Wersja programu 5.2.331.7072 - 31 marzec 2015

  


   wersja 5.2.331.7072 - 31 marzec 2015   


Kadry i płace

 1. Umowa zlecenie - W dokumencie umowy zlecenia dodano dodatkowe pola opisowe dla pkt 5 i pkt 6 zapamiętujące wpisany tekst dla każdego pracownika w grupie osobno.
 2. e-Deklaracje - Dodano nowe deklaracje PIT-11 wersja 22 oraz jej korektę, z załącznikami PIT-R i ORD-ZU a także PIT-8AR wersja 5 z załącznikiem ORD-ZU w kadrach oraz w e-Deklaracjach.

Eksport / import danych

 1. Eksport/Import Symplex EDI - Dodano możliwość eksportowania i importowania receptur.
 2. Eksport do Rewizora - Dodanie opcji umożliwiającej wyeksportowanie danych w taki sposób, aby kontrahenci identyfikowani byli po NIP zamiast po symbolu.
 3. Eksport do programu Rewizor/Rachmistrz - Dodano możliwość zdefiniowania nazwy magazynu przy eksporcie.
 4. Import EDI - Dodano wpisywanie w uwagach faktury informacji z uwag kontrahenta jeżeli włączona jest taka opcja w opcjach do sprzedaży.
 5. Eksport Elixir - Zmieniono format eksportu dla banku Citi.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Komis - Dodano do konfiguracji dostępnej pod F7-Opcje możliwość fiskalizacji towaru w sprzedaży komisowej w jednej pozycji, bez rozbicia na wartość towaru i marży.
 2. Towary - Dodano możliwość zapisania informacji o zmianach nazw towarów. Aby to uzyskać należy w pliku ini umieścić następujący wpis:
  [Magazyn]
  log_zm_nazwa=1

  To spowoduje zapisanie się informacji na temat zmian nazw towarów w pliku zm_naz.log, który jest umieszczony lokalnie w katalogu programu.
 3. Faktury zakupu - Dodano do wnętrza faktury zakupu rubrykę z jednostką przeliczeniową PIH.

Filie

 1. Filie - Zbijanie paragonów do raportów fiskalnych podczas eksportu dokumentów z filii do centrali, teraz również zbija paragony imienne.
 2. Filie - W konfiguracji filii (uproszczonej i magazynowej) dodano możliwość ustawienia ceny sprzedaży, wg której będzie wyceniane przesunięcie wysyłane. Umożliwi to zdefiniowanie dla każdej filii innej ceny sprzedaży, wg której będzie wyceniane przesunięcie wysyłane (wycena wg cen sprzedaży). Jeśli wybierzemy 'Domyślna' wycena wg cen sprzedaży, program dokona wyceny na podstawie cen domyślnych w rejestrach (definiowanie cen sprzedaży).

Inne

 1. Sortowanie - Zmieniono działanie opcji sortowania po rubrykach indeksowych (np. grupa towarowa, kategoria, stan dokumentu,...) i teraz odbywa się to po zawartości rubryki, a nie jak do tej pory, po numerze indeksu.
 2. Terminal - Dodano możliwość drukowania dokumentów przez terminal do SmallPdf w trybie RAW i PDF. Umożliwiono  automatyczny zapis plików na tym komputerze gdzie jest zainstalowany terminal. Umożliwiono kopiowanie plików między terminalem a serwerem. Dodano opcję pozwalającą na zapamiętywanie poprzedniego położenia okna terminala na ekranie komputera. Dodano możliwość drukowania etykiet przez terminal, tylko na sterownikach drukarek wbudowanych w program, na zasadzie portu "WIN" "u siebie".
 3. Harmonogram zadań - Dodano zadanie 'Przejęcie miesiąca na wyłączność'. Zadanie należy dodać minimum 5 minut przed zadaniami 'Archiwizacja/pakowane danych'. Dodanie tego zadania spowoduje 'wycięcie' wszystkich użytkowników z SB i wtedy będzie możliwość przeprowadzenia archiwizacji/pakowania danych.
 4. Pakowanie danych - Usuwanie folderu KPR podczas pakowania danych nie stanowi już krytycznego zdarzenia, tzn. jeśli coś blokuje katalog lub plik w katalogu danych i nie można go usunąć to program pokaże stosowny komunikat ale pakowanie zakończy się sukcesem.
 5. Tabele - Zwiększono ilość widocznych pól w tabelach z 120 do 256.
 6. Rozmiarówka - Zwiększono maksymalną ilość cech w rozmiarówce: było 40 jest 80.
 7. Umowy stałe - Przeprowadzono gruntowne zmiany w umowach stałych:
 • Dodano datę początku obowiązywania umowy oraz datę końca obowiązywania umowy.
 • Dodano konfigurację umów stałych, w której zapisujemy ilość miesięcy trwania takiej umowy, robimy wycenę oraz ustalamy promocje. Umożliwiono zapamiętywanie w szablonach informacji ogólnych umowy.
 • Dodano okres promocyjny umożliwiając wprowadzenie promocji na usługę\towar w umowie stałej oraz dodano możliwość podania kwoty umowy w okresie promocji (rabat kwotowy).
 • Podczas generowania długów lub faktur dodano możliwość wybierania umów do realizacji.
   

Bistro

 1. Terminal kuchenny - Dodano możliwość wprowadzenia wagi produktu przez skanowanie kodu wagowego z wagi metkującej. Wystarczy zeskanować taki kod w oknie terminala kuchennego.
 2. Faktury - Wprowadzono zmiany w wystawianiu faktur po uprzednim przypisaniu kontrahenta. Teraz program pobiera takie informacje jak sposób płatności, termin, rabat oraz ceny indywidualne kontrahenta.
 3. Rachunek - Teraz przed wydrukiem rachunku są pobierane do niego ceny przypisane do kontrahenta, cennik indywidualny oraz proponowany rabat. W ten sposób widać jeszcze przed wydrukiem faktury jakie ceny będą zastosowane.
 4. Opcje - W magazynie na oknie dostępu do parametrów zestawu znajdującym się pod klawiszem F11 dodano dostęp do opcji maksymalnej ilości składników oraz flagi zmieniającej cenę zestawu po przekroczeniu ceny składników podstawowych, gdy wybrano składnik opcjonalny.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 28 lutego 2015