Raport do koncesji na alkohol

Możemy wykonać raport dla wyliczenia koncesji z programu Small Business.

Jeżeli uzywamy drukarki fiskalnej:

Wchodzimy w zakładkę Raporty > Wyciągi > Sprzedaż, wyciąg z dokumentów > F4 Wypełnij

Podczas wypełniania raportu zaznaczamy dane z dokumentów: Paragony oraz zwroty do paragonów (jeżeli wystawiane są faktury dla kontrahentów to zaznaczamy Faktury krajowe oraz Korekty krajowe). Wpisujemy odpowiednią datę oraz wybieramy grupę towarową F2 dotyczy grup

 

 

 

Następnie pojawi sie okno Wskaż istotne cechy. Najlepiej zaznaczyć cechy L - Grupy towarowe. Jeżeli nic nie zaznaczymy również pojawi się wymagana wartość.

 

Po skończeniu tworzenia raportu pojawią nam istotne informacje "Wyciąg z dokumentów sprzedaży za 01.01.2018 - 31.12.2018."

(Aby podsumowac tebele należy kliknąć Ctrl+L i wybrać F2 Pokaż sumę tabeli)

 

Jeżeli używamy kasy fiskalnej możemy postąpić analogicznie jak wyżej, zaznaczając Odczyty z kas fiskalnych.

(Aby podsumowac tebele należy kliknąć Ctrl+L i wybrać F2 Pokaż sumę tabeli)

 

W starszych wersjach programu Small Business:

- może nie byc mozliwości zaznaczyć opcji Odczyt z kas fiskalnych w raporcie wyciag z dokumentów, w tedy należy wykonać inny raport: Raporty > Wyciągi > Magazyn, wyciąg z kartotek.

 

 

Pojawi się tabela z towarami sprzedanymi w zadamym okresie. Suma kolumny nr 13 Wartość sprzedaży wg: Cen sprzedaży jest wartością netto, należy dodać VAT.

(Aby podsumowac tebele należy kliknąć Ctrl+L i wybrać F2 Pokaż sumę tabeli)

 

 

Jeżeli w ciagu roku były usuwane dane to należy zrobić więcej raportów i je zsumować.

Jeżeli w towarach nie oznaczono grup towarowych a w nazwach jest zawarte słowo "piwo" to mozna wpisac w okienku F4 Nazwa towaru - słowo piwo i program wyselekcjonuje tylko tylko te towary.

Jeżeli w towarach nie oznaczono grup towarowych a w nazwach nie ma słowa "piwo" to można nadać odpowiednie grupy tym towarom i wypełnić rapoprt ponownie, program pobierze odpowiednie dane do rapotu.

 

Analogicznie robimy takie same raporty dla pozostałych grup towarowych (wino, wódka).