raporcie zmiany w przypadku, gdy kasjer nie deklarował gotówki: "Nie deklarowano gotówki".

Samodzielne Stanowiska POS

 1. Stanowisko POS - Dodano konfigurację doładowań telefonicznych na stanowisku.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Zamówienia do dostawców - W "Tworzeniu zamówień" dodano filtr według kategorii.
 2. Cennik promocyjny - Dodano możliwość importu danych do cennika promocyjnego (gazetki) z pliku.
 3. Panel dotykowy - Umożliwiono korzystanie z doładowań telefonicznych z polskich ePłatności w Panelu dotykowym.

Raporty

 1. Wyciąg z dokumentów sprzedaży - Dodano obsługę faktur zaliczkowych. Tylko ostatnia faktura zaliczkowa jest pobierana do raportu.
  Jeśli były pominięte jakieś wcześniejsze faktury zaliczkowe to pokazywany jest stosowny komunikat.
 2. Protokół różnic - Dodano opcję scalania protokołów. Dodano możliwość kasowania protokołów "nieruszanych" z poziomu rejestru. Dodano znacznik "tylko do odczytu", który jest zakładany automatycznie na scalane dokumenty i na skopiowany dokument. Wypełnianie podczas tworzenia protokołu ustawiono na klawisz F5 (jak w fakt. zakupu).

Filie

 1. Filie POS - Dokonano zmian w wysyłaniu magazynów do filii - Dodano osobną konfigurację opcji wysyłania dla każdej filii, gdzie można zdecydować jakie mają być wysyłane informacje o stanach oraz co nie ma być eksportowane.

Inne

 1. Hasła i konfiguracja - Dodano opcje "Zakaz wystawiania faktur bezpośrednio z rejestru", "Zakaz wystawiania paragonów bezpośrednio z rejestru","Zakaz wystawiania WZ bezpośrednio z rejestru".
 2. Hasła i konfiguracja - Dodano nowy zakaz w grupie przesunięć MM (11:6) - "Zakaz modyfikacji numeru dokumentu" przesunięcia między magazynowego/filialnego dla dokumentów MM, MM-, MM+ .
 3. Historia sprzedaży - W historii sprzedaży towaru dla kontrahenta dodano możliwość pokazania całej sprzedaży towaru - nie tylko dla konkretnego kontrahenta.
 4. Numeracja zwykła - Dodano możliwość ustawienia przesunięcia numeru o jakąś wartość, podczas korzystania z licznika o numerze użytkownika. Umożliwia to wykorzystanie tego licznika na różnych dokumentach, a nie tylko na jednym. Dodanie przesunięcia np. o 100 powoduje powstanie numerów 101, 102, 103 itd. Na innym rodzaju dokumentów można dać inne przesunięcie np. o 200 i uzyskujemy numery 201, 202, 203 itd. Zapis definicji takiego numeratora powinien wyglądać następująco: $T[$N+100]
  Przesunięcie o 100 z pięcioma miejscami numeru to następująca definicja numeratora:  $T[$N+100,5]

Bistro

 1. Wydruki - Dodano możliwość wstawienia na wydruku w kuchni pola z informacją, które drukarki uczestniczyły w wydruku danej pozycji. Pokazywana jest informacja dotyczącą poszczególnych pozycji. Można to pole umieścić w nagłówku lub stopce i będzie pokazywało na jakich drukarkach drukowano wszystkie pozycje.
   

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 28 lutego 2014