Wersja programu 5.2.731.7301 - 31 lipiec 2015

  


   wersja 5.2.731.7301 - 31 lipiec 2015   


 

Nowości

 1. Kontrahenci - Dodano możliwość zweryfikowania i pobrania  danych kontrahenta z bazy REGON/CEIDG wg numeru NIP.

Księgowość

 1. Deklaracje VAT-7 - Dodano nową wersję deklaracji VAT-7 (15), VAT-7K(9). Uaktualniono deklaracje w e-Deklaracjach.
 2. Deklaracja VAT-27 - Dodano nową Informację VAT-27(1). Informacja będzie składana miesięcznie lub kwartalnie przez osoby dokonujące obrotu w transakcjach z odwrotnym obciążeniem VAT.
 3. Deklaracja VAT-7 - Uzależniono pokazywanie wersji deklaracji VAT-7 od miesiąca, w którym znajduje się użytkownik. Do czerwca 2015 w programie będzie się wyświetlała deklaracja VAT-7(14) i VAT-7K(8). Po założeniu lipca 2015 i następnych miesięcy będzie deklaracja VAT-7(15) i VAT-7K(9).
 4. Środki trwałe - Umożliwiono wpisanie ręczne wyliczonej pierwszej raty amortyzacji w przypadku korzystania z możliwości jednorazowej pierwszej raty (np. 30%)

Eksport / import danych

 1.  Import z bazy Access - Umożliwiono czytanie plików z baz typu  *.MDB z ustawionym hasłem do bazy.
 2.  Eksport do programu Ramzes - Dodano pole uwag, po którym można filtrować eksportowane dokumenty.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe drukarki fiskalne:
 1. Drukarki fiskalne - Raport zmiany - Na wydruku raportu dodano informację o rozpoczęciu i zakończeniu zmiany.
 2. Drukarka fiskalna Emar Printo 57TE 2.0 - Dodano możliwość drukowania numeru transakcji pod paragonem w kodzie kreskowym.
 3. Drukarki fiskalne oparte o protokół Posnet - W raporcie zmiany  dodano opcję umożliwiającą zastosowanie starego rozkazu drukowania raportów.
   
 1. Waga metkująca Dibal seria 500 - Dodano ustawianie na stałe grupy 50 w wadze. Wtedy nie ma problemów z komunikacją i towary się programują.
   

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Przychody wewnętrzne - Dodano funkcję kompletacji do dokumentu PW, umożliwiając szybkie tworzenie jednorazowej produkcji. Pobierając towar z ustawioną opcją 'N-towar z kompletacją' można stworzyć RW ze składnikami kompletu. Wartość wg cen zakupu netto z RW wędruje wtedy do ceny zakupu kompletowanej pozycji na PW. Więcej o funkcji kompletacji
 2. Faktury korygujące - Dodano kontrolę korygowanej ilości w korektach Faktur zakupu, korektach Faktur sprzedaży i Zwrotach  do paragonów robionych opcją automatyczną.
 3. Faktury sprzedaży - Dodano możliwość wstawienia na wydruku samego przelicznika walut.
 4. Panel dotykowy - Powiększono czcionkę dla wagi odczytywanej na bieżąco.

Inne

 1. Umowy stałe - Umożliwiono wpisanie daty końca promocji jako 0 (brak daty), dzięki czemu umowa staje się bezterminowa. Najpierw trzeba wpisać ilość miesięcy obowiązywania promocji 0 a potem można wykasować datę końca.
 2. Hasła i uprawnienia - Dodano zakaz wystawiania faktur do WZ/zamówień.

Bistro

 1. Eksport ustawień w Bistro - Dodano nowe opcje eksportu, dotyczące produktów (przypisanie drukarek kuchennych, opcje towaru, typ zestawu, ...) do eksportu znajdującego się w Miesiące \ Funkcje serwisowe \ Eksport ustawień programu.
 2. Wydruki w kuchni - Dodano opcję umożliwiającą zapytanie przed wydrukiem w kuchni, czy drukować. Odpowiedź negatywna zapewni zatwierdzenie w kuchni bez wydruku.
 3. Numer zamówienia - Na drukarkach fiskalnych opartych o protokół Thermal, Posnet, Elzab dodano drukowanie na paragonie fiskalnym informacji o numerze zamówienia z Bistro. Poprzednio numer taki był drukowany tylko na drukarkach Novitus na protokole Thermal.
 4. Drukowanie - Pytanie czy drukować na drukarce zmieniono na wybór, na których drukarkach drukować.
 5. Kuchnia - Dodano możliwość ustawienia widoku 9-ciu zamówień na ekranie.
   

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 czerwca 2015