Wersja programu 5.1.5430.6516 - 30 czerwiec 2014

  


   wersja 5.1.5430.6516 - 30 czerwiec 2014   


 

Księgowość

 1. Podatek VAT - Dodano możliwość rozliczania podatku VAT w 50% w dokumentach zakupu. Opcja została dodana w tabeli faktury jako kolejna możliwość w "Zakup na rzecz sprzedaży".

Urządzenia fiskalne i inne

 1.  Nowe kasy fiskalne:
 • Dodano kasę fiskalną Farex Perła E - nowy sterownik kasy oparty całkowicie na Farex Szafir E.
 • Dodano kasę fiskalną Elcom Euro 150 Te Flexy - kasa oparta o sterownik Euro 50T Mini.
 1. Kasy fiskalne - Oznaczenia towaru jako towar "do wysłania do kasy" następuje teraz również po zmianie tandemu lub zmianie w dodatkowych parametrach towaru (klawisz F12).
   
 1. Drukarki fiskalne - Drukarki Posnet - protokół POSNET - Dodano możliwość zdefiniowania co ma być drukowane w stopce paragonu jako kod kreskowy lub kod kreskowy 2D. Użytkownik może wstawić albo własny tekst albo jedno z dostępnych pól z programu (np. data, NIP, ...)
 2. Drukarki fiskalne - Dodano automatyczne wylogowanie po wykonaniu zerującego raportu kasjera Z. Dzięki temu nie zakłada się nowy raport na tego samego użytkownika. Funkcjonalność dodano dla drukarek Elzab, Fasy Upos, Posnet Combo. Po naciśnięciu ESC, przy zakazie wyjścia z opcji Wystaw, monit o hasło będzie zapętlony, a w przypadku braku tego zakazu, po ESC program zaproponuje wyjście z programu. Raport kasjera Z wykonywany za innego kasjera nie będzie automatycznie wylogowywać z programu.
   
 3. Nowe Drukarki kuchenne:
 • Dodano drukarkę fiskalną Novitus HDe jako kuchenną.
   
 1. Waga metkująca - Dibal K-235 - Dodano programowanie stawki VAT w wadze.
 2. Wagi metkujące DIGI SM-100 SM-300/500 - Dodano możliwość programowania składu w wadze.
   
 1. Wagi kalkulacyjne - Waga kalkulacyjna w trybie demo - Dodano możliwość wpisania ręcznego wagi. Aby to zostało uaktywnione należy dodać wpis DemoMode=2 w pliku wagi.txt

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Faktura sprzedaży - W opcji Ctrl-E (zmiana ceny sprzedaży na 1,2,...) uwzględniono ceny indywidualne przypisane do kontrahenta. Jeżeli nastąpi pobranie takich cen w trakcie tej funkcji, to pojawi się stosowny komunikat.
 2. Towary - Dodano możliwość wpisania opisu / komentarza do barkodu towaru.
 3. Cenniki od dostawców - Zmieniono nazwę opcji na "Cenniki obce" oraz dodano do cenników możliwość importu EDI i eksportu EDI.
 4. Opcja Wystaw - Dodano nową opcję w konfiguracji F9 \ F3 Wysyłaj do drukarki "Bez fiskalizacji".
 5. Panel dotykowy:
 • Wprowadzono dodatkowe reguły w wyświetlaniu symbolu towaru na przyciskach towarowych:
  1. Jak jest symbol to symbol.
  2. Jak nie ma symbolu to sprawdza uwagi.
  3. Jak nie ma uwag to sprawdza plu.
  4. Jak nie ma plu to nic nie wyświetlaj.
 • Dodano obsługę płatności w Euro w panelu dotykowym.

Raporty

 1. Rotacja towarów / Sprzedaż w poszczególne dni  - Dodano rubrykę: 'Stan bieżący' oraz dodano opcję podczas wypełniania: 'Pobieraj tylko sprzedane towary'.

Filie

 1. Filie - Dodano eksport korekt zakupu z odwrotnym obciążeniem z filii do centrali dla wszystkich rodzajów filii.

Inne

 1. Harmonogram zadań - umożliwiono archiwizację oraz zakładanie miesiąca przy włączonym harmonogramie zadań.
 2. Etykiety - Dodano możliwość umieszczenia na etykiecie daty rozpoczęcia i zakończenia promocji.
 3. Etykiety - Dodano możliwość wstawienia na etykiecie aktualnej godziny.
 4. Etykiety - Dodano możliwość umieszczenia na etykietce dat rozpoczęcia i zakończenia promocji z cenników specjalnych i promocyjnych.
 5. Baza danych - Dodano możliwość zapisania katalogu instalacji programu w sposób niejawny, co zwiększa bezpieczeństwo danych. Aby program to zrobił należy udostępnić folder podając nazwę udziału zakończoną znakiem '$' (dolar).

Bistro

 1. Zestawy - Dodano opcję globalną umożliwiającą wyłączenie opcji polegającej na tym, że po naciśnięciu nazwy zestawu w zamówieniu pokazywały się składniki zestawu. Dzięki temu do zestawu można dodać dodatkowe składniki, które jak zwykle dodaje się naciskając nazwę (UWAGA: poprzednio dodatkowe składniki można było dodać przez dłuższe przyciśnięcie nazwy zestawu, ale było to kłopotliwe). Aby teraz rozwinąć zestaw do pokazania składników należy przypisać kelnerowi przycisk "Zwiń/rozwiń zestaw".
 2. Definiowanie wydruków - Dodano możliwość definiowania wydruku faktury, paragonu i WZ niefiskalnego. Poprzednio wydruki te można było definiować wyłącznie w konfiguracji drukarki fiskalnej w zakładce F10 Dokumenty.
 3. Etykiety - Dodano możliwość drukowania etykiet i przywieszek w przypadku sprzedaży w Bistro takich towarów, które mają włączoną opcję drukowania etykiet / przywieszek.
 4. Na wynos - W opcjach globalnych dodano automatyczny koszt dostawy w przypadku dostawy do domu. Tabela stref została uzupełniona o możliwość wpisania ceny dostawy dla strefy.
 5. Drukarka kuchenna - Dodano eksport i import ustawień drukarki kuchennej do pliku.
 6. Identyfikacja telefoniczna - Dodano obsługę identyfikacji na centralce Platan.
   
   

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 maja 2014