Wersja programu 5.2.1830.7980 - 30 czerwiec 2016

  


   wersja 5.2.1830.7980 - 30 czerwiec 2016   Nowości                                                  

 1. Wygląd - Rozdzielono wygląd liczb w tabelach pomiędzy tysiącami oraz dziesiętnymi, zamiast dotychczasowego, jednego ciągu cyfr. Pod klawiszem Ctrl+L dodano opcje umożliwiające precyzowanie tego wyglądu.
 2. Dodano nowa funkcję w Bistro, która będzie przydatna np. do naliczania opłat za pobyt na sali zabaw. W opcjach globalnych na zakładce Dod. umiejscowiono konfigurację umożliwiającą naliczanie ilości według czasu (minuty, godziny, dni). Czas naliczany jest od chwili pobrania towaru do zamówienia do chwili kliknięcia na kolumnę ilości i jej zatwierdzenia.

Księgowość

 1. Intrastat - Zmieniono format eksportu. Zamiast do systemu Celina, raporty są teraz wysyłane do Ministerstwa Finansów, według nowej schemy pliku XML (kodowanie UTF, zamiast Windows, zmiana znaczników itd). 

Kadry i płace

 1. Kadry i płace - Dodano datę wypłaty wynagrodzenia i wpłaty zaliczki na PIT-4 na konto US w dialogu opcji grupy pracowniczej.

Eksport / import danych

 1. Import Cennika specjalnego, Cennika promocyjnego - Dodano nową opcję "Nie wpisuj w cenniku nierozpoznanych tow."
 2. Eksport do innych programów - Dodano eksport do Fakir Asseco Wapro w formacie XML. 
 3. Import uniwersalny Ctrl+Y - Dodano możliwość importowania z bazy MySQL.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasy fiskalne Posnet Neo - Umieszczono w Log-u komunikacji informację o wpłatach / wypłatach.
 2. Kasa Novitus Sento E -  Dodano możliwość włączenia opcji programowania w grupie 19 lub 20 dla towarów z blokadą rabatowania.
   
 1. Drukarka fiskalna Emar - Dodano opcję umożliwiającą wyłączenie automatycznego anulowania paragonów w drukarce. Opcja umożliwia odczekanie na zakończenie paragonu w sytuacji, gdy w sieci, jednocześnie na innym stanowisku, też jest drukowany paragon. Umożliwia to drukowanie w sieci LAN na wielu stanowiskach jednocześnie.
 2. Drukarki fiskalne Posnet HS/HD - Dodano superformatkę dla tych drukarek.
 3. Drukarki fiskalne Posnet oraz Novitus - Umożliwiono w wydrukach niefiskalnych podział wydruku na kilka fragmentów z obcięciem papieru.
   
 4. Inwentaryzatory - Zmiana w konfiguracji. Poprzednio konfiguracja inwentaryzatorów 1..4 dla programowania towarów była wspólna. Teraz można zdefiniować dla każdego z 4-rech inwentaryzatorów np. różnie przypisane magazyny
   
 1. Waga metkująca CAS CL-5000 - Umożliwiono pobieranie  informacji o składzie z pola w dodatkowych opcjach towaru, dostępnych na F12 w magazynie. Poprzednio skład brany był z nazwy towaru i był to tekst występujący po słowie "skład:".
   
 1. Terminal płatniczy Elavon - Dodano możliwość komunikacji z terminalami Elavon bez szyfrowania SSL (przez LAN).
 2. Terminale płatnicze Elavon - Umożliwiono anulowanie transakcji klawiszem ESC podczas transmisji.
 3. Terminal płatniczy Elavon - Dodano możliwość obsługi wypłat cashback.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Sprzedaż - W dokumencie sprzedaży, podczas pobierania towaru umożliwiono wyliczanie ceny własnej sprzedaży na podstawie sterowania marżą / narzutem w przypadku, kiedy stawki vat zakupu i sprzedaży są różne. Przedtem było to nie możliwe.
 2. MM Porównanie towarów - Dodano Jednostki PIH w międzymagazynowym porównaniu towarów.
 3. Przesunięcia M-Mag wewnętrzne - Dodano możliwość zablokowania pobierania towaru na dokumenty Przesunięć MM wewnętrznych. W opcjach dla towaru w magazynie powstała nowa blokada: 'R zakaz pobierania na dok.MM'
 4. Rozchód Wewnętrzny - Umożliwiono pobranie do dokumentu RW pozycje z paragonu (w środku RW klawisz F11).
 5. Faktury sprzedaży - Umożliwiono drukowanie kategorii oraz grupy towarowej na dokumencie sprzedaży.
 6. Faktury zakupów - Stworzono nowy sposób zatwierdzania zmian atrybutów w towarach przy wprowadzaniu towarów fakturami zakupu. Teraz można zobaczyć jakie zmiany zostały wprowadzone w fakturze w odniesieniu do magazynu i wybrać cechy, które mają być zatwierdzone w magazynie.
 7. Funkcja Weryfikacja - Dodano raport w postaci okna z danymi.
 8. Magazyn - Dodano klawisz  'Alt+F11 Opis towarów' pokazujący okno 'Dane pozycji ... KOD  PODSTAWOWY' Klawisz znajduje się w liście klawiszy pod F8 Pokaż ...
 9. Receptury - W środku receptury dodano rubryki: Cena1sprN, Cena2sprN, WartCena1sprN, WartCena2sprN.
 10.  Panel dotykowy - Umożliwiono aby wybranie symbolu przecinka na małej klawiaturze nie wyszukiwało towarów. W związku z tym można jeszcze szybciej pobrać towar z inną ilością niż 1.
 11. Panel dotykowy - Udoskonalono opcję sprawdzania ceny. Dotychczas program sprawdzał cenę zawsze po symbolu, bez względu na to po czym było wyszukiwanie towaru. Teraz sprawdzanie ceny jest po tym parametrze po którym jest ustawione wyszukiwanie towaru, z uwzględnieniem długich kodów np. w uwagach towaru, dłuższych niż 17 znaków.
 12. Panel dotykowy - Dodano możliwość ustawienia kolorów na przyciskach płatności. Aby je ustawić należy przytrzymać kursor na klawiszach 'gotówka, karta, bon, czek' w Panelu.
 13. Panel Dotykowy - Dodano opcję 'Drukuj dokument (niefisk.) przy zakończeniu paragonu bez fiskalizacji'.

Kasa / Bank firmy

 1. Bank firmy - W banku firmy dodano klawisz 'Ctrl+F3 Drukuj polecenie przelewu'.

Raporty

 1. Raport 'Dostawcy: lista najlepszych' - Dodano do raportu faktury zakupu z odwrotnym obciążeniem oraz korekty z odwrotnym obciążeniem.
 2. Raport "Sprzedaż wg grup i kategorii" - Dodano pokazywanie kartotek tylko wtedy gdy przy wypełnianiu ustawiono wyszczególnienie towarów.
 3. W raporcie Kasa i windykacja / Lista zadłużonych firm dodano rubrykę z nr NIP kontrahenta.

Filie

 1. Filie magazynowe - eksport dokumentów - Przeniesiono opcje z głównego okna eksportu do dialogu z opcjami. Dodano opcje: 'Wysyłaj magazyn - tylko stany ilościowe' oraz  'Nie wysyłaj dokumentów'.

Inne

 1. Cennik indywidualny - Umożliwiono dodanie nowego wpisu do cennika indywidualnego z pozycji faktury sprzedaży tworzonej w Tabelach. Podczas pobierania towaru do dokumentu sprzedaży (jeśli dokument jest imienny), na oknie towaru, wpisujemy Cenę własną, co powoduje, że klawisz 'Historia sprzedaży' zamienia się na 'F11 Dodaj cenę ind.' Naciśnięcie tego klawisza tworzy odpowiedni zapis w Cenniku indywidualnym.
 2. Umowy stałe - Dodano możliwość ustawienia, aby dokumenty do umów były wystawiane w dowolnych odstępach czasu liczonych w miesiącach w zakresie od 1-36.
 3. Autokomis - Umożliwiono fiskalizację z inną stawką niż zwolniona.
 4. Drukowanie na drukarkach zwykłych - Dodano możliwość drukowania kodów QR (przyjazna faktura i nie tylko). Można wstawić na fakturę sprzedaży (wzór wydruku) pola z QR-kodem w formacie płatności bankowych Związku Banków Polskich oraz QR-kod 'Przyjaznej Faktury'. Dodano wzór wydruku 'Przyjazna faktura'.
 5. Wysyłanie upomnień - Zwiększono długość maila do wpisania z 30 do 40 znaków.
 6. Hasła i uprawnienia - Dodano dodatkowe zakazy w gałęzi 'Opcje sprzedaży': 2:23 "Zakaz wysyłania do drukarki fiskalnej Ctrl-P (Faktury VAT)", 2:24  "Zakaz wysyłania do drukarki fiskalnej Ctrl-P (Paragony)", 2:25"Zakaz wysyłania do drukarki fiskalnej Ctrl-P (Dokumenty WZ)".

Bistro

 1. Dodano nową opcję dla kelnera - Wyszukiwanie zamówienia po numerze. Jest to dostępne pod przyciskiem "Inne". Poprzednio w tym miejscu był kalkulator. 
 2. Dodano nową formatkę drukowaną na zakończenie paragonu fiskalnego. Formatka służy do wydruku numeru zamówienia dużymi cyframi.
 3. Rachunki zamknięte - W liście rachunków zamkniętych była pokazana ich podsumowana wartość. Sumę tę widzi teraz tylko operator typu 'menedżer'. Po zalogowaniu się na inny typ operatora w tym miejscu jest pusta belka.
 4. Drukarki kuchenne - Dodano możliwość drukowania wydruków kuchennych na drukarce fiskalnej Posnet HD 2.01. Dzięki temu możliwe są teraz wydruki z różnymi czcionkami.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 kwietnia 2016