Zmiany w programie 01-31.10.2018 - wersja 5.18.1031.9881

  


   Zmiany w programie od 01.10.2018 do 31.10.2018 - wersja 5.18.1031.9881    


Księgowość

 1. Weryfikacja VAT - W ewidencji JPK, w opcji F9 weryfikacja, uwzględniono wszystkich kontrahentów. Dodatkowo program weryfikuje czy wprowadzony nr NIP kontrahenta ma prawidłową strukturę.
 2. Księga - zestawienie roczne - Dodano możliwość przeglądania poprzednich lat księgi bez wychodzenia z tabeli, za pomocą  klawiszy Ctrl +/-.
 3. JPK - Dodano możliwość stworzenia JPK_WB z zapisów w kontach bankowych w programie.
 4. Środki trwałe - Dodano opcję drukowania etykiet ze spisu środków trwałych opcją Ctrl-G. Klawisz jest niewidoczny.
 5. Ewidencja ryczałtu - Dodano nowe stawki ryczałtu w programie: 12,5% oraz 2%.

Kadry i płace

 1. Kadry - Zmiana w karcie czasu pracy. Po wypełnieniu karty, chcąc zmienić dzień z pracy na wolne trzeba było również usunąć liczbę godzin pracy. Teraz wszystkie inne typy z wyjątkiem dnia pracującego, przy zmianie, zerują ilość godzin w danym dniu.

Eksport / import danych

 1. Cennik specjalny - Dodano do importu cennika informacje o stawkach VAT.
 2. Eksport do programu FK Procomp Skoczów - Dodano eksport faktur sprzedaży.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasy fiskalne - Zmodyfikowano programowanie kas. Teraz program po nieudanym programowaniu oznacza selekcją na szaro niewysłane poprawnie towary. W kolejnym wysyłaniu ich do kasy będzie można wskazać czy wysyłać wszystkie, czy tylko oznaczone na szaro. Dotyczy to tylko kas, w których możliwe jest pobieranie nowych i zmodyfikowanych towarów do programowania, a nie  dotyczy programowania wszystkich lub zmienionych po określonej godzinie towarów.
 2. Kasa fiskalna Novitus Next - Zwiększono maksymalny numer grupy towarowej do 99.
   
 1. Drukarki fiskalne - W sterowniku niefiskalnym 80mm definiowalnym dodano możliwość wysłania LOGO graficznego do drukarki przed wydrukami.
 2. Drukarki fiskalne - W wydrukach KP/KW dodano opcję umożliwiającą wyłącznie drukowania nazwiska na dokumentach.
 3. Drukarka fiskalna Novitus HDe/Delio - Rozszerzono wydruk raportu zmiany. Poprzednio w linii było 40 znaków, teraz program w zależności od możliwości drukarki rozszerzy go do 60 znaków w wierszu.
   
 1. Emulator wagi metkującej - Dodano filtrowanie po grupach towarowych. Poprzednio był tylko filtr na magazyny. Teraz obsługiwane towary mogą być zawężone do konkretnych grup towarowych. Dodano opcję zakazu drukowania etykiet dla towarów ze stanem zerowym.
 2. Emulator wagi metkującej - Dodano opcję: Pytaj o ilość etykiet do wydruku gdy jednostką miary jest 'szt'.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. Drukarki fiskalne na SSPOS - Ponieważ Raport zmiany teraz przechowuje dużo więcej informacji niż do tej pory, to na wzór raportu kasjera będzie przesyłany z SSPOS na serwer.
 2. SSPOS - Zwiększono ilość możliwych stanowisk SSPOS do 99.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Towary - W podglądzie obrazka dodano możliwość skalowania okna poprzez rozciąganie lewego dolnego rogu.  Opcje F12 w magazynie lub w kontrahentach oraz obrazy wyskakujące w panelu.
 2. Tworzenie zamówień - Dodano 20 szablonów ustawień dla całego dialogu (jednocześnie szablony grup pozostały bez zmian).
 3. Panel dotykowy - W panelu dotykowym dodano przyciski funkcyjne umożliwiające szybką zmianę ilości towaru. Wybranie szybkie ilości to 1/2,2,3,4,5,6.
 4. Panel dotykowy - Dodano komunikację z terminalem płatniczym na innych dokumentach niż paragony.
 5. Panel dotykowy - Dodano opcję "Cena w groszach".
 6. Panel dotykowy - Zmieniono pobieranie kontrahenta do dokumentu stworzonego w panelu ze starego sposobu na nowy, który umożliwia wyszukiwanie po wszystkich parametrach.
 7. Wystaw - Opcja "raporty zmiany" została przeniesiona z tabeli "raportów kasjerów z", i umieszczona w menu wystaw - raporty zmiany.
 8. Faktury sprzedaży - Zmodyfikowano opcję wysyłania faktury w PDF przez Ctrl-A w rejestrze faktur, umożliwiając wstawienie pliku o wielkości większej niż 1kB.
 9. Rozchody wewnętrzne - W opcji F11 pobierz z faktury dodano pobieranie z zamówień od odbiorców.

Kasa / Bank firmy

 1. Kasa i Bank firmy - W kasie gotówkowej oraz w banku firmy dodano przycisk 'Ctrl+F2 Kartoteka kontrahenta', umożliwiający przejście do kartoteki kontrahenta powiązanego z dokumentem.

Raporty

 1. Raporty - Do tabeli raportu Kasa i windykacja\ Lista zadłużonych firm dodano rubrykę 'Uwagi (ręcznie)'. Może ona służyć do zapisywania notatek po wypełnieniu raportu. Po ponownym wypełnieniu rubryka jest czyszczona.

Inne

 1. Kontrahenci - W rozliczeniu opakowań z klientem dodano dwa dodatkowe okresy: 180 i 365 dni.
 2. Kontrahenci - Do opcji kontrahenta dodano dwie nowe funkcje: "dokumenty sprzedaży w cenach netto" i "dokumenty sprzedaży w cenach brutto". Zaznaczenie jednej z nich spowoduje, że w takich cenach będą wystawiane dokumenty sprzedaży dla tego kontrahenta.
 3. Zadłużenie kontrahenta - Podczas regulacji dokumentów lub w przeglądzie zadłużenia dodano możliwość sortowania listy dokumentów po jej rubrykach. Należy kliknąć w daną rubrykę i można sortować rosnąco lub malejąco. Można też używać skrótów klawiaturowych Ctrl+A ... Ctrl+L
 4. Etykiety - Rozdzielono konfigurację drukowania etykiet na towary oraz na karty rabatowe. W emulatorze wagi metkującej umożliwiono zdefiniowanie 3 etykiet, które następnie należy przypisać do  przycisków towarowych. Do jednego przycisku można przypisać jedną z tych trzech etykiet.
 5. Raport opakowań - Dodano zapamiętywanie ostatnio oglądanego okresu, który dzięki temu, jest podpowiadany po ponownym wejściu do raportu.

Bistro

 1. Rachunki zamknięte - Wyłączono komunikat, że są rachunki zamknięte od ponad 100 dni. Teraz program usuwa bez pytania takie rachunki.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 30 września 2018