Wersja programu 5.2.1331.7663 - 31 styczeń 2016

  


   wersja 5.2.1331.7663 - 31 styczeń 2016   


 

Księgowość

 1. Deklaracje i e-Deklaracje - Dodano deklaracje VAT-7(16) i VAT-7K(10) do zastosowania od miesiąca lutego 2016, wraz z wysyłką w e-Deklaracjach.
 2. e-Deklaracje - Dodano możliwość wysyłania bez podpisu deklaracji dla osób fizycznych: PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-11(23), PIT-11K(23), PIT-40(22), VAT-7(16), VAT-7K(10).

Kadry i płace

 1. Deklaracje i e-Deklaracje - Dodano nowe deklaracje PIT-11 wersja 23 z załącznikiem PIT-R wersja 18, PIT-40 wersja 22, PIT-4R wersja 6, PIT-8AR wersja 6, w kadrach oraz w e-Deklaracjach. Nowe deklaracje pojawiają się po wejściu do miesiąca grudnia 2015.
 2. Czas pracy - Dodano nowy wymiar czasu pracy na rok 2016.
 3. Zaktualizowano stawkę składki na ubezpieczenie wypadkowe (1,80) oraz kwotę minimalnego wynagrodzenia (przy wyliczaniu podstawy do chorobowego).

Eksport / import danych

 1. Eksport CDN klasyka - Dodano możliwość przesłania eksportowanego pliku na FTP.
 2. Import z programu CDN - Dodano opcje umożliwiającą import w cenach zakupu średnioważonych.
 3. Eksport do programu Fakir - Dodano w eksporcie do Fakira raporty dobowe, które eksportują się łącznie z wystawionymi paragonami.
 4. Import faktury zakupu - Dodano nową opcję dotyczącą gwarancji. Podczas zapisywania importowanej faktury zakupu program po napotkaniu towaru, na który ustawione są gwarancje, zadaje pytanie o numery seryjne. Jednocześnie odblokowano możliwość zdefiniowania opcji. Teraz można ustawić opcje nowym towarom. Ma to duże znaczenie w przypadku opcji gwarancji, gdy program ma się zapytać o numery seryjne produktów.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe drukarki fiskalne:
 • Drukarki fiskalne Novitus XML - Dodano sterownik dla drukarek obsługujących protokół XML. Nowy sterownik dla Novitus HDe 2.03 protokół XML oraz wersja sterownika on line.
 1. Drukarki fiskalne - Dokonano modyfikacji na raporcie zmiany. Skrócono nazwy dni tygodnia, które są drukowane na raporcie, do 3 pierwszych liter, aby mieściły się w jednej linii na wszystkich urządzeniach.
 2. Drukarki fiskalne - Wydruki niefiskalne faktur - Dodano pole $[NrWZiPar]$ umożliwiające wstawienie w nagłówku lub stopce informacji o powiązanych dokumentach, jeżeli fakturę wystawiono na podstawie paragonów lub WZ.
 3. Drukarki fiskalne - Zmiana działania opcji Wypłaty z kasy - Kasjer wypłacając bardzo dużą kwotę był informowany, że nie można przekroczyć stanu kasy powyżej kwoty utargu. Kwota ta była uwidoczniona, co stanowiło nieuprawnioną informację dla kasjera. Teraz w przypadku włączonej opcji zakazu dostępu do kwoty utargu (uprawnienie 40:3) wypłata będzie wykonana pomimo braku środków.
   
 1. Wagi metkujące Dibal seria 500 - Dodano możliwość programowania większych opisów dla wagi (składniki). Dodano możliwość określenia przez użytkownika ile znaków w linii w tym opisie ma zostać zaprogramowane. Dodano możliwość programowania tekstu 'G', w którym można umieścić skład produktu.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Opcja wystaw oraz Panel dotykowy - Dodano autowylogowanie po 5 min. bezczynności. Do tej pory najdłuższym czasem bezczynności było 2 min.
 2. Panel dotykowy - Umożliwiono czytanie skanerem kodów kreskowych rozpoczynających się od litery. W konfiguracji w zakładce Towary należy ustawić opcję: Kod kreskowy może zaczynać się od litery - TAK. Przy takiej konfiguracji aby wyszukiwać towary po nazwie należy najpierw pokazać klawiaturę alfanumeryczną.
 3. Panel Dotykowy - Dodano przycisk funkcyjny - Oblicz ilość na podstawie wartości.
 4. Wyszukiwanie towarów - Dodano zapamiętywanie układu nagłówków i ich rozmiar dla nowego pobierania towarów (Ctrl+F5).
 5. Wprowadzenie towaru - Dodano podpowiadanie jednostek miary w magazynie i na fakturze zakupu. Opcja pamięta ostatnio wpisane dane w polu jednostki miary i taka treść podpowiada.
 6. Sprzedaż - Dodano obliczanie zysku z faktury (F4\F4) jeśli brak jest wartości w cenach zakupu dla danej pozycji dokumentu. Program w takim przypadku pobiera cenę zakupu z magazynu.
 7. Przesunięcia wysłane i otrzymane - Umożliwiono przenoszenie się terminów ważności towarów przekazywanych za pomocą przesunięć wysyłanych i odbieranych. Termin ważności w części towarowej przesunięcia wysyłanego/odbieranego to jest najbliższy upływający termin ważności dostawy.
 8. PW i RW - Do części towarowej RW i PW dodano rubrykę "Indeks PLU", która jest wypełniana podczas pobierania towaru do dokumentu.

Raporty

 1. W Wyciągu z dokumentów sprzedaży, przy zwrotach do paragonów, uwzględniono wartość upustu oraz cenę sprzedaży przed upustem.

Inne

 1. Hasła i konfiguracja - Uwzględniono blokadę na towarze z zakazu w hasłach "Zakaz nadawania upustu", w opcji Ctrl+F8 "Zmiana ceny jako udzielenie upustu" znajdującej się w środku dokumentu sprzedaży.
 2. Karty płatnicze - Dodano przycisk w dialogu płatności w paragonie wyświetlanym z Tabel, umożliwiający autoryzację kartą.

Bistro

 1. Operatorzy - Dodano w uprawnieniach operatora "Zakaz wielokrotnej fiskalizacji".
 2. Dodatki - Dodano nową możliwość - dodatki indywidualne. Opcja umożliwia zdefiniowanie pokazywanych dla danego towaru dodatków. Przydatne wtedy, gdy użytkownik chce pokazać kelnerowi tylko takie dodatki, jakie mogą być przypisane do danego produktu, a nie wszystkie z danej grupy.
 3. Widok sali. - Dodano możliwość pokazania na stolikach czasu jaki minął od ostatniej modyfikacji zamówienia. Poprzednio zawsze był to czas od rozpoczęcia zamówienia. Włączenie opcji umieszczone jest w opcjach globalnych (zakładka opcje).
 4. Karty lojalnościowe - Dodano przycisk umożliwiający doładowanie punktów.

 

 

 

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 listopada 2015