Wersja programu 5.2.1531.7804 - 31 marzec 2016

  


   wersja 5.2.1531.7804 - 31 marzec 2016   Nowości                                                  

 1. Automat płatniczy - RetailBox firmy NoaTech - Dodano możliwość współpracy programu z urządzeniem do automatyzacji płatności gotówkowych w punktach sprzedaży detalicznej i małych punktach gastronomicznych. Zaletami urządzenia jest wyeliminowanie kontaktu personelu z gotówką, a co za tym idzie, lepsza kontrola stanu gotówki w kasie, poprawa higieny na stanowisku pracy, skrócenie czasu obsługi klientów gdyż w trakcie przyjmowania gotówki przez RetailBox pracownik może wydawać lub przygotowywać towar.
 2. Bank firmy - Umożliwiono prowadzenie banku firmy w walucie. W Konfiguracji kont bankowych dodano możliwość ustawienia  waluty, w której ma być prowadzone dane konto. Na koncie walutowym nie można wykonać operacji typu Kasa - Bank, Bank - Kasa .

Księgowość

 1. Ewidencja zakupów VAT - Dodano możliwość wypełnienia ewidencji z posortowaniem wg daty wystawienia oraz daty przyjęcia. Poprzednio zawsze ewidencja wypełniana była tylko wg daty otrzymania.
 2. Księga handlowa - Dodano Rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym.

Urządzenia fiskalne i inne

 1.  Nowe kasy fiskalne:
 1. Drukarki fiskalne oparte o protokół Thermal oraz XML - Dodano opcję umożliwiającą wyłączenie drukowania w stopce paragonu informacji o wpłacie Euro i przeliczniku waluty.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. SSPOS - Umożliwiono uruchomienie kuponów z cennika promocyjnego w Panelu Dotykowym oraz w Opcji Wystaw na stanowisku pos.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Zakupy - W opcjach do zakupu dodano opcję "Aktualizuj w magazynie ceny sprzedaży nawet gdy są mniejsze od ceny zakupu".  Jeśli ceny sprzedaży w dokumencie zostały ustawione poniżej ceny zakupu to przy odpisaniu dokumentu zostaną one wprowadzone do magazynu tylko w przypadku zaznaczenia tej opcji.
 2. Panel dotykowy:
 • Dodano możliwość wyświetlenia ceny jednostkowej po upuście do listy pozycji dokumentu.
 • Dodano przycisk umożliwiający pobranie gotówki automatem płatniczym
 • Dodano przycisk funkcyjny "Zmień cenę przez udzielenie upustu".
 • Dodano możliwość pokazania indeksu plu na przycisku towarowym.

Raporty

 1. Raporty - Sprzedaż dzienna wg urządzeń, Sprzedaż godzinowa wg urządzeń. Dodano możliwość wybrania, które urządzenia będą brane do raportu.

Inne

 1. Autokomis - Dodano pole zapłacono na konto bankowe przelewem.
 2. Kontrahenci - GIODO - Uwzględniono założenia ustawy o ochronie danych osobowych w programie. Dodano wymagane przepisami informacje o dacie wpisu do bazy danych informacji o danych osobowych oraz o identyfikatorze osoby, która dokonała wpisu. Ponadto dodano flagi informujące o pozwoleniu na użycie danych w celach marketingowych. 
 3. Etykiety - Do tabeli etykiet dodano 2 rubryki 'Cena netto / brutto przed promocją'. Rubryki będą pomocne gdy z cenników promocyjnych chcemy na etykiecie umieścić np. przekreśloną cenę sprzed promocji.

Bistro

 1. Płatność - Dodano przycisk umożliwiający pobranie gotówki automatem płatniczym.
 2. Zamówienie - Zmieniono zakres działania opcji globalnej pozostawienia zamkniętego zamówienia na stoliku aby działała także dla fast-food'a, gdyż do teraz działa tylko dla zamówień na stolikach.
 3. Terminal kuchenny - Dodano opcję umożliwiającą pokazywanie lub nie, informacji o nazwie kelnera oraz numerze zamówienia, na terminalu kuchennym.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 29 lutego 2016