Wersja programu 5.2.3330.8940 - 30 wrzesień 2017

  


   wersja 5.2.3330.8940 - 30 wrzesień 2017   


Księgowość

 1. Deklaracja VAT-UE - Począwszy od danych za październik 2017 deklaracja VAT-UE będzie pobierana z ewidencji JPK. W starych miesiącach deklaracja pobiera dane bezpośrednio z rejestru dokumentów, ale nie uwzględnia zmian nanoszonych przez użytkowników w rejestrze JPK.

Kadry i płace

 1. Kadry i płace - Dodano możliwość ręcznego i automatycznego obliczania wysługi lat jako procent od płacy zasadniczej, płacy wg godzin lub akordów.

Eksport / import danych

 1. Eksport dokumentów Zakupu i Sprzedaży EDI - Zmieniono sposób zapisu pliku w taki sposób, aby przy wysyłce email/FTP nazwa eksportowanego pliku zawierała symbol, numer oraz datę dokumentu.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasy fiskalne - W konfiguracji kas zmodyfikowano dialog tworzenia reguł. Teraz można od razu przetestować regułę i nie trzeba przechodzić do zakładki "test".
   
 1. Drukarki fiskalne - W raporcie kasjera Z dodano możliwość pytania o formy płatności bonem, czekiem, kartą po uprzednim zaznaczeniu w opcjach drukarki fiskalnej "Pytaj o inne formy płatności".
   
 1. Terminal płatniczy - Dodano możliwość komunikacji przez Comserwer.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Faktury do paragonu - Dodano opcję umożliwiającą wyłączenie scalania towarów na fakturze oraz opcję scalającą wszystkie towary do jednego wpisu z tzw. opisem ogólnym. Obie opcje dostępne są w oknie, w którym wskazuje się paragony.
 2. WZ/PZ zafakturowane - Dodano zapis w uwagach informujący o dacie, kiedy dokument został zafakturowany.
 3. Faktury do WZ/PZ - Podczas wybiórczego pobierania pozycji na fakturę dodano pokazywanie ilości i ilości zatwierdzonej w magazynie z dokumentu źródłowego.
 4. Korekty zakupu - Dodano możliwość zmiany kontrahenta (Ctrl-A) w korektach zakupu.
 5. Korekty sprzedaży - Dodano możliwość zmiany kontrahenta w korektach sprzedaży.

Inne

 1. Kontrahenci - W nowym oknie wyboru kontrahenta, jeżeli użytkownik ma zablokowanie pokazywanie salda, pokazywany jest jedynie znak plus/minus oznaczający, że jest jakieś saldo.
 2. Weryfikacja VAT kontrahenta - Dodano automatyczną weryfikację przed wprowadzeniem faktury zakupu.
 3. Doładowania telefoniczne BillBird - Dodano nową opcję w programie umożliwiającą skorzystanie z doładowań telefonicznych realizowanych on line, przez internet, przez BillBird.
 4. Hasła i uprawnienia - Dodano nową sekcję uprawnień w grupie 57 Modyfikacje dokumentów. Rozdzielono w ten sposób uprawnienia do modyfikacji dokumentów sprzedaży i zakupu. Poprzednio zakaz modyfikacji działał na wszystkich tabelach sprzedaży i zakupu. Teraz można ustalić możliwość modyfikacji dokumentu w zależności od tabeli (faktury krajowe, unijne, zamówienia itd.).
 5. Hasła i uprawnienia - Dodano w tabeli haseł uprawnienia dostępu do różnych opcji w menu Inne:
  "Zakaz dostępu do listy wtyczek" 44:21
  "Zakaz dostępu do kursu walut" 44:22
  "Zakaz dostępu do konfiguracji słownika" 44:23
  "Zakaz dostępu do informacji o programie" 44:24
  "Zakaz dostępu do informacji o sieci" 44:25
  "Zakaz dostępu do harmonogramu zadań" 44:26
  "Zakaz dostępu do testowania sieci i wyników testów" 44:27
  Najprzydatniejsze będą zakazy dostępu do harmonogramu, informacji o programie, z których można dowiedzieć się, jakie są ścieżki dostępu do bazy i informacji o sieci, gdzie można sprawdzić, kto pracuje albo przejąć miesiąc na wyłączność.
 6. Numeracja dokumentów - Dodano automatyczne cofanie numeru faktury zaliczkowej (dla firm i dla osób) przy usuwaniu ostatniego dokumentu.
 7. Numeracja dokumentów - Dodano możliwość nie cofania numeru po usunięciu ostatniego dokumentu sprzedaży z rejestru. Opcja znajduje się w Miesiące\ Instalacja, konfiguracja\ Opcje\ Sprzedaż\ F8 Numeracja\ Nie cofaj automatycznie numeru po usunięciu ostatniego dokumentu.
 8. Kursy walut - Wprowadzono zmiany. Po ręcznym dodaniu nowego kursu data ważności przesuwa się o 1 dzień do przodu względem zdefiniowanego aktualnie kursu. Jeśli zostanie wciśnięty ESC przy wyborze kursu walut, to przyjęta zostanie waluta PLN, pojawi się komunikat, że walutę można zmienić klawiszem F11 z wewnątrz dokumentu.

Bistro

 1. Kontrahenci - Umożliwiono zapamiętywanie przez program, która lista kontrahentów, firm czy osób, była pokazywana ostatnio.
 2. Wydruki - Dodano ilość kopii wydruku na drukarce kuchennej.
 3. Zamówienie - Dodano przycisk "Gotowe" umożliwiający ustawienie informacji o zrealizowaniu zamówienia tak, jakby zrobiła to kuchnia.
 4. Barkody - Zmieniono pokazywanie barkodów przy wyborze w liście barkodów. Teraz zamiast nazwy towaru jest opis barkodu.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 31 sierpnia 2017