Wersja programu 5.2.2330.8343 - 30 listopad 2016

  


   wersja 5.2.2330.8343 - 30 listopad 2016   Księgowość

 1. Księga przychodów i rozchodów - W "Księga - zestawienie roczne" dodano wersję tekstową Zestawienia rocznego (F8).
 2. JPK - Umożliwiono tworzenie i wysyłanie pliku w formacie JPK z danych zawartych w Księdze handlowej - pełna księgowość.

Kadry i płace

 1. Kadry i płace  - Dodano w składnikach dodatkowych opcję "nie zeruj", co umożliwia wprowadzenie stałej kwoty składnika wynagrodzenia (ryczałt za nadgodziny, za dyżur itp.), która będzie przepisywana do kolejnego miesiąca tak jak dodatek funkcyjny.

Eksport / import danych

 1. Eksport do programu Rewizor - Dodano opcję umożliwiającą eksport informacji o opłacie skarbowej (wykorzystywane także jako opłata na fundusz rozwoju rynku rolnego, itp przy pomocy osobnych wtyczek). Dodano numer dokumentu dostawy w eksporcie faktury sprzedaży.
 2. Import z programu Subiekt 4 - Dodano import cen sprzedaży nr 3,4 i 5 z bazy Subiekta.
 3. Eksport do programu Comarch Optima - Dodano do eksportu dokumenty korekt zakupu.
 4. Eksport do programu WF KaPeR Asseco - Dodano eksport w formacie XML.
 5. Eksport do programu Softar - Zwiększono ilość eksportowanych znaków w numerze dokumentu. Dodano eksport wszystkich rejestrów sprzedaży i zakupu. Poprzednio program eksportował wyłącznie krajowy rejestr faktur sprzedaży i zakupów.
 6. Eksport Wapro XML - Dodano eksport korekt sprzedaży i zakupu. Dodano możliwość zdefiniowania nazw dokumentów oraz zdefiniowania symbolu i identyfikatora klienta detalicznego. Dodano opcję włączającą eksport dokumentu w cenach zakupu.
 7. Eksport do programu Fakir - Dodano nazwę dokumentu dla KP i KW osobno.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe kasy fiskalne:
 • Dodano kasę fiskalną - Posnet Ergo v1.01 - Kasa została dodana na podstawie sterownika Posnet Revo.
 • Dodano kasę fiskalną - Novitus NEXT
   
 1. Drukarki fiskalne - W paragonie testowym dodano stornowanie zwrotu opakowania.
 2. Drukarki fiskalne Novitus (starszego typu) - Dokonano zmian w drukowaniu formatek niefiskalnych np. faktur - Stosowana formatka umożliwiała wydruk 35 znaków w linii po dwa wiersze oddzielone pustą linią. Teraz można drukować także w tej pustej linii, jeżeli tekst nie przekracza 25 znaków. Dzieje się to automatycznie. Dzięki temu nie ma przerw linijkowych na wydruku.
 3. Drukarka fiskalna Novitus HDe - Zwiększono ilość znaków na wydruku niefiskalnym do 60. Poprzednio możliwe było 40 znaków, co powodowało zawijanie tekstu.
 4. Drukarka paragonowa - Wydruki niefiskalne - Dodano możliwość umieszczenia na wydruku pól z nazwą grupy towarowej oraz kategorii.
   
 1. Emulator wagi metkującej - Dodano nową planszę z 72 przyciskami oraz tarą. Definiowanie przycisku umożliwia teraz także dodawanie i usuwanie (poprzednio było tylko definiowanie przycisku). Jeżeli zostanie ustawiony typ podłączonej wagi jako 'demo', to nie będzie otwierany port szeregowy.
   
 1. Sprawdzarka cen - Umożliwiono uruchomienie sprawdzarki cen przez terminal. Zewnętrzny plik dla sprawdzarek (towary.txt) jest teraz zapisywany na terminalu, w identycznym folderze, co program. Taka sprawdzarka może więc być obsłużona przez jej program uruchomiony na terminalu.
 2. Sprawdzarki cen - Zmieniono sposób obsługi sprawdzarki cen. Do tej pory było tak, że sprawdzarkę obsługiwał pierwszy SB uruchomiony na bazie danych na komputerze. W przypadku kiedy został uruchomiony drugi SB, a ten pierwszy zamknięty, to sprawdzarka nie była już obsługiwana. Teraz obsługa sprawdzarki zostaje 'przekazana' do kolejnego SB (najdłużej za 1 min. kolejny program przejmie obsługę sprawdzarki). Dodatkowo umożliwiono obsługę kilku sprawdzarek na jednym komputerze (na różnych portach).
   
 3. Nowy Terminal płatniczy:
 • Dodano obsługę nowego terminala płatniczego Terminal Verifone Vx820 - Terminal oparty jest na protokole Polcard v.4.33 przez LAN. Terminal nie ma własnej drukarki i wykorzystuje drukarkę fiskalną do wydruków potwierdzeń płatności kartą.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Paragony - Dodano opcję usunięcia kontrahenta z paragonu imiennego. W rejestrze paragonów i faktur sprzedaży dla osób należy ustawić się na wybranym paragonie imiennym, a następnie wybrać Ctrl-8. Opcja przydatna np. po błędnym utworzeniu faktury do paragonu. 
 2. Faktura do paragonów - Podczas wystawiania faktury z paragonów, w dialogu wyszukiwania paragonów umożliwiono wpisanie kilku słów rozdzielonych spacjami. W takim wypadku program będzie wyszukiwał paragony spełniające jednocześnie wiele kryteriów.
 3. Promocja Wielosztuki - Rozszerzono funkcjonalność promocji - Teraz oprócz ceny na pakiet oraz rabatu na pakiet można ustawić inny poziom ceny za sztukę towaru w pakiecie. Program zmieni cenę każdej sztuki w pakiecie na cenę magazynową np. na Cenę 2, którą definiujemy indywidualnie w magazynie.
  Daje to możliwość ustalenia ceny w magazynie dla każdego towaru osobno i zrobienia jednej promocji z ceną z magazynu za sztukę, jeśli ilość towaru sprzedana na paragonie jest zdefiniowana w promocji Wielosztuki.
 4. Cenniki specjalne oraz kupony - Dodano nowy rodzaj promocji o nazwie 'ILOŚCIOWA' - Promocja polega na tym, że jeżeli na jednym dokumencie sprzedaży znajdzie się produkt w minimalnej zadeklarowanej ilości, to towar zostanie sprzedany po specjalnej cenie lub ze specjalnym rabatem. Czyli, jeśli klient kupi np. trzy i więcej sztuk danego towaru, to każdą sztukę będzie miał po obniżonej cenie.
 5. Przychód Wewnętrzny - Do środka PW dodano możliwość wpisania terminu ważności towaru.
 6. Zakupy - Do opcji kontroli powtarzalności numerów faktur zakupu dodano "Zakaz wprowadzenia faktury z tym samym numerem dla kontrahenta" w grupie 6 w Hasłach i uprawnieniach. Umożliwiono zastosowanie opcji kontroli powtarzalności również do faktur z PZ oraz z Zamówień.
 7. Umowy stałe - Dodano możliwość dopisywania nazwy miesiąca wystawienia dokumentu do nazwy towarów.
 8. Faktura z akcyzą - Podpięto możliwość zmiany akcyzy na dokumencie (Ctrl-2) do obsługi zakazów poprawiania po wydruku na drukarce zwykłej, po wydruku na drukarce fiskalnej, po zatwierdzeniu w magazynie oraz po zadekretowaniu dokumentu.
 9. Towary - Dodano wartość zysku netto w liście cen sprzedaży pokazanej na nowym oknie 'Dane pozycji'.
 10. Produkcja - Dodano sprawdzanie czy receptury są zapętlone podczas dodawania pozycji do receptury.
 11. Panel Dotykowy :
 • Dodano przyciski funkcyjne: Wymiana cen w całym dokumencie na ceny 1 / 2 / 3 itd.
 • Uwzględniono mnożnik barkodu przy wyświetlaniu towaru na przycisku towarowym.
 • Zablokowano przestawianie nagłówka w liście pozycji dokumentu. Można to teraz zrobić jak użytkownik ma włączone uprawnienie: 50 Panel Dotykowy - Pozwolenie na konfigurację poprzez przytrzymanie przycisku.
 • Dodano opcję 'Kwota gotówki od klienta' - Podpowiadana przez program lub Wpisywana przez kasjera. Opcja podpowiadana działa też po wybraniu nominałów.
 • Dodano wyszukiwanie towarów gdy jest włączona klawiatura alfanumeryczna a wpisywany ciąg znaków zaczyna się od cyfry.
 • W Hasłach i uprawnieniach dodano uprawnienie w gałęzi 50 'Panel dotykowy' - "Panel dotykowy dla leworęcznych". Włączenie opcji powoduje lustrzane odbicie wyglądu Panela dotykowego.
   

Inne

 1. Funkcja serwisowa "Dokumenty, które należy zatwierdzić" - Zmieniono kolejność kontrolowania rejestrów. Najpierw będą zatwierdzane zakupy, a potem sprzedaż. Dzięki temu więcej dokumentów sprzedaży zostanie zatwierdzona, gdyż najpierw pojawią się zaległe przychody na magazyn.
 2. Hasła i uprawnienia - Dodano uprawnienie umożliwiające zablokowanie fiskalizacji pozycji o wartości powyżej 10 000zł (40:30).
 3. Cenniki indywidualne - Dodano nowe możliwości poprzez dodanie przycisków: F7 kartoteka towaru, F8 historia dostaw, F9 historia sprzedaży towaru kontrahentowi.
 4. Hasła i uprawnienia - Uwzględniono zakaz (4.1) "Podczas wystawiania faktur - zakaz zmiany ceny towaru" w środku dokumentu sprzedaży przy edycji rubryki 15 "Cena jed. przed upustem".
 5. Hasła i uprawnienia - Podpięto z grupy Zakazy ogólne: "Zakaz zmiany opcji wyszukiwania towarów"  do szybkiej zmiany wyszukiwania towarów w opcji Wystaw (Ctrl+1,2,3,... w liście towarów).

Bistro

 1. Naliczanie ilości wg czasu - Umożliwiono określenie z jakich trzech grup towarowych ma być wykonane naliczanie ilości wg czasu. Poprzednio była możliwość określenia jednej grupy towarowej dla której program wyliczał ilość wg czasu.
 2. Naliczanie ilości według czasu - Dodano zaokrąglanie ilości do 3 miejsc po przecinku.
 3. Uprawnienia operatorów - Dodano nową opcję w uprawnieniach operatorów umożliwiającą autoryzację operacji rabatu lub storna przez innego operatora.
 4. Stoliki - Poszerzono zakres numerów stolików z 1-100 na 1-999
 5. Raport zmiany - Dodano możliwość pokazania sprzedawanych towarów z podziałem na ich poziomy cenowe.
   

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 września 2016