Zmiany w programie 01.11.2018-31.01.2019 - wersja 5.19.0131.10120

  


   Zmiany w programie od 01.11.2018 do 31.01.2019 - wersja 5.19.0131.10120    


Księgowość

 1. KPiR i Księga handlowa - Dodano możliwość wprowadzenia w koszty wydatków na samochód, zgodnie z nowym podziałem obowiązującym od 2019 roku: 100% - kilometrówka, 75% - auto firmowe do celów prywatnych, 20% - auto prywatne do celów firmowych. Zrealizowane jest to poprzez nowe możliwości jakie zostały udostępnione w definiowaniu rodzajów zakupu. 
 2. Księga handlowa - Dodano możliwość tworzenia i wysyłania e-Sprawozdania dla jednostek typu inna, mała oraz mikro.
 3. Księga handlowa - Dodano możliwość kopiowania wzorców dekretów oraz możliwość zmiany kolejności zapisów we wzorcach. Dodano możliwość przenoszenia wzorców dekretów do innych typów dokumentów.
 4. Stornowanie niezapłaconych dokumentów w VAT - Zmieniono zasady stornowania ze 150 dni na 90 dni, zgodnie ze zmianą w ustawie okresu ulgi na złe długi, po 1 stycznia 2019 r.

Kadry i płace

 1. Deklaracje podatkowe - Dodano nowe formularze PIT-11(24), PIT-4R(8), PIT8AR(7) wraz z możliwością wysłania ich przez e-Deklaracje.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasy Posnet Neo/Revo - Dodano opcję wyłączającą programowanie cen barkodom.
 2. Kasy fiskalne - Umożliwiono programowanie towarów łącznie z usuwaniem towarów usuwanych na magazynie. Poprzednio opcja usuwania była osobna i użytkownik musiał ręcznie ją wywoływać z tabeli (F9). Teraz program podczas programowania usuwa oznaczone przez użytkownika towary z kasy w czasie normalnego programowania.
 3. Kasa fiskalna - Zmiany w opcji pobrania towarów: pobierz nie będące w pamięci kasy. Program teraz pobiera wszystkie towary łącznie z usuniętymi, tak aby można było je zaprogramować.
   
 1. Drukarki fiskalne - W archiwum raportów zmiany dodano funkcję umożliwiającą ponowne wydrukowanie raportu zmiany (duplikatu) na drukarce fiskalnej.
 2. Drukarki fiskalne Posnet Thermal HD/Combo z protokołem posnet - Dodano opcję umożliwiającą wyłączenie drukowania kopii.
 3. Nowe drukarki fiskalne:
 • Dodano nowy sterownik drukarki fiskalnej Posnet PosPay.
   
 1. Wagi metkujące Dibal - Dodanie możliwości programowania klawisza na wadze. Klawisz definiujemy w magazynie w opcjach dodatkowych F12.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Towary - Dodano możliwość pokazania pola opis barkodu w liście towarów.
 2. Towary - W nowej opcji wyszukiwania towarów umożliwiono pokazanie stanu towaru. Dodano to tej opcji możliwość skoku do tabeli 'F2 Magazyn'.
 3. Faktura na maila - W opcji wysyłania faktury dodano możliwość wprowadzenia konta bankowego kontrahenta, w tekście lub temacie wysyłanego w maila.
 4. Dokument w pdf - Umożliwiono drukowanie do PDF i wysyłkę mailem w różnych tabelach. W zakupach dodano opcję F7 Wyślij a w sprzedaży udostępniono opcję Ctrl+A Wyślij pdf.
 5. Panel dotykowy - W oknie ze szczegółami kontrahenta (po wyborze kontrahenta) dodano pole z uwagami kontrahenta.
 6. Panel dotykowy - W wyborze typu dokumentu dodano pozycje 'Paragon'. Za pomocą tej opcji można szybko zamienić fakturę na paragon.
 7. Panel dotykowy - Umożliwiono podanie ceny w groszach podczas pytania o cenę "z ręki".
 8. Panel dotykowy - Dodano przyciski zwiększ ilość o jeden oraz zmniejsz ilość o jeden działające na aktywnej pozycji listy dokumentu.
 9. Rozchód wewnętrzny - W części towarowej RW dodano możliwość pobrania pozycji z PW poprzez opcję "F11 Pobierz z faktury".
 10. Ceny sprzedaży - Dodano możliwość przypisania waluty do ceny. Waluta będzie używana przy pobieraniu na dokumenty sprzedaży w walucie. Na innych dokumentach taka cena będzie zablokowana.
 11. Mmag porównanie towarów - Dodano do porównania stany min. i max.
 12. Sprzedaż węgla - Dodano "Fakturę na węgiel" we wzorach wydruku faktur, dostosowaną do zmian w ustawie o podatku akcyzowym. Faktura służy do dokumentowania sprzedaży węgla zwolnionej z akcyzy od dnia 01.01.2019r, powyżej 200kg.
 13. Dokumenty - Ukrywanie rekordów dokumentów zakończonych i ukrytych wzbogacono o szare tło i teraz będą w ten sposób pokazywane użytkownikom uprawnionym do zobaczenia ukrytych dokumentów.
 14. Tabela magazynu - Towary, które osiągnęły swoje stany min/max są teraz pokazywane w kolorze niebieskim.
 15. Specyfikacja załadunku - Dodano możliwość wyboru magazynów do specyfikacji załadunku.
 16. Zwroty do paragonów - Dodano możliwość użycia formy płatności przedpłata.
 17. Faktury sprzedaży - We wnętrzu faktury dodano funkcję Ctrl+F3 Historia sprzedaży dla kontrahenta. Opcja znajduje się w F8 Zmień / Ustal.

Kasa / Bank firmy

 1. Import przelewów - Dodano możliwość identyfikacji przez numer kontrahenta (identyfikator).
 2. Import przelewów - Po imporcie przelewu z typem "Zapłata z c.k." program aktualizuje tabele centrum kart płatniczych.
 3. Import przelewów masowych - W szczegółach przelewu dodano adres kontrahenta i wyróżnienia słów z nazwy przelewu.
 4. Import przelewów masowych - Dodano możliwość zaimportowania jednego przelewu z listy, bez wyboru kontrahenta.

Raporty

 1. Raporty - Do wyciągów z dokumentów zakupu i wyciągów z dokumentów sprzedaży dodano filtr na nip kontrahenta oraz rubrykę z nipem kontrahenta.
 2. Raporty Techniczne - Do cennika towarów dodano możliwość dołączenia lub nie, towarów z zakazem sprzedaży.

Filie

 1. Filie POS - Dodano możliwość wyłączenia wysyłania do filii dokumentów przesunięć MM wewnętrznych.

Inne

 1. Serwis - Dodano kolumnę z przypisanym do urządzenia US, oraz telefonem użytkownika do: serwis /raporty /wyciąg z kartotek interwencje, raport przeglądów, raport urządzeń.
 2. Serwis - W słowniku producentów dodano możliwość pobierania kontrahentów z rejestru z programu (F5) oraz usuwanie producenta klawiszem F6.
 3. Serwis - Dodano możliwość przestawienia modułu serwis na serwis urządzeń fiskalnych lub serwis uniwersalny. W konfiguracji umożliwiono obsługę nazw opcji w menu oraz udostępniono do edycji nazwy numerów urządzeń. Dostosowano do zmiany raporty serwisowe.
 4. Kontrahenci - Na potrzeby importów dokumentów dla osób fizycznych z filii zmieniono działanie identyfikacji kontrahentów (funkcja ogólna). Rozpoznawanie kontrahentów dokonuje się teraz bez względu na wielkość liter i ilość spacji. W przypadku gdy nie było NIP-u program w ogóle nie rozpoznawał kontrahenta i go dopisywał bądź kazał wybrać z listy. Teraz rozpoznaje po nazwie, symbolu, braku nip-u i adresie.
 5. Kontrahenci - W rejestrze kontrahentów dodano przycisk umożliwiający pobranie danych z GUS.
 6. Kontrahenci - W opcji weryfikacji wszystkich kontrahentów Ctrl-I dodano możliwość zweryfikowania tylko tych, którzy są wyselekcjonowani na szaro.
 7. Kontrahenci - W liście kontrahentów dodano rubryki informacje1, informacje2, informacje3 oraz nazwę odbiorcy. Rubryki należy odsłonić myszką w belce górnej okna z listą kontrahentów.
 8. Weryfikacja VAT - Dodano weryfikację VAT podczas tworzenia dokumentu zakupu poprzez opcję F10 zamiana na, z zamówień zakupu oraz z PZ.
 9. Hasła i konfiguracja - Dodano uprawnienie na użycie opcji weryfikacji dokumentów w dokumentach zakupu (57:13), w dokumentach sprzedaży (57:14) oraz na możliwość zrównywania ilości (57:15).
 10. Hasła i uprawnienia - Dodano zakaz w grupie Magazyn - "Zakaz usuwania towarów" (9:31).
 11. Rejestry dokumentów - Dodano możliwość zakrycia nagłówka dokumentu w rejestrze (linii z dokumentem). Zakrywanie i pokazywanie dokumentu robimy z jego środka za pomocą Ctrl+8.
 12. Hasła i uprawnienia - Dodano dodatkowe uprawnienia i zakazy - Zakazy ogólne (0:24) Zakaz pokazywania zamkniętych dokumentów, Uprawnienia i opcje ogólne (1:13) Pozwolenie na zakrywanie/pokazywanie dokumentów. Dodano w zakazach ogólnych (0:25) Zakaz pokazywania zakrytych dokumentów.
 13. Hasła i uprawnienia - Dodano zakaz w grupie 40 Drukarki fiskalne "Zakaz fiskalizacji zwrotów do paragonów".
 14. Terminal - Umożliwiono wykonanie operacji z danych dodatkowych do towaru poprzez terminal SB. Operacje wykonywane będą lokalnie (na terminalu).

Bistro

 1. Produkty - W opcji definiowania towarów dodano wyszukiwanie towarów w liście produktów.
 2. Rachunki zamknięte - Uprawniono tylko menedżera do zmieniania sposobu płatności w rachunku zamkniętym.
 3. Rachunek - Dodano opcję globalną umożliwiającą naliczenie procentowego napiwku do każdego rachunku. Pozycja po usunięciu jej z rachunku nalicza się ponownie, po wejściu do rachunku.
 4. Rachunek - W opcjach globalnych umożliwiono kompensowanie dodatków odejmowanych i dodawanych w rachunku tylko na plus.

Hotel

 1. Hotel - W rejestrze bieżących rezerwacji pokoi, w meldunkach, dodano możliwość obsługi czytnika danych MRZ, który umożliwia wpisanie danych osobowych poprzez wczytanie danych z rekordu MRZ znajdującego się na dowodzie osobistym lub paszporcie.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 października 2018