Wersja programu 5.2.3431.9003 - 31 październik 2017

  


   wersja 5.2.3431.9003 - 31 październik 2017   Księgowość

 1. Weryfikacja VAT - Dokonano modyfikacji w opcji weryfikacji kontrahenta w VAT. W przypadku wprowadzania zakupu od osoby fizycznej nie jest realizowana automatyczna weryfikacja VAT. Gdy weryfikacja wskaże, że firma jest zarejestrowana w VAT, ale zwolniona, to program ustawia takiej firmie typ: "Zwolniony z VAT".  W przypadku, gdy pobierany kontrahent jest osobą fizyczną lub zwolniony z VAT, to program automatycznie ustawi fakturze zakupu zakaz odliczania VAT.
 2. JPK - Dodano możliwość wysyłania pliku JPK podpisanego profilem zaufanym.

Kadry i płace

 1. Eksport do płatnika - Dodano możliwość eksportu do płatnika w formacie XML (ZUA, ZZA, ZIUA, DRA, RCA, RSA, RZA) jako eksport do e-Płatnika.
 2. Karta wynagrodzeń - Zmieniono Kartę wynagrodzeń wzór "pozycje" w taki sposób, aby pokazywała wartości wypłaconych wynagrodzeń zgodnie z terminami wypłat. W związku z tym jeśli w liście płac jest ustawione, że wypłata następuje w następnym miesiącu, to w karcie wynagrodzeń będzie ten przeskok uwzględniony, a tym samym karta ta będzie zgodna z wartością wynagrodzenia w PIT-11. Karta wzór "miesiące" pozostaje bez zmian i pokazuje wartości wynagrodzeń należne za poszczególne miesiące.

Eksport / import danych

 1. Import faktury zakupu - Uwzględniono tandemy towarów podczas importu faktury.
 2. Import z programu Subiekt GT - Dodano możliwość importowania innych cen niż 1,2 i 3.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasy fiskalne Elzab - Podczas odczytu sprzedaży z kasy, na podstawie bufora paragonów, dodano informację o numerze sprzedawcy w uwagach w paragonie.
 1. Drukarki fiskalne Elzab - Dodano informację w stopce paragonu o kwocie płatności przelewem.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Towary - W oknie 'dane pozycji' pokazano nazwy cen sprzedaży. Do tej pory było tam zawsze wpisane Cena spr. 1, Cena spr. 2, itd.
 2. Sprzedaż - W hasłach i uprawnieniach dodano uprawnienie umożliwiające wpisanie ceny towaru w opcji wystaw, jeśli ten towar ma w opcjach w magazynie zaznaczony zakaz zmiany ceny sprzedaży, ale tylko w przypadku gdy cena towaru w magazynie ma wartość zero. Grupa 4 "Podczas wystawiania faktur" uprawnienie 13 "Pozwól na edycję ceny (mimo blokad) gdy cena 0zł"
 3. Opcje do MM wewnętrznej - Dodano możliwość ustalenia domyślnego postępowania z cenami w opcji F11 Konfiguracja MM. W opcjach dodano możliwość włączenia na stałe funkcji przenoszenia cen na przesunięciach międzymagazynowych wewnętrznych. Program nie będzie pokazywać komunikatu co zrobić z cenami.
 4. Zakupy - Zmieniono limit dni przy aktualizacji danych towarów w magazynie, który wcześniej określał aktualizacje maksymalnie do 14 dni. Teraz można ten limit ustawić na okres do 365 dni.
 5. Gwarancje - Umożliwiono przechodzenie numerów seryjnych wraz z przesunięciem towaru podczas przesunięcia międzymagazynowego wewnętrznego.
 6. Gwarancje - Dodano możliwość wyłączenia pytania o numery seryjne na zamówieniach od odbiorców. Opcja jest dostępna w Miesiąca\ Instalacja...\ Opcje \Sprzedaż \F4 III.

Raporty

 1. Raport Zysk i marża\ Sprzedaż wg cen zakupów (zysk) - Dołożono rubrykę 'Uwagi z dokumentu', która będzie wypełniana tylko wtedy, gdy raport będzie wypełniany z podziałem na dokumenty.
 2. Raporty Najlepszych odbiorców i dostawców - Dodano w raportach rubrykę z obrotem netto.

Inne

 1. Użytkownicy - Dodano 3 nowe szablony użytkowników Small Business: kelner, recepcjonista, serwisant.
 2. Dystrybutory paliw - Umożliwiono wpisanie ręczne wartości liczników dystrybutora. Taka możliwość pojawi się w programie, gdy nie zdefiniujemy typu urządzenia (np. Petromis). Funkcjonalność taka powoduje, że opcja dystrybutorów paliw będzie przydatna dla stacji benzynowych bez sterowników.
 3. Kontrahenci - W oknie wyboru kontrahenta umożliwiono sortowanie po wyświetlonych kolumnach, przez wybór myszką na nazwie kolumny lub klawiszem Ctrl-1,2 ...7.
 4. Cennik promocyjny - Zmieniono sposoby pobierania danych do wydruku etykiet z cennika promocyjnego, umożliwiając pobranie wszystkich towarów, tych z aktywnych lub nieaktywnych promocji.

Bistro

 1. Raporty zmiany i stolików - Dodano możliwość sortowania raportów wg ilości i wartości.
 2. Terminal kuchenny - Zmieniono czas wyświetlania info do kuchni i nazwy produktu. Poprzednio terminal pokazywał uwagi do produktu tylko na chwilę, a przez 10 sekund pokazywał nazwę. Teraz będzie to robił naprzemiennie co 2 sekundy.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 września 2017