Wersja programu 5.1.5631.6616 - 31 sierpień 2014

  


   wersja 5.1.5631.6616 - 31 sierpień 2014   


Eksport / import danych

 1. Import EDI - Podczas importu kp/kw dodano możliwość zaimportowania inicjałów użytkownika.
 2. Eksport CDN Klasyka - Rozdzielono zapisy sprzedaży dniowej paragonów na formy płatności.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe drukarki fiskalne:
 • Dodano drukarkę - Emar Tempo 3 - Dodano nową drukarkę fiskalną w programie. Drukarka daje możliwość programowania nagłówka i stopki graficznej. Dodano możliwość wyłączenia miejsca na podpisy na wydrukach faktury fiskalnej oraz drukowanie konta bankowego w stopce faktury fiskalnej przelewowej.
 1. Drukarki fiskalne - Emar Tango 3 - Umożliwiono drukowanie faktur fiskalnych na drukarce.
 2. Drukarka fiskalna Posnet Combo/FV - wg protokołu Posnet - Dodano kontrolę naciśnięcia ESC przez użytkownika. Naciśnięcie ESC podczas wysyłania do drukarki powoduje natychmiastowe przerwanie i uznanie wydruku pozycji za niepoprawne, pomimo tego, że drukarka wydrukowała pozycję. Teraz program dodatkowo pyta, czy zakończyć komunikację.
   
 1. Ekran reklamowy - Dodano możliwość pokazywania całego paragonu na ekranie reklamowym.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. Stanowisko POS - W Panelu dotykowym na stanowisku pos umożliwiono wpisanie nr NIP kontrahenta.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Opcja Wystaw oraz Panel dotykowy - Dodano opcję umożliwiającą sprawdzanie zapisu dokumentu w rejestrze. Można włączyć dodatkową funkcję znajdującą się w konfiguracji Wystaw lub Panelu, która zweryfikuje czy dokument został zapisany w rejestrze.
 2. Faktury na maila - W seryjnym wysyłaniu faktur w pdf na maila dodano możliwość wpisania własnego tematu oraz treści dla wysyłanych wiadomości. Dodano opcję 'Wybór wzoru wydruku' - po zaznaczeniu można wybrać wzór wydruku faktury przed operacją drukowania/wysłania.
 3. Weryfikacja - F8 w zakupach, Ctrl+F11 w sprzedaży - Wprowadzono zmiany w funkcji umożliwiającej weryfikację wprowadzonych już dokumentów za pomocą czytnika lub kolektora:
 • Ustawiono pokazywanie w liście ceny sprzedaży brutto.
 • Dodano komunikat:  "Dana pozycja była już pobrana. Jeżeli chcesz zatwierdzić naciśnij OK(Enter). Jeżeli chcesz zrezygnować naciśnij: ESC".
 • Umożliwiono sprawdzanie pojedynczo, - w tym celu skanujemy towar i nie pobiera się ilość z dokumentu tylko wpisuje się jeden.
 • Nowe pozycje (dopisane) oznaczają się kolorem niebieskim.
 • Komunikaty opatrzono alarmem oraz uniemożliwiono automatycznie zamknięcie go przez nacisnąć OK, wymuszając zatwierdzenie klawiszem "Przeczytałem".
 • Dodano opcję "F7 Zatrzymaj jeśli towar był już weryfikowany" - jeśli towar był już weryfikowany (ilość>0) program informuje o tym i zatrzymuje się do czasu akceptacji komunikatu.
 • Dodano opcję "F8 Po zeskanowaniu produktu zawsze wpisuj ilość 1" - program po zeskanowaniu i rozpoznaniu produktu automatycznie zwiększa ilość zweryfikowanych towarów o 1. Opcja działa tylko wtedy gdy włączona jest opcja F5 Pytaj o ilość.

Inne

 1. Dystrybutory paliw - Dodano w Hasłach uprawnienia umożliwiające skonfigurowanie dostępu użytkownika do odpowiednich opcji dotyczących dystrybutorów paliw.
 2. Etykiety - Dodano nowe parametry towaru do ujęcia na etykietach: cenę netto i brutto barkodu towaru z ceną indywidualną wg przelicznika na jednostkę miary. W skrypcie definiującym etykiety wpisujemy PRZELICZNIK_N lub PRZELICZNIK_B. Umożliwiono wydruk opisu barkodu na etykiecie - należy użyć symbolu 'OPIS_TOWARU'
 3. Etykiety - Dodano uwzględnianie barkodów podczas ręcznego pobierania towaru do etykiet.
   

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 lipca 2014