Zmiany w programie od 01.12.2017 do 31.03.2018 - wersja 5.18.0331.9421

  


  Zmiany w programie od 01.12.2017 do 31.03.2018 - wersja 5.18.0331.9421  Nowości                                                  

 1. JPK - Dodano możliwość tworzenia plików JPK_FA, JPK_MAG, JPK_KR, JPK_PKPIR, JPK_EWP jako dodatkowy moduł w programie.
 2. Reklamacje - Dodano nową opcję umożliwiającą obsługę reklamacji składanych przez klientów. Funkcja znajduje się w zakładce "Wystaw". Reklamacje można obsługiwać również w programach z filiami.
 3. Panel samoobsługowy - Dodano nową funkcjonalność umożliwiającą przeprowadzenie samoobsługowej transakcji. Opcja znajduje się w zakładce "Wystaw". Konfiguracja panelu jest dostępna poprzez przyciśnięcie w obszarze pola z napisem "Zeskanuj kod ..." oraz uprzednim zezwoleniu na konfigurację panelu samoobsługowego w hasłach (50:16).

Księgowość

 1. JPK_VAT - Umożliwiono podpisanie pliku JPK profilem zaufanym w sposób ekspresowy lub standardowy. Ekspresowe podpisanie wymaga ustawienia autoryzacji przez SMS. Dodano możliwość bezpiecznego zapamiętania hasła do profilu zaufanego. Podczas podpisu przez e-puap dodano możliwość pobrania SMS z kodem autoryzacyjnym ze smartfona. Podczas wpisywania PIN-u z kodem można zeskanować kod QR służący pobraniu aplikacji na Androida.
 2. JPK_VAT - Umożliwiono podpisanie pliku JPK kwotą przychodu.
 3. JPK_VAT(3) - Zaktualizowano eksport do MF ponieważ nastąpiła zmiana wersji schemy w pliku z 1-0 na 1-1.
 4. Ewidencja JPK_VAT - Dodano w hasłach uprawnienie do modyfikacji ewidencji JPK po wysłaniu do Min. Finansów. Dodano komunikat przy usuwaniu linii w ewidencji JPK przez delete. W opcji F7 import, w uwagach umieszczono informację kiedy i z jakiego pliku zaimportowano dany rekord ewidencji. W opcji F8 eksport dodano możliwość stworzenia własnej nazwy eksportowanego pliku. Dodano informację o statusie wysłania w stopce tabeli JPK_VAT(3).
 5. Ewidencje JPK - Dodano nowy rodzaju zakupu wraz z jego obsługą w JPK: WNT nabycie środka transportu, który jest jednocześnie środkiem trwałym.
 6. Zapis do pliku JPK_VAT - Dodano możliwość wysłania pliku mailem wraz z możliwością żądania potwierdzenia otrzymania maila. W zapisie do pliku dodano opcję "dodanie przestrzeni nazw" co umożliwi zaczytanie pliku w niektórych programach. Dodano opcję pokazującą wyeksportowany plik.
 7. Ewidencje VAT - Umożliwiono wydruk ewidencji sprzedaży VAT i ewidencji zakupu VAT z poziomu ewidencji JPK.
 8. Księga handlowa - W dekretacji dodano możliwość rozbicia na stawkę VAT "npod" - nie podlega.
 9. e-Deklaracje - Podczas podpisywania e-deklaracji przychodem z roku poprzedniego umożliwiono ręczne poprawienie danych przed podpisaniem.
 10. Terminal - Umożliwiono podpisanie deklaracji podatkowych oraz JPK podpisem kwalifikowanym przez terminal.
 11. PIT-5 - Rozdzielono tabelę wspólników spółki na każdy rok osobno. Kiedyś ta tabela była wspólna dla całego programu. 
 12. Zakupy odwrotne obciążenie - W ewidencji JPK, w KPiR oraz w KH uwzględniono dokumenty zakupu ze stawką o.o. wpisane w zwykłej fakturze krajowej. Nie trzeba już dzielić faktury i wpisywać osobno w rejestr krajowy i rejestr faktur odwrotne obciążenie.

Kadry i płace

 1. Deklaracje - Dodano nowe formularze deklaracji PIT-4R(7), PIT-8AR, , PIT-11, PIT-R obowiązujące dla przychodów uzyskanych od 01.01.2018.
 2. Czas pracy - Wprowadzono nowy wymiar czasu pracy na rok 2018.
 3. Karta pracy - Dodano przesuwacz do karty pracy co umożliwia rozciągnięcie okna kalendarza do wszystkich 31 dni miesiąca.
 4. Podatek - Dodano wyliczenie podstawy do podatku dochodowego narastająco od początku roku, po to, by sygnalizować, że pracownik wskoczył w wyższy próg podatkowy. Kwota jest widoczna po naciśnięciu enter w liście płac, na kolumnach ze składkami lub podatkiem.
 5. Ubezpieczenie wypadkowe - Zmieniono stawkę na ub. wypadkowe dla nowo wprowadzanych osób, od kwietnia 2018 z 1,8 na 1,67%.

Eksport / import danych

 1. Eksport do Buchalter - Dodano eksport faktur sprzedaży unijnych oraz zwrotów do paragonów. Zmodernizowano eksport oraz dodano konfigurację.
 2. Eksport do Ramzes XML - Dodano opcję umożliwiającą spakowanie eksportowanego pliku.
 3. Eksport do Comarch Optima - Dodano opcję umożliwiającą zamianę pola symbolu kontrahenta (akronim) na inne pole np. nip, identyfikator, nr konta. W przypadku komunikatu, że kontrahenci nie mają akronimu dodano pokazanie takiego kontrahenta. Dodano do eksportu dokumenty PZ i WZ zafakturowane. Dodano do eksportu zwroty do paragonów.
 4. Eksport do Finka XML - Dodano opcję pomijającą w eksporcie faktury do paragonów.
 5. Eksport do CDN klasyka - Dodano opcję umożliwiającą wyliczanie kosztu sprzedaży w chwili eksportu, a nie jak poprzednio, w chwili sprzedaży.
 6. Eksport do RAKS - DBF - Dodano opcję umożliwiającą wpisanie w nazwie skróconej pełnej nazwy kontrahenta.
 7. Import z JPK_FA - Dodano w programie możliwość zaimportowania danych z formatu JPK_FA do rejestrów dokumentów. Uwzględniono przy imporcie pole (P_10) wartość rabatu kwotowego do wartości pozycji. Dodano możliwość importu JPK_FA w cenach brutto.
 8. Import Symplex EDI - Dodano możliwość importu faktur zaliczkowych. Dodano możliwość podglądu zaimportowanych dokumentów w końcowym komunikacie o ilości wczytanych danych. Można podejrzeć zarówno dokumenty, które będą wpisane do rejestrów, jak i te które zostaną pominięte ponieważ już się w rejestrach znajdują.
 9. Import  EDI - Dodano przycisk podglądu pliku wybranego do importu.
 10. Import z WFMAG win - Dodano opcję pokazującą importowane dane w formacie EDI.
 11. Import faktury zakupu - Podczas importowania faktury, w przypisywaniu jako barkod F4, dodano podpowiadanie bieżącego towaru po nazwie i dzięki temu nie trzeba już go szukać.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe kasy fiskalne:
 • Farex: Bursztyn E, Pera Plus, Perła E Plus - Dodano sterowniki nowych kas, opartych całkowicie na kasie Farex Bursztyn 2016.
 • Elzab Sigma - Dodano sterownik nowej kasy fiskalnej. Kasa ma blokadę sprzedaży dla towarów z zerowym stanem. W grupie 15 i 99 są umieszczone towary z zabronionym rabatowaniem. Domyślna długość nazwy ma 48 znaków.
 1. Kasy fiskalne Elzab - Umożliwiono umieszczenie towarów z blokadą rabatowania lub zmiany ceny w specjalnych grupach (15-ta lub 99-ta), które są wyłączone z rabatowania na kasie. Należy na kasie włączyć taką funkcjonalność.
 2. Kasy fiskalne Novitus Tango, Next itp. - W związku z ograniczeniem programowania towarów będących w grupach większych niż 99, umożliwiono aby towar z taką grupą towarową był zaprogramowany z maksymalną 99 grupą.
   
 1. Nowe drukarki fiskalne:
 • Epson TM801FV wersja 2.0 - Dodano sterownik nowej drukarki fiskalnej. Drukarka umożliwia wydruk 5 linijek nabywcy na fakturze VAT.
 • Elzab Sigma STX - Dodano sterownik nowej drukarki fiskalnej. Jest to kasa fiskalna, którą można jednocześnie wykorzystywać jako drukarkę fiskalną. 
 1. Drukarka fiskalna Innova DF-1FV 2.0 - Dodano możliwość wpisywania NIP-u w nazwisko operatora.
 2. Drukarka fiskalna Elzab FP600 - Zmodyfikowano sterownik starej, choć jeszcze używanej drukarki fiskalnej poprzez spowolnienie komunikacji. Umożliwia to poprawne wydrukowanie paragonu w systemach Windows.
   
 3. Inwentaryzator - Dodano opcję w  "Zaawansowane" umożliwiającą sumowanie tych samych kodów kreskowych podczas wysyłania do inwentaryzatora.
   
 4. Nowe wagi metkujące:
 • Dodano wagę metkującą CAS CL5200 - Jest to alias wagi CAS CL5000. Zmodyfikowano sterownik w sposób umożliwiający programowanie tylko nowych towarów.
 1. Waga metkująca DIGI poprzez program SM_eth.exe - Zmodyfikowano sterownik wagi umożliwiając ustawienie wielkości czcionki dla każdej linii osobno.
   
 2. Terminal płatniczy - Dodano opcję umożliwiającą wysyłanie kwoty przeliczonej na Euro do terminala.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. Opcja wystaw i panel dotykowy - Dodano opcję umożliwiającą ustawienie konfiguracji opcji wystaw i panelu dotykowego tak, aby pobierały się całkowicie z serwera pos lub aby były konfigurowane lokalnie.
 2. Dane - Dodano automatyczne usuwanie paragonów na stanowisku pos. Przy wyjściu z programu SSPOS przegląda wszystkie paragony i bezpowrotnie usuwa wszystkie paragony starsze niż 60 dni (o ile zostały wcześniej wysłane do serwera). Paragony nowsze są przenoszone do specjalnego archiwum (również tylko te wysłane). Dzięki temu następnego dnia w spisie paragonów są tylko dokumenty niewysłane. Znacznie to przyspieszy pracę na stanowisku pos i wyeliminuje konieczność wywoływania opcji "usuwanie danych".
 3. Faktury - Dodano możliwość wystawienia faktury sprzedaży dla firmy lub osoby fizycznej na SSPOS zarówno z opcji wystaw jak i z panelu dotykowego.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Towary - Uwzględniono ceny sprzedaży (netto/brutto) podczas wyszukiwania towaru w nowej opcji.
 2. Towary - Do nowego okna 'Dane pozycji' dodano stawkę akcyzy dla towaru.
 3. Towary - Umożliwiono ustawienie koloru towaru. Kolor ten jest używany w liście towarów pokazywanej podczas pobierania towarów do dokumentów. Ustawienie koloru robi się w magazynie, w dodanej na końcu kolumnie kolor. Można ustawić kolor jasnoszary, zielony lub niebieski.
 4. Towary - W nowej opcji pobierania towarów zmieniono moment aktualizacji towarów w pamięci. Aktualizacja następuje teraz w chwili wprowadzania zapisu do kartoteki towaru.
 5. Paragon tworzony w tabeli - Dodano możliwość wpisania NIP do paragonu. Można go wpisać po naciśnięciu F4 Zysk w tabeli paragonu/faktury.
 6. Protokół różnic - W spisie protokołów, w rubryce uwagi, dodano opis protokołu. Kolumna uwagi znajduje się teraz na początku tabeli.
 7. Operacje seryjne - Dodano do wysyłki seryjnej faktur na maila możliwość wysyłania dokumentu na kilka adresów e-mail jednocześnie. W zakładce "Opcje wysyłania" należy zaznaczyć "Uwzględnij e-maile z danych dod. kontrahenta".
 8. Wysyłanie dokumentów na e-mail - Podczas wysyłania maila, jeżeli jest włączone pytanie o adres maila, to program teraz pozwala na zmianę tematu oraz dopisanie kilku słów treści.
 9. Opcja wystaw - Umożliwiono stworzenie w opcji wystaw jednocześnie do 10 dokumentów sprzedaży z możliwością przechodzenia pomiędzy nimi. W przypadku sterownika online drukarki fiskalnej umożliwiono wystawienia pierwszoplanowego paragonu jako online, a drugiego i kolejnych paragonów w trybie offline. Dzięki temu można teraz wykorzystywać w otwartych paragonach sterownik online, ale tylko paragon pierwszoplanowy będzie drukowany w tym trybie.
 10. Opcja wystaw - Po włączeniu opcji "ilość następnego towaru" klawiszem * w lewym górnym rogu pojawia się teraz informacja o wybranej wartości, i jeśli będzie wpisana inna niż 1, to pozostanie wyświetlona aż do pobrania towaru.
 11. Opcja wystaw i panel dotykowy - W głównym oknie pokazano nr NIP, jeśli jest stworzony paragon z NIP. Dla takiego dokumentu dodano sprawdzenie NIP-u pod kątem poprawności.
 12. Panel dotykowy - Dodano przycisk funkcyjny 'Paragon z nip'.
 13. Panel dotykowy - W konfiguracji panelu dotykowego dodano możliwość zaznaczenia dostępności sposobów płatności. Zmieniono wyświetlanie form płatności. Do tej pory było tak, że gdy sposób płatności nie był dostępny dla użytkownika, to przycisk pojawiał się w panelu ale był nieaktywny. Teraz taki przycisk nie pojawia się, przez co zwiększają się inne przyciski płatności. Dodano możliwość usunięcia nominału z panelu wpisując w konfiguracji w jego wartość 0,00zł
 14. Panel dotykowy - Przystosowano okno logowania w Panelu dotykowym do ekranów dotykowych. Okno pojawi się  gdy  uruchamiamy SB z opcją '-fp' lub '-gp' oraz gdy wylogowujemy się z panelu za pomocą przycisku.
 15. Panel Dotykowy - Dodano przycisk funkcyjny "Funkcje terminala płatniczego".
 16. Panel Dotykowy - Dodano opcję w konfiguracji panela 'Panel Dotykowy dla leworęcznych',
 17. Sprzedaż do krajów unii - Podczas dodawania do faktury pozycji, która jest usługą, program zmienia jej stawkę VAT na "nie podlega".
 18. Faktury sprzedaży/zakupu oraz KP/KW - Dodano rubrykę informującą o statusie zamknięcia dokumentu opcją zamknięcia dnia. Mogą w niej pojawić się oznaczenia  D - wydrukowano, Z- zamknięty, E - wyeksportowano, M - wysłano e-mailem.
 19. Faktury sprzedaży - Przy wysyłaniu faktury jako PDF dodano możliwość edycji tematu i treści e-maila.
 20. Tworzenie zamówień - Dodano nowe możliwości.  "jednoraz. zamówienia - zamów!" to opcja umożliwiająca zamawianie takich towarów, które w kartotece nie mają cyklicznych zakupów i sprzedaży, i dlatego program je pomija przy podstawowym ustawieniu tworzenia zamówień.
  Podczas tworzenia zamówienia poprzez dopełnianie do stanów minimalnych, jeśli towar nie rotował w ogóle, to program go pomijał, po zmianie będzie go pobierał i uzupełniał do wprowadzonego stanu minimalnego.
  W pobieraniu towarów ręcznym F6 oraz z inwentaryzatora F10, dodano uwzględnianie cenników obcych, tak aby program, dla tak pobranej pozycji wypełnił rubryki  "Najniższe ceny".
 21. Faktura z WZ - Podczas tworzenia faktury, w liście pobieranych WZ, dodano uwagi z WZ.

Kasa / Bank firmy

 1. Bank firmy - Dodano możliwość eksportowania do elixiru tylko zaznaczone przelewy z tabeli sporządzania przelewów.
 2. Elixir - Dostosowanio do nowego formatu BZWBK.
 3. Przelewy - Zmieniono generowanie przelewu do ZUS ze względu na obowiązujące tylko jedno konto.

Raporty

 1. Raporty z dokumentów sprzedaży/zakupów - Dodano możliwość wykonania raportu z dokumentów MM filialnych. Dla dokumentów MM filialnych dodano opcję umożliwiającą pobranie danych w cenach sprzedaży.
 2. Raporty - Produkcja\ Zestawienie składnik-produkt w okresie - Zmodyfikowano raport poprzez zwiększenie maksymalnej ilości kolumn z produktami z 96 do 160.

Inne

 1. Słownik towarów - W menu Inne \ Słownik towarów dodano możliwość kasowania słownika.
 2. Harmonogram zadań - Dodano do harmonogramu opcję zakończenia dnia dla terminala płatniczego.
 3. Weryfikacja danych w GUS - W przypadku gdy NIP wpisano w symbol a nie w NIP, to program uwzględni ten nr do pobrania danych z GUS.
 4. Kontrahenci - Dodano funkcję, która po wysłaniu do kontrahenta faktury lub proformy na e-mail w postaci PDF, zapisuje ten fakt wraz z numerem dokumentu i mailem, w notatniku kontrahenta, F8 w tabeli kontrahentów.
 5. Kontrahenci - Podczas weryfikacji VAT przy sprzedaży dodano opcję umożliwiającą pominięcie weryfikacji dla firm zwolnionych z VAT. Podczas tworzenia dokumentów zakupu wyłączono weryfikację dla firm oznaczonych jako osoby fizyczne lub zwolnione z VAT.
 6. E-mail - Dodano opcję umożliwiającą żądanie potwierdzenia otrzymania maila.
 7. Cennik indywidualny - Dodano opcję "Nie kontroluj powtarzalności podczas dodawania cen indywidualnych."
 8. Karty limitowe/rabatowe - Dodano drukowanie KP dla doładowań.
 9. Karty limitowe - Dodano możliwość modyfikacji paragonu wystawionego dla karty limitowej. Normalnie program wpisuje kwotę pobraną z karty limitowej jako płatność bonem. Teraz można tą kwotę modyfikować i w ten sposób pobrać z karty mniejszą ilość punktów.
 10. Karty rabatowe - Dodano możliwość doładowania karty rabatowej przez płatność kartą. Umożliwiono drukowanie formatki niefiskalnej przy takim doładowaniu.
 11. Karty rabatowe - Dodano opcję ogólną w kartach rabatowych z limitem dziennym, umożliwiającą wyłączenie/włączenie możliwości dopłaty przez klienta do transakcji przekraczającej limit na karcie.
 12. Praca na miesiącach - Na stanowiskach Pos i w Bistro dodano automatyczne zakładanie nowych miesięcy bez żadnych dodatkowych pytań, przy wejściu do programu. Nowy miesiąc zakładany jest 26 dnia następnego miesiąca.
 13. Hasła i uprawnienia - Dodano zakaz dla Opcji Wystaw "Zakaz wystawiania dokumentów WZ".
 14. Hasła i uprawnienia - Do zakazu dostępu do raportów z grupy zysk i marża (25:0) podpięto pokazywanie zysku klawiszem F5, w raportach ruch towarów z podziałem na operacje oraz rotacja wartościowo za okres.
 15. Hasła i uprawnienia - Dodano kolejne uprawnienia w grupie 57 umożliwiające blokadę modyfikacji po wydruku poszczególnych dokumentów sprzedaży.
 16. Usuwanie danych - Podpięto do funkcji usuwania noty obciążeniowe oraz reklamacje
 17. Numeracja dokumentów - Podczas zmiany typu numeracji zwykła/ dzienna/ miesięczna/ roczna i w drugą stronę, program automatycznie zmienia przepis, uwzględniając odpowiedni rodzaj licznika.

Bistro

 1. Zamówienia - Dodano możliwości wpisania NIP-u w zamówieniach na wynos.
 2. BistroMo - Umożliwiono używanie zestawów z ceną własną (składniki na paragonie) na BistroMo.
 3. BistroMo - Zmiana w eksporcie bazy towarowej do bonowników. Teraz baza towarowa jest wczytywana w chwili uruchomienia opcji komunikacji do pamięci na początku procedury. Dzięki temu zwiększa się szybkość synchronizacji z bonownikami, ale w przypadku zmian w parametrach towarów, zmiany te nie będą widoczne do chwili ponownego uruchomienia opcji komunikacji w Bistro.
 4. Karta limitowa - Poprawiono działanie karty limitowej tak, aby możliwa była łączona płatność za produkty objęte kartą limitową oraz te wykluczone z płatności kartą.
 5. Faktury - Umożliwiono sporządzanie faktury dla odbiorcy/płatnika z poziomu Bistro

kliknij aby zobaczyć zmiany w wersji z 30 listopada 2017