Wersja programu 5.2.1931.8043 - 31 lipiec 2016

  


   wersja 5.2.1931.8043 - 31 lipiec 2016   


Księgowość

 1. KPiR - Zmieniono format tabeli księgi przychodów i rozchodów oraz zestawienia rocznego księgi ze względu na dodanie obsługi kosztów działalności badawczo - rozwojowej. Jeśli koszty badawczo-rozwojowe są wybrane jako rodzaj zakupu w miesiącach przed 04.2016 to odpowiedni koszt wpisuje się do księgi, ale rubryka B+R jest niewypełniana.

Eksport / import danych

 1. Eksport do programu Optima - Dodano do eksportowanych danych dokumenty korekt sprzedaży.

Urządzenia fiskalne i inne

 1.  Nowe kasy fiskalne:

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Towary - W Kasach fiskalnych i Wagach metkujących oraz w Etykietach zwiększono pole dające możliwość wprowadzenia składu produktu do 750 znaków.
 2. Sprzedaż - Podczas dodawania ceny indywidualnej ze środka dokumentu sprzedaży, z okna pobierania towaru do dokumentu klawiszem F11 Ustal cenę ind, dodano pytanie czy dodać wpisaną cenę dla pobranego do dokumentu kontrahenta, do cennika indywidualnego. 
 3. Tworzenie zamówień  - Zmodyfikowano rubrykę opis - W tej chwili jest to rubryka status. Towar może być jednocześnie zamawiany i być pustostanem, i np. być wpisem ręcznym. Dodano opcję uniemożliwiającą zamówienie towaru w ilości większej niż stan max w magazynie.

Kasa / Bank firmy

 1. Kasa gotówkowa  - Umożliwiono wpisywanie do kas gotówkowych firmy wpłat i wypłat dokonanych na drukarkach fiskalnych Farex DF-01 Topaz, Elemis Giga i Telestar.
 2. Kasa gotówkowa - Dodano rozbicie utargu wprowadzanego do kasy gotówkowej z dokumentów zakupu z odwrotnym obciążeniem.

Inne

 1. Hasła i uprawnienia - Dodano uprawnienie do opcji F10 zamiana na dla Faktur. W grupie 3 - Sprzedaż:  'Zakaz przenoszenia do innych rejestrów '.
 2. Hasła i uprawnienia - Dodano Zakaz modyfikacji ilości w Historii odczytów z kas fiskalnych (grupa 53).
 3. Umowy stałe - Zwiększono max. częstotliwość wystawiania dokumentów z umów stałych do 120 miesięcy.
 4. Dystrybutory paliw - Dodano kolory z oknach odczytu dystrybutora paliw. Czcionką czerwoną oznaczono dystrybutor z zakończonym tankowaniem, czarnym - w trakcie tankowania.

Bistro

 1. Integracja z program hotelowym - Dodano integrację Bistro z programem hotelowym DM Plaza. W konfiguracji integracji Bistro z programem hotelowym znajduje się on pod nazwą 'Pensionare'.
 2. BistroMo - Dodano do wymiany danych z bonownikami informację o ilości wydanej klientowi.
 3. Na wynos - Dodano nazwę miejscowości w tabeli adresów na wynos.
 4. Międzymagazynowe porównanie towarów - Dodano opcje umożliwiające porównanie parametrów towarów i zestawów z Bistro w Międzymagazynowym porównaniu. Porównanie dla zestawów z Bistro działa w następujący sposób: jeżeli zestaw źródłowy zawiera składniki z magazynu źródłowego, to na docelowym magazynie składniki muszą być także z docelowego magazynu.
 5. BistroMo na Android - Dodano możliwość rabatowania pozycji zamówienia na bonowniku.
 6. Paragony - W paragonach fiskalnych tworzonych w Bistro, w nazwie towaru, dla barkodów towarów z mnożnikami, dodano opis barkodu.
 7. Rabaty - Umożliwiono zastosowanie 100% rabatu. W takim wypadku zamiast paragonu fiskalnego drukowany jest paragon niefiskalny.
 8. Zestawy - Dodano możliwość podzielenia zestawu na kilka list. Realizuje się to poprzez wstawienie separatora pomiędzy składnikami zestawu klawiszem 'Podziel'. W takim wypadku w rachunku, lista składników zestawu pokazuje się użytkownikowi tyle razy, ile wstawiono separatorów pomiędzy towarami, pokazując kolejno każdą część z podzielonego zestawu. Jeśli składniki są opcjonalne, to pokazują się w rachunku dopiero po ich wyborze. 

Hotel

 1. Płatności - Dodano obsługę przedpłat w paragonach wystawianych jako wpłaty w hotelu.
 2. Archiwum osób meldowanych w hotelu - Dostosowano bazę do przepisów GIODO.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 czerwca 2016