Zmiany w programie 01-30.09.2018 - wersja 5.18.0930.9807

  


 Zmiany w programie od 01.09.2018 do 30.09.2018 - wersja 5.18.0930.9807 


Księgowość

 1. JPK_VAT - Dostosowano procedurę podpisywania profilem zaufanym do zmian w sposobie komunikacji ze stroną ePUAP, wprowadzonych przez MF.

Kadry i płace

 1. Pracownicy - W opisie pracownika dodano pole "paszport (obcokrajowiec)" w celu umożliwienia eksportu do programu Płatnik.

Eksport / import danych

 1. Import uniwersalny - Powiększono ilość znaków możliwych do wczytania w nagłówkach dokumentów. Do tej pory można było wczytywać napisy o długości do 255 znaków teraz można do 511 znaków. Dodano możliwość importu rubryki 'Tytułem' o długości do 300 znaków, w kasie firmy.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe kasy fiskalne:
 • Dodano sterownik kasy fiskalnej Farex Bursztyn E 2018 oparty o Farex Perła E 2018.
   
 1. Wyświetlacz zewnętrzny - Umożliwiono wysyłanie danych do wyświetlacza drukarki fiskalnej Novitus HDe.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Zakupy - Dodano dodatkową rubrykę w dokumencie zakupu z symbolem dostawcy
 2. Panel dotykowy - Dodano możliwość pokazania zdjęcia towaru po pobraniu do dokumentu.

Kasa / Bank firmy

 1. Import przelewów - Dokonano modyfikacji opcji. Dodano funkcję "Importuj jeden" oraz przycisk "F4  Szczegóły".  Dodano informację do listy przelewów do zaimportowania, że przelew został już zaimportowany. Dodano przycisk "Odśwież" w liście wczytanych przelewów. Gdy wypełniona jest już pamięć to po wybraniu "F7 Import przelewów" program nic nie importuje, tylko pokazuje listę wczytanych przelewów. Pamięć jest zwalniania przy wyjściu z tabeli banku.
 2. Regulacje - W kartotece kontrahenta, na wpisie dotyczącym dokumentu z kasy lub banku, wybranie opcji F5 pokaż dokument, pokazuje okno, które teraz w tytule ma informację w której kasie lub banku dokument się znajduje.
 3. Regulacje - W oknie regulacji długu kontrahenta, w liście pozycji do regulacji, dodano rubrykę z nazwą filii. Umożliwiono filtrowanie po tej rubryce, które będzie przydatne dla użytkowników, którzy chcą regulować w centrali dokumenty z konkretnych filii.

Raporty

 1. Kasa i windykacja\ Lista zadłużonych firm - Dodano możliwość pokazania notatnika kontrahenta z raportu.
 2. Dodano raport Wyciągi\ Analiza sprzedaży okres do okresu, który umożliwia porównanie sprzedaży i zysku z dwóch okresów.
 3. W wyciągach z dokumentów zakupów dodano rubrykę symbol dostawcy.
 4. W raporcie Zysk i marża wg. grup i kategorii dodano rubrykę cena zakupu netto. Program wpisuję w to miejsce średnią cenę.

Inne

 1. Reklamacje - Dodano przycisk pozwalający edytować reklamację w oknie, tak jak przy tworzeniu nowej.
 2. Kontrahenci - Do kartoteki kontrahenta dodano informację z jakiej filii pochodzi zapis o dokumencie.
 3. Doładowania telefoniczne - Dodano możliwość korzystania z doładowań telefonicznych na pinpadach Polskich ePłatności komunikujących się przez WebApp. Pinpady nie posiadają terminala, a do wydruku używają drukarek fiskalnych.
 4. Karty rabatowe - Podczas doładowania punktów na kartę rabatową/limitową za pomocą zwrotu do paragonu można podać nr zwrotu, który jest wpisywany w kartotece karty rabatowej, w bazie sql, oraz na wydruku niefiskalnym.

Bistro

 1. W integracji z hotelem dodano opcję dowolnego programu. Bistro w takim przypadku pyta tylko o numer pokoju i nie następuje komunikacja z programem hotelowym.
 2. Drukowanie - Dodano pole ramki VAT, które można wstawiać na wydrukach.

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 sierpnia 2018