Pytaj o rozmiar podczas sprzedaży w opcji Wystaw

W opcji Wystaw - szybka sprzedaż istnieje możliwość włączenia dodatkowego pytania o rozmiar produktu. Może to być przydatne w przypadku, gdy nie prowadzimy osobnej kartoteki dla każdego rozmiaru produktu, a informacje o rozmiarze są nam potrzebne tylko na dokumencie sprzedaży.

Jak korzystać z opcji "pytaj o rozmiar"

Po aktywowaniu tej opcji program, po pobraniu towaru na dokument sprzedaży, zadaje dodatkowe pytanie o rozmiar produktu.

 

Operator dopisuje rozmiar (w postaci liczby) i zostaje on zapisany w nazwie towaru na paragonie.

 

 

Jak aktywować opcję "pytaj o rozmiar"

  • W dowolnej tabeli wciskamy na klawiaturze kombinację klawiszy CTRL-Y

  • Wybieramy F9 - Edytuj plik konfiguracji
  • Otwiera się program Notatnik i wyświetla zawartość pliku konfiguracyjnego STANOWxx.INI
  • Wyszukujemy sekcję [Paragon]
  • Dopisujemy linię:
    PytajORozmiar=1

  • Zapisujemy zmiany i zamykamy Notatnik.