Zmiany w programie 01-31.07.2018 - wersja 5.18.0731.9684

  


 Zmiany w programie od 01.07.2018 do 31.07.2018 - wersja 5.18.0731.9684 


 

Księgowość

 1. VAT-7 - Dodano nowy formularz deklaracji VAT-7(18) oraz VAT-7K(12) począwszy od założonego miesiąca lipca 2018.
 2. VAT-12 - Dodano nowy formularz VAT-12(4) od lipca 2018.
 3. KPiR - Dodano nową opcję w bieżącym miesiącu. W domyślnym ustawieniu, program podczas wypełniania, nie będzie pokazywał spisu księgowanych w tej chwili dokumentów z danego zakresu. Można to włączyć w opcji pod klawiszem F8.
 4. JPK - W tabeli wysyłek JPK dodano funkcję umożliwiającą pokazanie wysyłanego pliku JPK_VAT w postaci tabelarycznej.

Eksport / import danych

 1. Eksport do programu Rewizor - W dialogu konfiguracji eksportu, w zakładce F7 filtr, dodano pokazanie zdefiniowanych nazw płatności.
 2. Import faktury zakupu - W konfiguracji importu dodano opcję, pod klawiszem zaawansowane, umożliwiającą usunięcie pliku importowanej faktury po jej wczytaniu do programu.
 3. Eksport/Import EDI - Dodano w eksporcie faktur zakupu pole "zdarzenie gospodarcze".

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Drukarki fiskalne Elzab protokół ESC oraz STX - Dodano opcję automatycznego logowania kasjera w opcji 'Wystaw'.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Panel dotykowy - Dodano przycisk funkcyjny do Panelu dotykowego "Zmiana typu dokumentu na fakturę dla firmy".
 2. Tworzenie zamówień - Zmieniono okno z ustawieniami na pojedyncze. Umożliwiono zaznaczenie i odznaczenie wszystkich zapasów na raz. Dodano możliwość tworzenia szablonów ustawień zapasów

Kasa / Bank firmy

 1. Sporządzanie przelewów - Dodano możliwość stworzenia przelewu Split Payment oraz zapisania go w formacie Elixir dla mBank oraz BZWBK.

Raporty

 1. Raporty - Dodano nowy raport: Raporty / Rotacja towarów / Magazyny - zakup/ sprzedaż/ stan. Raport pobiera dane z kartotek towarowych umożliwiając porównanie zakupu, sprzedaży i stanu tego samego towaru w różnych magazynach. Towary w raporcie identyfikowane są po symbolu.
 2. Raporty - Zmieniono lokalizację raportu 'Stan ilościowy wg magazynów'. Teraz jest w 'Raporty/ Rotacja towarów' a był w 'Raporty/ Inwentaryzacja'

Inne

 1. Dystrybutory paliw - Zwiększono ilość dystrybutorów z 10 do 14.
 2. Wysyłanie upomnień mailem - Wprowadzono możliwość pauzy pomiędzy wysyłaniem kolejnych wiadomości z upomnieniami. Rozwiąże to problem z wysyłaniem poczty z niektórych hostingów, które zbyt często wysyłane wiadomości traktują jako spam (np. home.pl). Opcja znajduje się w  Raporty\ Kasa i windykacja\ Lista zadłużonych firm\ F10 wyślij upomnienia\ podczas edycji schematu.

Bistro

 1. Przywoływacz - Dodano przywoływacz Syscall DT-5010 z pagerami SB-600.
 2. Przywoływacz - Umożliwiono wywołanie przywoływacza z okna podglądu rachunków zamkniętych.
 3. Rachunki zamknięte - Umożliwiono automatyczne usuwanie rachunków pozostawionych po zamknięciu na stoliku, po wykonaniu raportu zmiany. Poprzednio rachunki pozostawały do chwili usunięcia ręcznego przez operatora, co czasem było niewygodne.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 30 czerwca 2018