Wersja programu 5.2.2431.8398 - 31 grudzień 2016

  


   wersja 5.2.2431.8398 - 31 grudzień 2016   


Eksport / import danych

 1. Eksport do programu Softar - Umożliwiono eksport opisu do 50 znaków.
 2. Eksport / Import Symplex EDI - Dodano w eksportowanym pliku pozycje dotyczące przedpłat.
 3. Eksport do programu Fakir - Dodano opcję umożliwiającą ponowne naliczanie VAT dla zestawienia sprzedaży paragonów za dzień.

Urządzenia fiskalne i inne

 1.  Nowe kasy fiskalne:
 1. Nowe drukarki fiskalne:
 • Drukarki fiskalne - Dodano nowy sterownik drukarki Elzab Mera+ EFV 4.01. Drukarka ma możliwość programowania nagłówka graficznego oraz wygaszacza ekranu drukarki fiskalnej.
 1. Drukarki fiskalne - Dodano opcję umożliwiającą fiskalizację paragonów zaliczkowych z nazwami pozycji takimi jak na fakturze zaliczkowej. Opcja znajduje się w konfiguracji drukarek fiskalnych na zakładce "Inne".
 2. Drukarki fiskalne - W raporcie zmiany usunięto słowa "PLN" przy kwotach.
   
 1. Sprawdzarka cen Elzab przez LAN - Umożliwiono wpisanie numeru portu UDP na którym działa sprawdzarka. Pozwoli to na współpracę programu ze sprawdzarkami opartymi o Android.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Korekty faktur zakupu - W opcji "Indywidualna korekta wybranych pozycji" zmodyfikowano okno oraz zmieniono wyszukiwarkę umożliwiając wyszukiwanie danych po symbolu, indeksie i nazwie jednocześnie.
 2. Opcja Wystaw - Dodano wykrywanie zdublowanych numerów paragonów w opcji Wystaw.

Kasa / Bank firmy

 1. Bank firmy - Dodano opcję "Ctrl+F4 Konto <-> Konto" umożliwiającą przesunięcie kwoty z jednego konta bankowego na drugie.

Raporty

 1. Protokół różnic - Umożliwiono wypełnienie pustego "Protokołu różnic - korekta stanów" z opcją ręcznego pobierania towarów. Podczas wypełniania protokołu należy odznaczyć wszystkie magazyny aby uzyskać pusty protokół na dany dzień, następnie opcją "F11 Pobierz towar" wybieramy poszczególne towary z magazynu. Daje to możliwość zrobienia inwentaryzacji tylko na pobrane ręcznie towary z magazynu, nieobjęte żadną grupa towarową ani kategorią.

Inne

 1. Wysyłanie upomnień - W opcji "Wyślij upomnienie" dodano do listy także korekty do dokumentów sprzedaży.
 2. Hasła i uprawnienia - Dodano zakaz do grupy 9 Magazyn: 'Zakaz zmiany nazwy magazynu'.

Bistro

 1. Zamówienie - Dodano nową funkcjonalność, do włączenia w opcjach globalnych, umożliwiającą ręczne nadawanie numeru zamówienia. Wykorzystane to może być w sytuacji, gdy klient pobiera 'numerek' i oczekuje na zamówienie.
 2. Drukarki kuchenne - Dodano drukarkę fiskalną Elzab Mera+ EFV v 4.01 umożliwiającą wydruki w kuchni z kodami wyróżnień.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 listopada 2016