Wersja programu 5.2.930.7418 - 30 wrzesień 2015

  


   wersja 5.2.930.7418 - 30 wrzesień 2015   


 

Nowości 
                                                                        

 1. Rozwiązania mobilne dla Small Business - MPH Mini - mobilna inwentaryzacja w Androidzie i nie tylko.
  www.symplex.eu/mphmini

  MPH Mini umożliwia sprawne wykonanie inwentaryzacji przy pomocy smartfonu lub tabletu.
  Oszczędza czas, eliminuje pomyłki oraz odciąża pracowników.
  Aplikacja jest prosta w użyciu, intuicyjna oraz ergonomiczna.
  Dodatkowe możliwości aplikacji to przeglądanie kartotek towarowych odebranych z systemu magazynowego.
  Aplikacja skierowana jest do dwóch grup użytkowników.
  Pierwsza grupa to użytkownicy, którzy chcą wykonywać inwentaryzację za pomocą smartfonu lub tabletu.
  Druga grupa to użytkownicy którzy chcą mieć wgląd w towary i np. porównywać ceny będąc u dostawcy. 

                                                                        

 1. Rozwiązania mobilne dla Small Business - Mobilny Przedstawiciel Handlowy.
  www.symplex.eu/mph

  MPH to aplikacja pracująca pod systemem Android przeznaczona dla pracowników handlowych prowadzących sprzedaż w terenie.
  Dzięki narzędziom zawartym w aplikacji możliwe jest przyśpieszenie oraz ułatwienie procesu sprzedaży oraz wymiany informacji między Przedstawicielem Handlowym a centralą przedsiębiorstwa.
  Dzięki zintegrowaniu MPH z systemem Small Business, handlowcy przebywający w terenie mają zawsze aktualne informacje o kontrahentach i towarach oraz mają możliwość wysłania dokumentu sprzedaży czy dokumentu KP do centrali jeszcze w trakcie wizyty handlowej.
  MPH wspiera działania Handlowca - nie jest to jednak program Small Business pracujący pod systemem Android.
   
 1. Komunikaty - Powstała nowa funkcja w programie, która pozwala na wysyłanie komunikatów od Symplex do użytkownika. Komunikaty będą prezentowane przy wejściu do programu i będą zawierały ważne informacje o poprawkach krytycznych, promocjach itp.

Księgowość

 1. Informacja i korekta VAT-27 - W związku z nagłą zmianą schemy do wysyłki e-Deklaracji program został dostosowany do nowej wersji, którą opublikowało Ministerstwo (zmiana z wersji 1-0E na 1-1E).
 2. Informacja VAT-27(1) - Dodano podgląd w e-Deklaracjach wersji z dynamicznie pojawiającymi się stronami w przypadku większej ilości dostaw, niż 30.

Eksport / import danych

 1. Import faktury zakupu - Dodano pytanie zabezpieczające pojawiające się na zakończenie edycji importowanego zamówienia. Pytanie ma zabezpieczać przed tym, aby użytkownik niechcący nie zatwierdził faktury jeszcze całkowicie nie przejrzanej.
 2. Eksport/Import EDI - Dodano nowe pola do importu barkodów. Barkody są wyposażone w takie pola jak PLU, kod docelowy, opis, itp, a tych pól nie było dotychczas w imporcie.
 3. Eksport EDI - Do eksportu dokumentów sprzedaży dla płatnika/odbiorcy dodano oprócz numeru odbiorcy (identyfikator odbiorcy) także pola symbol, nip, adres, nazwa odbiorcy.
 4. Eksport EDI - Do eksportu faktur i paragonów dodano informację o cenie przed rabatem.
 5. Eksport uniwersalny Ctrl-Y - Dodano możliwość eksportu do formatu Microsoft Excel 2003 XML/XLS.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Drukarka fiskalna Posnet Combo/FV - Drukowanie rabatów zostało przeprojektowane i teraz rabatowanie jest robione przez program a do drukarki tylko wysyłana jest informacja pod pozycją.
   
 2. Waga metkująca Shtrih-Print - Dodano sterownik dla wagi na protokole LAN/UDP. Przyspieszono komunikację z wagą. Zmieniono nazwę wagi metkującej Shtrih-print na Elzab-print

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Opcja Wystaw i Panel dotykowy - Umożliwiono edycję danych wystawianego dokumentu w opcji Wystaw i w Panelu dotykowym, udostępniając to samo okno, które wywołuje klawisz F4 w środku dokumentu sprzedaży. W Opcji wystaw ustawienie możliwe jest w konfiguracji klawisza F3 lub F10. W panelu dotykowym dodano nowy przycisk funkcyjny.
 2. Panel dotykowy - Dodano możliwość pozostawienia stornowanych pozycji. Opcję należy ustawić w Konfiguracja \ Stornowane pozycje.
 3. Panel dotykowy - Dodano obsługę funkcji Płatnik / Odbiorca w Panelu Dotykowym.
 4. Faktura sprzedaży - Przy wydruku przeterminowanych dokumentów na fakturze program zawsze stosuje kompensatę maksymalną. Dodano możliwość ustawienia rodzaju kompensaty jaka ma być zastosowana. Aby to uzyskać należy w pliku ini ustawić jaką kompensatę program będzie stosował, wpisując jedną z następujących sekwencji:
  [Kompensata]
  tspr=0    oznacza kompensatę Maksymalną
  tspr=1    oznacza kompensatę Osobno w zakupach i sprzedaży
  tspr=2    oznacza kompensatę Zapłat bez wskazań z dokumentami
  tspr=3    oznacza kompensatę Wyłączoną
 5. Korekty sprzedaży i zakupu - W dokumentach krajowych wystawianych ręcznie dodano możliwość wyboru waluty. Ta możliwość była tylko dla kontrahentów zagranicznych, a w korektach wystawionych automatycznie kurs pobierał się z dokumentu źródłowego. Dodano przycisk F11-waluta. W korekcie zakupu dodano kalkulator do przeliczania pomiędzy PLN a walutą.
 6. Operacje seryjne / wysyłka faktur w pdf - Umożliwiono dodanie pliku z fakturą elektroniczną w formacie EDI, do wczytania u odbiorcy. W zakładce "Opcje wysyłania" należy zaznaczyć odpowiednią opcję.
 7. Receptury - W środku receptury dodano przycisk "Powiązania", za pomocą którego można sprawdzić z jakimi towarami  lub recepturami istnieje powiązanie.
 8. Promocje - Dodano domyślnie ustawiony opis promocji w  cennikach specjalnych, jeśli ten opis jest pusty.
 9. Karty rabatowe - Do tej pory obsługa kart przez SQL'a była oparta tylko o punkty. Dodano nową rubrykę w tabeli kart "wartosc_transakcji", która sumuje wartości transakcji. Dzięki temu teraz można np. nadać rabat w zależności od sumy transakcji na karcie.

Raporty

 1. Raporty - W raporcie Wyciągi \ Zmiany cen w okresie dodano rubrykę "Aktualna cena zakupu netto".

Inne

 1. Hasła i uprawnienia - Dodano zakazy w gałęziach dla Opcji wystaw i Panelu dotykowego "Zakaz edycji danych dokumentu".
 2. Hasła i uprawnienia - Jeśli zakażemy użytkownikowi sprzedaży poniżej ceny zakupu, to przy takiej próbie dodano okno z możliwością autoryzacji innym hasłem i przy nieudanej próbie dopiero okno z informacją, że sprzedaż zeszła poniżej ceny zakupu i upust zostanie zmodyfikowany.
 3. Kontrahenci - Dodano kontrolę powtarzalności numeru NIP kontrahenta oraz umożliwiono wyszukiwanie kontrahenta po NIP-ie z rozpoznawaniem numeru bez względu czy został wpisany z kreskami, spacjami czy jednym ciągiem.
 4. Kontrahenci - W rejestrze kontrahentów dodano nowe rubryki z symbolem, nazwą oraz adresem odbiorcy i w związku z tym zmieniono pola na wzorze wydruku faktury sprzedaży dla odbiorcy.

Bistro

 1. Raport zmiany okresowy - Dodano opcję w raporcie umożliwiającą podział sprzedaży wg towarów.
 2. Wydruki - Na wydruku kuchennym do wydruku numeru zamówienia dodano możliwość zastosowania wielkich czcionek poprzez dodanie nowych czcionek typu semigrafika

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 sierpnia 2015