Wersja programu 5.2.3231.8854 - 31 sierpień 2017

  


   wersja 5.2.3231.8854 - 31 sierpień 2017   Nowości                                                  

 1. Weryfikacja VIES - Dodano możliwość sprawdzania statusu podatnika w bazie VIES. Opcja jest dostępna w tabeli rejestru kontrahentów w oknie z danymi kontrahenta pod klawiszem Ctrl-5.
 2. Weryfikacja statusu VAT - Dodano możliwość sprawdzenia kontrahenta pod kontem statusu aktywności w VAT, na stronie Ministerstwa Finansów. Weryfikacji podlegają zarówno kontrahenci krajowi jak i zagraniczni. Status VAT można sprawdzić podczas wystawiania faktury, lub bezpośrednio w rejestrze kontrahentów. Funkcja ma duże znaczenie min. przy sprzedaży z odwrotnym obciążeniem VAT. Dodano opcje konfiguracyjne weryfikacji w Miesiące/ Instalacja .../ Opcje/ Kontrahenci/ Weryfikacja VAT/VIES.. Weryfikacja następuje w chwili zapoczątkowania wydruku dokumentu.

Księgowość

 1. Ewidencja JPK - Dodano możliwość weryfikacji kontrahentów w VAT dla faktur umieszczonych w ewidencji JPK oraz weryfikacji kontrahentów VIES dla faktur eksportowych i importowych.

Eksport / import danych

 1. Import faktury zakupu - W oknie 'Modyfikacja dokumentu' (z importowanymi pozycjami) dodano obsługę Ctrl+F3, Ctrl+F4, Ctrl+F5. Są to alternatywne funkcja dla opcji F3, F4, F5 i umożliwiają wybór towaru nową metodą.
 2. Eksport do programu CDN klasyka - Dodano opcję umożliwiającą dodanie nazwy kontrahenta niezdefiniowanego. Poprzednio program wpisywał w tym miejscu "Detal".
 3. Eksport po programu Symfonia - Dodano możliwość eksportowania kas w przywróconym, starym formacie lub w nowym, jako raport kasowy. Nowy raport kasowy jest dostępny w eksporcie jako dodatkowa opcja.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Inwentaryzatory - Dodano opcję umożliwiającą sumowanie ilości stanu magazynowego dla tych samych kodów kreskowych. Aby skorzystać z możliwości sumowania stanów dla danego kodu kreskowego należy w pliku STANOWxx.INI (xx=01,02...) w sekcji "Inwentaryzator" dopisać linię:
  [Inwentaryzator]
  StanyTowarowe=2
   
 2. Nowe Drukarki kuchenne - Dodano nowa drukarkę kuchenną Compart VLINE80.
   
 1. Waga metkująca Bizerba - Umożliwiono umieszczenie programów komunikacyjnych w osobnym katalogu, innym niż katalog danych.
 2. Waga etykietująca DIGI SM-100 - Poszerzono zakres wykorzystania możliwości zaprogramowania dni ważności. Do tej pory program programował datę ważności programując datę "spożyj do". Teraz programuje także "sprzedaż do dnia" tą samą wartością. Odpowiednie daty należy umieścić na drukowanej etykiecie.
 3. Waga etykietująca DIGI seria SM przy użyciu programu SM_eth.exe - Dodano możliwość programowania składu produktu na wagach.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Faktury korygujące - Dodano drukowanie zer na dokumentach korygujących. W miejscu gdzie na ekranie jest puste pole, program na wydruku wstawia zero.
 2. Tworzenie zamówień na podstawie rotacji towarów - W generowaniu zamówienia poprzez zamówienie z selekcji (jasne, szare), umożliwiono wybranie dostawcy. Uprzednio program automatycznie podpowiadał ostatnio wybranego dostawcę.
 3. Faktury z WZ - W wyszukiwaniu dokumentów WZ podczas wystawiania faktur, dodano wyszukiwanie po nazwisku odbierającego, uwagach, inicjałach wystawiającego, walucie, symbolu odbiorcy, nazwie odbiorcy, adresie odbiorcy.
 4. Towary - Umożliwiono pokazanie opisu barkodu w liście towarów (pobieranie towaru do zakupu, sprzedaży, przeglądanie magazynu).
 5. Panel Dotykowy - Dodano przycisk funkcyjny 'Raport kasjera Z'
 6. Obsługa cashback w panelu dotykowym - Dodano wyświetlanie kwoty cashback na rachunku, po jej wpisaniu. Dodano komunikat, gdy zakańczamy dokument z ustawioną kwotą cashback bez płatności kartą, to program pyta czy anulować cashback

Raporty

 1. Raport kasowy wpłaty i wypłaty - Dodano informacje o wartościach przedpłat w dokumentach sprzedaży.

Filie

 1. Komunikacja - Stworzono nowy, usprawniony system zapisu sposobów komunikacji w filiach. Ułatwi on ustawianie komunikacji między filiami, jak również uprości użytkowanie programu. Ponieważ sposób zapisu konfiguracji w starym formacie był bardzo skomplikowany, dlatego przeniesienie konfiguracji do nowego systemu w niektórych przypadkach, może być niemożliwe. Instrukcja opisująca szczegółowo poszczególne etapy konfiguracji zarówno sposobów komunikacji, jak również ich przyporządkowania dla filii znajduje się w tym artykule:     http://www.symplex.pl/?q=node/386

Inne

 1. Kontrahenci - Umożliwiono pokazanie tabeli kontrahentów bez dostawców. W hasłach i uprawnieniach dodano "Zakaz pokazywania dostawców". Po ustanowieniu tego zakazu, użytkownik, w tabeli kontrahentów, nie będzie widział danych w liniach kontrahentów, którzy mają zaznaczoną opcję, że są dostawcami.
 2. Kontrahenci - Dodano opcję w konfiguracji kontrahentów umożliwiającą włączenie nowej listy kontrahentów, która również umożliwia szybkie wyszukiwanie.
 3. Numeracja - Podczas automatycznego cofania numeracji przy usuwaniu ostatniego dokumentu, dodano komunikat, że numer został cofnięty automatycznie.
 4. Imprezy - Dodano ilość osób do rejestru imprez. Ilość ta jest później przenoszona niżej, do składowej imprezy.
 5. Słownik towarów - Dodano automatyczne pobieranie w tle najnowszego słownika towarów. Poprzednio użytkownik musiał zaktualizować słownik ręcznie.
 6. Weryfikacja GUS - Dodano możliwość pobrania danych o firmie zagranicznej z bazy VIES.
 7. Hasła i uprawnienia - Dodano nowe uprawnienie: "Zakaz modyfikacji niewpisanych osobiście dok." (0:23).
 8. Cenniki indywidualne - Dodano możliwość ustalenia ceny indywidualnej w walucie.
 9. Cenniki specjalne i kupony - Dodano możliwość ustawienia cennika specjalnego z uwzględnieniem kodów kreskowych, co w efekcie pozwala mieć osobną cenę specjalną na każdy barkod.
 10. Zakaz pokazywania cen zakupu - Zakryto w oknie 'Dane pozycji'  wartość zysku oraz marży/narzutu. W oknie rotacji program nie pokazuje zysku, marży/narzutu oraz ostatniej ceny zakupu, jeśli użytkownik ma włączony zakaz pokazywania cen zakupu.
 11. Doładowania telefonów - Dodano komunikację z BillBird w doładowaniach telefonicznych. Ten sposób realizacji doładowań nie wymaga terminala płatniczego gdyż doładowania są realizowane on-line przez internet.
 12. Etykiety - Dodano wyliczanie wartości upustu z cenników promocyjnych aby można było umieścić ją na etykiecie. Gdy mamy zmianę ceny np. z 1 na 2 to obliczana i pokazywana jest wielkość upustu ceny 2 od 1.

Bistro

 1. Na wynos - W raporcie rozliczenia kierowców dodano literę 'K' przy kwotach płatnych kartą.
 2. Kontrahenci - W opcji na wynos dodano pokazywanie listy kontrahentów wszystkich jednocześnie (osoby + firmy) korzystając z nowego filtrowania.
 3. Zestawy - Dodano nowy typ zestawu 'Zestaw z ceną własną (składniki drukowane na paragonie)'. Zestaw ma własną stałą ustaloną cenę, która jest wyliczana na podstawie sumy ceny składników po takim zrabatowaniu, aby otrzymać ustaloną finalną cenę zestawu.
 4. BistroMo - Dodano możliwość obsługi zestawu pomocniczego przez BistroMo.
 5. Towary - Dodano możliwość sortowania dodatków i towarów według kolejności kolorów.

Hotel

 1. Rezerwacje - W rezerwacjach w opcji F10 Płatność / F2 wpłaty zmieniono konfigurację przypisywania KP/KW do rezerwacji hotelowej. Poprzednio można było przypisać tylko KP pochodzące z pierwszej kasy gotówkowej. Teraz w konfiguracji można określić, z których kas gotówkowych można przypisać KP lub z którego konta przypisać wyciąg bankowy.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 czerwca 2017