Wersja programu 5.1.5331.6456 - 31 maj 2014

  


   wersja 5.1.5331.6456 - 31 maj 2014   


 

Nowości

 1. Drukarka PDF - Dodano możliwość automatycznego tworzenia dokumentów w formacie pdf przy pomocy wbudowanej w program drukarki SmallPDF, bazującej na zewnętrznej bibliotece jagpdf-1.4. Umożliwiono automatyczne nadawanie nazw powstających plików, otwieranie podglądu po wydruku domyślnym programem oraz drukowanie przy pomocy Acrobat Readera na wskazanej drukarce.
 2. Eksport / Import ustawień podstawowych programu - Dodano w funkcjach serwisowych możliwość wykonania eksportu najważniejszych ustawień programu. Te ustawienia można następnie przenieść do innych programów. Opcja może być przydatna przy wdrażaniu nowych programów.

Księgowość

 1. VAT-12 - Dodano automatyczne wypełnianie deklaracji analogiczne do deklaracji VAT-7, ale uwzględniające tylko sprzedaż. W menu VAT-12 uwidoczniono ewidencję sprzedaży. Dodano przeliczanie formularza VAT-12 - po wpisaniu kwot pozostałe rubryki są automatycznie przeliczane. Dodano załącznik ORD-ZU oraz eksport do e-deklaracji i podgląd.

Eksport / import danych

 1. Import uniwersalny XML - Dodano możliwość podglądania plików XML, które nie mają podziału na linie zakończone CR, LF, tylko są w "jednym" kawałku.
 2. Export EDI - Dodano możliwość wysyłania faktur zakupu z odwrotnym obciążeniem oraz ich korekt.
 3. Eksport do innych programów - Ramzes XML - Dodano eksport do programu Ramzes.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasa fiskalna - Reguły dla kasy fiskalnej - Dodano możliwość ustalenia reguły na wysyłkę dla barkodu z mnożnikiem.
   
 1. Nowe drukarki fiskalne:
 • Dodano drukarkę fiskalną Novitus HDe - Dodano nowy sterownik drukarki fiskalnej. Sterownik jest całkowicie oparty o sterownik Delio 4. W konfiguracji zwiększono możliwość ustawienia długości nazwy towaru do 60 znaków oraz dodano możliwość programowania rozszerzonej stopki paragonu. Poprzednio wiersz stopki mógł być szerokości 40 znaków teraz, dla tego typu drukarki, to 60 znaków.
 1. Drukarka fiskalna - Sterownik niefiskalny definiowalny - Dodano możliwość ustalenia marginesów oraz wielkości czcionki.
   
 2. Terminal płatniczy Polcard - Dodano automatyczne ustawienie transmisji TCP/IP oraz odblokowano klawisz "Zaawansowane", w celu ustawienia parametrów transmisji.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. SSPOS - Umożliwiono wpisanie NIP-u w paragonie. Poprzednio było to zabronione.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Towary - Dodano opcję w magazynie "Towar z kompletacją". Z włączoną taką opcją program w trakcie pobierania takiego towaru na dokument sprzedaży będzie generował dla niego rozchód wewnętrzny na ręcznie pobierane składniki.
 2. Numeracja dokumentów - Zdefiniowano nowy numerator dla Noty obciążeniowej - poprzednio był używany numerator Zamiany towaru za towar.
 3. Rejestr sprzedaży (faktury, paragony, wz) - Dodano sumowanie form płatności (gotówka, karta, bon, czek).
 4. Panel dotykowy:
 • Dodano opcję Cashback w dotykowej opcji wystaw.
 • Ustawiono maksymalną wpłatę / wypłatę w panelu dotykowym na 200 000zł.

Raporty

 1. Wyciągi / Sprzedaż wyciąg z dokumentów - Dodano możliwość pokazania 'Cena przed upustem'. Po zaznaczeniu 'Cena netto' lub 'Cena brutto' lub 'Cena w walucie' pojawią się ceny przed upustem.

Inne

 1. Funkcje serwisowe - Dodano obsługę protokołów różnic w badaniu niezgodności "Kartoteki towarowe - dokumenty".
 2. Hasła i uprawnienia - Dodano do opcji "Zakazu przeglądu magazynu na F5" wyłączenie podglądu towaru w kartotece towarowej na F11.
 3. Hasła i uprawnienia - Dodano możliwość ustawienia limitu na kwoty wpłat / wypłat z drukarki fiskalnej na poziomie 200,500,1000 i 5000 zł. Celem uprawnienia jest zabezpieczenie przed przypadkowym wpisaniem przez kasjera błędnej kwoty.
 4. Wtyczki - Wtyczka weryfikacja została dodana do programu. Opcja służy do sprawdzania poprawności faktur zakupu lub sprzedaży wprowadzonych do programu. Sprawdzanie polega na porównywaniu listy pozycji znajdujących się na dokumencie z rzeczywiście zakupionym lub sprzedanym towarem.
 5. Etykiety - Dodano możliwość wstawienia do etykiety ceny netto i brutto barkodu (CENABARN, CENABARB).
 6. Harmonogram zadań - Dodano nowe zadanie - 'Odpisanie cennika promocyjnego'. Można użyć tego zadania w przypadku kiedy nie wychodzimy z programu a chcemy zastosować cennik promocyjny.

Bistro

 1. Raporty - Dodano osobne uprawnienia dla raportów kelnera poglądowych. Poprzednio oba raporty (zerujący i poglądowy) były pod jednym uprawnieniem.
 2. Dostawa do domu - Dodano uprawnienie dla dostawy do domu umożliwiające blokadę pokazywania historii zakupów klienta.
   

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 kwietnia 2014