Zmiany w programie 01-30.04.2018 - wersja 5.18.0430.9485

  


   Zmiany w programie od 01.04.2018 do 30.04.2018 - wersja 5.18.0430.9485   


Eksport / import danych

 1. Eksport do CDN Optima - Dodano trzecią linię nazwy kontrahenta. Poprzednio program eksportował tylko dwie początkowe linie.
 2. Eksport do programu Raks XML (9.0) - Umożliwiono eksport do KPiR.
 3. Eksport do programu Buchalter - Dodano opcję "Nie eksportuj paragonów do faktur" umożliwiającą wyłączenie z eksportu paragonów, do których wystawiono faktury.
 4. Eksport EDI - Dodano opcję pokazania eksportowanego pliku po zakończeniu eksportu.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasa fiskalna Sharp 285 - Dodano możliwość programowania barkodów z mnożnikiem.
   
 2. Skaner kodów kreskowych - W opcji testu skanera dodano możliwość skanowania wpisanego kodu QR z ekranu.
   
 3. Terminal płatniczy - Umożliwiono wywołanie specjalnych funkcji terminala w opcji wystaw, poprzez kombinację klawiszy Ctrl-T, w trybie Online paragonu. Dodano do innych opcji specjalnych możliwość unieważnienia i zwrotu.
 4. Terminal płatniczy Polskich ePłatności Ingenico IPP350 (bez własnej drukarki) - Dodano opcję umożliwiającą wydruk potwierdzeń na drukarce fiskalnej. Dodano możliwość zapytania kasjera o to, czy terminal ma przewalutować kwotę transakcji wg waluty karty. Dodano opcję drukowania ostatniej formatki co pozwala powtórzyć niezrealizowany z jakichkolwiek przyczyn wydruk

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Przesunięcia mmag. wewnętrzne - Dodano możliwość pobierania pozycji z faktur importowych zakupu.
 2. Wysyłanie dokumentów sprzedaży seryjnie na e-mail - Podczas seryjnego wysyłania na e-mail, program dopisuje do notatek kontrahenta (pod F8) informację o fakcie wysłania dokumentu.
 3. Panel dotykowy - Umożliwiono w Panelu dotykowym zdefiniowanie koloru każdego przycisku. Do tej pory tylko przyciski płatności mogły być kolorowe. Po dłuższym przytrzymaniu przycisku pojawi się możliwość wybrania koloru dla tego przycisku. Umożliwiono również wybór typu koloru przycisku (półprzezroczysty lub bez przezroczystości).

Kasa / Bank firmy

 1. Import przelewów - W imporcie przelewów masowych dodano możliwość podzielenia importowanego przelewu, poprzez przycisk 'F8 Podziel przelew', w oknie szczegółów przelewu. Opcja jest przydatna np. gdy obsługujemy kilka sklepów jednego kontrahenta a przychodzi jedna regulacja dla wszystkich sklepów.

Inne

 1. Akcyza na węgiel - Zmieniono obsługę dokumentów akcyzowych podczas wystawiania faktur z WZ. Program teraz nie pozwala scalać na jednym dokumencie faktury, pozycji z WZ z różnymi sposobami rozliczenia akcyzy: zwolnione, niezwolnione, różne powody zwolnienia.
 2. Wysyłka na e-mail - Umożliwiono wpisanie w jednym polu kilku adresów e-mail rozdzielonych spacją, średnikiem lub przecinkiem. Pole adresat wydłużono z 60 do 300 znaków.
 3. Stawki VAT - Dodano kopiowanie ustawionej listy stawek VAT z poprzedniego roku. Do tej pory po założeniu nowego roku stawki wracały do domyślnych ustawień i trzeba było ponownie włączać takie stawki, jak np. odwrotne obciążenie.
 4. Karty doładowywane kartą kredytową - Dodano możliwość wydrukowania kopii formatki doładowania na drukarce fiskalnej.
 5. Kody wagowe - Zwiększono ilość możliwych definicji kodów wagowych do 100. Definicje powyżej 10-ciu kodów wagowych należy wpisać do pliku tekstowego i go wskazać w konfiguracji w programie.

Bistro

 1. Raport zmiany - Przed wydrukiem raportu zmiany dodano sprawdzenie, czy wszyscy operatorzy wykonali raport kelnera. Komunikat o niewykonanych raportach kelnerskich można zignorować.
   

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 marca 2018