Wersja programu 5.2.630.7236 - 30 czerwiec 2015

  


   wersja 5.2.630.7236 - 30 czerwiec 2015   


Eksport / import danych

 1. Import wzorów wydruku - Umożliwiono aby podczas importu wzorów wydruku program sprawdzał, czy już istnieje wzór wydruku o takiej samej nazwie. Jeżeli program znajdzie taki wzór wydruku to zapyta, czy go nadpisać, czy dodać na końcu.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasa fiskalna Elzab Alfa Max/Jota E - Dodano możliwość programowania 34-znakowych nazw towarów w nowych modelach urządzeń.
   
 1. Drukarka fiskalna Posnet Combo/FV - Dodano możliwość fiskalizacji paragonów z przedpłatą. Takie paragony powstają w wyniku tworzenia paragonu z dokumentu powstałego z wielu WZ.
 2. Drukarka fiskalna - Wydruki niefiskalne - Dodano opcję umożliwiającą otwarcie szuflady po wydruku niefiskalnym paragonu/faktury/WZ. Opcja znajduje się w konfiguracji formatek niefiskalnych drukarki (F8 Dokumenty).
   
 3. Wagi kalkulacyjne na protokole Angel - Dodano sprawdzanie stabilności wagi.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Faktury zakupu - Dodano informację o trwających promocjach, wynikających z cenników specjalnych, dla towarów pobranych do dokumentu zakupu. Informacja pojawia się podczas zatwierdzania faktury a także można ją wywołać na Ctrl+J.
 2. Opcja Wystaw oraz Panel Dotykowy - Uwzględniono zakaz "Opcje sprzedaży \ Zakaz zmian cenowych w kopiowanym dokumencie". W przypadku gdy użytkownik pobiera towar zmienia cenę a potem wybiera kontrahenta i wystawia fakturę,
  wtedy ceny sprzedaży pobierają się od początku. Po zaznaczeniu powyższego zakazu ceny sprzedaży nie zmieniają się.
 3. Opcja Wystaw oraz Panel Dotykowy - Dodano możliwość zapisania dokumentu stworzonego w panelu lub w opcji wystaw, jeśli zaistnieje potrzeba wyjścia z dokumentu i anulowania go. Gdy dokument zostanie zapisany, przy kolejnym wejściu do opcji zostanie odtworzony.
 4. Panel dotykowy - Podczas importu z inwentaryzatora dodano informację, że towar został zidentyfikowany ale nie został pobrany z innego powodu (np. cena zerowa).

Raporty

 1. Wyciąg z dokumentów sprzedaży - Podczas wypełniania raportu uwzględniono pobieranie upustu ze zwrotu do paragonu oraz dodano pobieranie informacji z rubryki 'Przeznaczenie' z RW jako nazwa kontrahenta.

Filie

 1. Eksport MM filia - Umożliwiono pokazywanie tylko MM-ek do wysyłki. Zwiększono ilość pokazywanych MM-ek. Wprowadzono zmiany w wyglądzie funkcji.

Inne

 1. Harmonogram zadań  - W zadaniu "Archiwizacji miesiąca" zablokowano tworzenie archiwizacji w lokalizacji, która nie istnieje (np. gdy pendrive został wyciągnięty lub katalog usunięty).
 2. Harmonogram zadań - W zadaniu "Aktualizacja kart rabatowych" dodano możliwość aktualizacji paragonów od daty ostatniego wykonania aktualizacji.
 3. Akcyza na węgiel - Informacje o braku zwolnienia lub zwolnieniu kontrahenta z akcyzy, oraz przyczynie zwolnienia, przechowywane są teraz w tabeli kontrahentów.
 4. Rejestracja programu - W podstawowych danych firmy dodano przycisk "Zarejestruj program" przenoszący do formularza rejestracyjnego na naszej stronie.
 5. Numer licencji - W okienku z modułami programu (CTRL-F12) dodano wyświetlanie numeru licencji.

Bistro

 1. Drukarki fiskalne - Dla drukarek Novitus Delio dodano możliwość wydruku numeru zamówienia na paragonach fiskalnych tworzonych z Bistro.
 2. Dostawa do domu - Dodano opcję umożliwiającą skonfigurowanie progu, poniżej którego do zamówienia jest dodawany koszt dostawy w przypadku zamówień do domu (Opcje globalne \ Wynos).
 3. Operatorzy - W opcji kopiowania uprawnień kelnera od innego kelnera (F8 Skopiuj stoliki i uprawnienia) dodano możliwość zdefiniowania jakie parametry mają być skopiowane.
 4. Operatorzy - Dodano możliwość eksportu operatora do pliku oraz importu operatora z pliku.
   

Hotel

 1. Tworzenie dokumentów - Zmieniono zasady tworzenia dokumentów w Hotelu. Przy generowaniu kilku dokumentów na raz pojawia się lista do wyboru, podczas tworzenia jednego dokumentu program automatycznie wchodzi do jego środka.
 2. Widok - Dodano możliwości włączenia na F6 Widok, opcji pokazującej także Imię i Nazwisko zameldowanej osoby.
 3. Towary - Dodano przycisk z funkcją wydruku listy towarów na pokoju. Opcja znajduje się w okienku rezerwacji w zakładce F8 Towary/Usługi.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 maja 2015