Wersja programu 5.2.531.7186 - 31 maj 2015

  


   wersja 5.2.531.7186 - 31 maj 2015   


Urządzenia fiskalne i inne

 1.  Nowe kasy fiskalne:
 • Dodano kasę fiskalną - Posnet REVO - Dodano sterownik nowej kasy fiskalnej w programie. Umożliwiono zaprogramowanie grafiki, którą można ustawić w nagłówku paragonu. Dodano możliwość programowania przypomnień kasjerskich na kasie fiskalnej gdyż kasa ta posiada możliwość pokazania na wyświetlaczu oraz wydrukowania, krótkiej informacji o określonej porze lub w ustalonym harmonogramie.
   
 1. Nowe drukarki fiskalne:
 • Dodano drukarkę - Elzab Zeta - Dodano w liście urządzeń drukarkę Elzab Zeta. Sterownik oparty o sterownik drukarki Elzab Mera. Dodano możliwość wydrukowania superformatki. Dzięki temu można stosować wyróżnienia i wielkość czcionki na wydrukach niefiskalnych z możliwością zastosowania przy wydrukach z modułu Bistro. Dodano opcję umożliwiającą włączenie trybu pracy przez port USB.
 1. Drukarka fiskalna Elzab Mera - Dodano możliwość programowania LOGO na wyświetlacz dla drukarki Elzab Mera.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Przesunięcia MM wysyłane - Dodano możliwość pobierania danych z pozostałych dokumentów zakupu: Faktur rolniczych, Faktur z  odwrotnym obciążeniem, Zamówień.
 2. Dokument sprzedaży - Przeniesiono pobieranie do dokumentu sprzedaży pozycji z dokumentów zakupu z F2 na Ctrl+5 oraz umożliwiono wywołanie Ctrl+5 bezpośrednio ze środka dokumentu sprzedaży.
 3. Faktury do paragonów - Dodano funkcję "F3 Uwagi dodatkowe" do faktur z paragonów, umożliwiając zapisywanie się większej ilości informacji podczas tworzenia faktury do paragonu.  - Dodano funkcję do programu umożliwiającą dbanie o to aby paragony pobierane na fakturę były w jednej walucie.
 4. Faktury sprzedaży - Zmieniono sposób działania programu podczas zamiany kontrahenta na fakturze. Teraz program pyta co ma zrobić ze sposobem płatności czy zmienić na taki sposób jaki ma nowo pobierany kontrahent czy pozostawić bez zmian.
 5. Panel dotykowy - Dodano możliwość odczytu z inwentaryzatora w Panelu Dotykowym (przycisk funkcyjny u dołu ekranu).

Kasa / Bank firmy

 1. Kasa Firmy, Bank Firmy, Kartoteka kontrahenta - W tych tabelach dodano rubrykę ze skrótem waluty oraz kursem waluty. Dla PLN skrót waluty jest pusty.

Filie

 1. Import z filii (magazynowej / uproszczonej) w Harmonogramie - Dodano wpis do logu z informacją z jakiej filii co się wczytało.

Inne

 1. Eksport wzorów wydruku - Wprowadzono kontrolę, żeby można było przenosić wzory wydruku tylko i wyłącznie w ramach takiej samej struktury tabeli (np. faktura do paragonu).
 2. Harmonogram Zadań  - W zadaniu 'Aktualizacja kart rabatowych' umożliwiono wpisanie ilości dni wstecz, w których Harmonogram ma analizować paragony. Do tej pory paragony analizowane były tylko z dnia dzisiejszego.

Bistro

 1. Dokumenty sprzedaży - W opcjach globalnych dodano nową możliwość "Utrzymaj stałą datę przez czas trwania zmiany". Opcja umożliwia zachowanie tej samej daty dokumentom wystawionym w trakcie rozpoczętej zmiany ale już po północy. Przydatne jeśli kasujemy ostatnich klientów lub kiedy planujemy robić inwentaryzację w następnym dniu.
 2. Rachunek - Dodano przycisk "Rachunek niefiskalny" umożliwiający pominięcie fiskalizacji paragonu. Gdy zostanie przyciśnięty przycisk "Rachunek niefiskalny" (VAT FREE) zamiast przycisku "Rachunek", to po wprowadzeniu kwoty nastąpi zamknięcie bez fiskalizacji.

Hotel

 1. Cenniki - Zmodyfikowano cenniki hotelowe umożliwiając edycję ceny za pokój.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 kwietnia 2015