Wersja programu 5.1.5230.6399 - 30 kwiecień 2014

  


   wersja 5.1.5230.6399 - 30 kwiecień 2014   


 

Nowości

 1. Cashback - Dodano możliwość wypłaty typu Cashback podczas transakcji sprzedaży. Po zaznaczeniu opcji w terminalu płatniczym "Pytaj o kwotę Cashback podczas transakcji" po zakończeniu paragonu, w opcji wystaw w oknie ustalania płatności, pojawia się miejsce na wpisanie kwoty wypłaty z karty. Wypłata typu Cashback wpisuje się również w kasie gotówkowej firmy. Funkcję wpisu do kasy można wyłączyć w ustawieniach terminala płatniczego.

Księgowość

 1. Stawki VAT - Dodano stawkę 4% umożliwiając obsługę ryczałtu dla taksówkarzy.
 2. Deklaracja VAT-12 - Dodano formularz deklaracji podatku VAT zryczałtowanego.

Kadry i płace

 1. Deklaracja PIT-4R - Dodano ORD-ZU w deklaracji PIT-4R, oraz możliwość jego podglądu w e-Deklaracjach.

Eksport / import danych

 1. Import gazetek promocyjnych z pliku - Dodano import z inwentaryzatora.
 2. Eksport do innych programów - W eksporcie do Raks R3 dodano towary, płatności, spis stawek VAT, eksport grup towarowych oraz wyzerowanie metod płatności.
 3. Import EDI - Dodano opcję umożliwiającą importowanie dokumentów z innych programów.
 4. Eksport uniwersalny - Tekstowy - Dodano możliwość umieszczenia w pierwszej linii eksportowanych danych, nagłówków kolumn.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasa fiskalna Posnet Neo - Zaimplementowano możliwość odczytu raportu płatności z kasy (karta, czek bon...). Jednak musi to być zsynchronizowane z robieniem raportu dobowego, aby suma płatności zgadzała się z raportem. W związku z tym raport nie jest wykonywany na kasie tylko wymuszany z programu. Opcja została podpięta pod poprzednią opcję wykonującą zdalnie raport dobowy na kasie.
 2. Inwentaryzator - Dodano opcję umożliwiającą pobranie pliku inwentaryzacji z FTP. W takim wypadku należy wybrać typ inwentaryzatora 'Uniwersalny z FTP'. Ponadto dodano opcję zaawansowaną umożliwiającą wysłanie odczytu z fizycznego inwentaryzatora na serwer FTP. 
 3. Wagi kalkulacyjne - Dodano możliwość zdefiniowania trzech wielkości tary
 4. Terminal płatniczy - Dodano terminal płatniczy Polcard. VeriFone Vx520 (Polcard protokół v.4.22 przez LAN).

Samodzielne Stanowiska POS

 1. Stan - Włączono pokazywanie stanu towaru na stanowisku POS. Jeśli użytkownik nie chce pokazywać stanu należy zablokować to za pomocą uprawnień.
 2. Alerty - Dodano obsługę alertów na stanowisku POS.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Historia sprzedaży (F9 w oknie pobierania towaru do dokumentu sprzedaży) - Dodano do listy nazwę kontrahenta. Rubryka jest pomocna przy przeglądaniu historii sprzedaży dla wszystkich kontrahentów.
 2. Przesunięcia MM - Dodano możliwość wyłączenia komunikatu pojawiającego się podczas odpisywania, gdy na docelowy magazyn dopisywany jest nowy towar. Komunikat można wyłączyć dla następnych pozycji.
 3. Nowa opcja szukania towarów - Ctrl-F5 lub klawisz '5' w magazynie - Dodano polecenie ignorowania polskich litery oraz znaków kropki i przecinka przy wyszukiwaniu. Umożliwia to wpisanie przez użytkownika wyrazu bez polskich liter, a program i tak znajdzie szukaną frazę.

Kasa / Bank firmy

 1. Eksport przelewów do BZWBK - Dodano nowy format eksportu przelewów do BZWBK. Bank zmienił format od połowy kwietnia i nie przyjmuje starych przelewów.

Raporty

 1. Analizy dla Szefa \ Kiedy i co sprzedano - Dodano możliwość raportowania z odpisów z kas fiskalnych.
 2. Inwentaryzacja - Protokół różnic - Dodano przycisk umożliwiający sprawdzenie cen zakupu w przeszłości. Opcja będzie przydatna przy wprowadzaniu ceny zakupu dla towarów.
 3. Rotacja towarów \ Sprzedaż w poszczególne dni - Dodano możliwość traktowania zapisów Mmag- jako sprzedaż.

Inne

 1. Słownik towarów - Umożliwiono pobieranie towarów ze słownika z możliwością zmiany wielkości liter (duże/małe/z dużej litery).
 2. Harmonogram zadań - Dodano w tabeli klawisz 'F6 Pokaż log', oraz przed wykonaniem zadania dodano sprawdzanie rozmiaru logu i jeśli przekroczy 1MB, log jest usuwany.
 3. Etykiety - Zmieniono wygląd etykiety usuwając nawiasy z przelicznika. W razie potrzeby można je samemu dopisać. Dodano drukowanie etykiet w języku ZPL2 bezpośrednio z programu. Usunięto importowanie starych konfiguracji wydruku etykiet - z wyjątkiem ostatniej wersji ("SB4K"). Obecna wersja to "SB4L".
 4. Hasła i uprawnienia - Zastosowano zakaz do opcji Wystaw: Zakaz pokazywania listy towarów w przypadku korzystania z alternatywnej opcji Ctrl+F4 pobierania towarów.

Bistro

 1. Terminal kuchenny - Usunięto pokazywanie anulowanych pozycji w terminalu. Zostają one kompensowane z pozycjami normalnie sprzedanymi.
 2. Identyfikacja telefoniczna - Wykonano modyfikacje umożliwiające identyfikowanie w systemie Windows 8. Dodano możliwość wpisania przez użytkownika odpowiedniego rozkazu odblokowującego identyfikację, ponieważ niektóre sterowniki do modemów nie wysyłają informacji w postaci czystej tzn. takiej jaka jest przesyłana z centrali.
   

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 marca 2014