Zmiany w programie 01.02.2019 - 30.04.2019 - wersja 5.19.0430.10325

  


   Zmiany w programie od 01.02.2019 do 30.04.2019 - wersja 5.19.0430.10325  Nowości                                                  

 1. Zamówienia -  Dodano możliwość integracji bistro z systemem zamawiania internetowego Restaumatic (Skubacz.pl). Konfiguracja jest dostępna w bistro\ konfiguracja\ zamówienia internetowe.

Księgowość

 1. Księga handlowa - Dodano opcję podpisania dokumentu e-Sprawozdania.
 2. Środki trwałe - W tabeli wyposażenia dodano klawisz  Ctrl-G drukowanie etykiet.
 3. Podatek VAT - Dodano nową deklarację VAT-7(19) oraz  VAT-7K(13). Deklaracja wyświetla się począwszy od miesiąca marca 2019.
 4. Księgowanie podatku VAT - W rodzajach zakupu dodano nowy typ odliczenia VAT. Jest to  możliwość ustawienia zakupu rozliczanego wg struktury i jednocześnie z 50% odliczeniem VAT (paliwo, części samochodowe, naprawy auta).
 5. Różnice kursowe - Dodano możliwość obliczania różnic kursowych od kwoty netto. Na chwilę obecną dotyczy tylko faktur krajowych wystawianych w walucie.

Kadry i płace

 1. Ewidencja czasu pracy - Dodano możliwość wpisania godziny rozpoczęcia pracy "od" i godziny zakończenia pracy "do", zgodnie ze zmianą w przepisach o prowadzeniu akt osobowych, od nowego roku.
 2. Ewidencja czasu pracy - Dodano 4 typy nowych nieobecności opisujące rodzaj dnia wolnego: W5 - wolne wynikające z harmonogramu, WN - niedziela, WŚ - święto i WR - wolne wynikające z rozkładu czasu pracy.
 3. Koszty uzyskania - Dodano możliwość rozliczania autorskich kosztów uzyskania przychodu w wynagrodzeniach pracowników dla grupy pracownicy.
 4. Kadry i płace - Dodano funkcję wyzerowująca składkę na Fundusz pracy oraz FGŚP dla osób które ukończyły 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni. Funkcja zeruję % składki przy zakładaniu nowego miesiąca.
 5. Kadry Płace - Dodano czasową blokadę naliczania FP i FGŚP. Zwolnione są osoby, które wróciły z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego przez 36 miesięcy oraz osoby, które mają 50 lat i przed zatrudnieniem na umowę o pracę były w rejestrze bezrobotnych przez co najmniej 30 dni - zwolnienie przez rok ze składek. Funkcja jest dostępna w liście płac\ F5 opis pracownika\ procenty składek\ Nie naliczaj FP i FGŚP, gdzie należy wskazać datę końcową okresu zwolnienia.

Eksport / import danych

 1. Eksport do programu Optima - Dodano termin płatności w sekcji płatności. Ustawiono stawkę o.o. eksportowaną jako "nie podlega". Dodano opcję podziału paragonów ze względu na filię.
 2. Eksport do programu Symfonia - W fakturach eksportowych dodano prefiks kraju w NIP-ie. Rozszerzono ilość znaków w numerze konta księgowego.
 3. Eksport do programu Rewizor - Dodano eksport stawki "nie podlega".
 4. Eksport do programu Skoczów - Umożliwiono wybranie rubryki, która będzie odpowiadała za numer konta księgowego w eksportowanym pliku.
 5. Eksport do programu Buchalter - Dodano pola, które są wykorzystywane w formacie B5. Jest to informacja czy kontrahent jest płatnikiem VAT oraz informacja o stawce odwrotne obciążenie.
 6. Eksport do sklepu internetowego - Dodano do domyślnych konfiguracji format Shopera.
 7. Import faktury zakupu - Dodano możliwość zaimportowania jednostki PIH.
 8. Import JPK_FA - W imporcie JPK_FA dodano możliwość zaczytania danych z pliku typu JPK_VAT. Funkcjonalność tego importu jako importu dokumentów jest ograniczona gdyż nie zawiera on wszystkich potrzebnych informacji występujących na fakturach VAT.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe kasy fiskalne:
 • Kasa fiskalna Elzab Mini LT on line ME04.01 - Dodano nowy sterownik kasy. Sterownik oparty na Elzab Sigma ze zmianami głownie w odczycie raportów dobowych.
 • Kasa fiskalna Elzab K10 on line MA2A.01 - Dodano nowy sterownik kasy. Sterownik oparty na Elzab Sigma ze zmianami w odczycie raportów dobowych.
 1. Kasy fiskalne Elzab Delta - Dodano sterowniki dla kas Delta opartych na Elzab Jota, gdyż stare sterowniki nie obsługiwały nazw 34-znakowych w nowym sposobie programowania PLU.
 2. Kasy fiskalne - W regułach dodano mnożnik. Dzięki temu można zmodyfikować nazwę towaru tak, aby była w niej informacja o ilości sztuk. Np.: $N $M spowoduje, że na końcu nazwy dopisana zostanie ilość sztuk.
 3. Kasa fiskalna Aclas Kobra/Kos - Dodano opcję umożliwiającą wyłączenie odczytu różnicowego.
 4. Kasy fiskalne - Dodano opcję, przed programowaniem towarów w kasie, umożliwiającą włączenie do programowania także towarów uznanych za usunięte.

 

 1. Nowe drukarki fiskalne:
 • Dodano nowe sterowniki Emar Printo Line D205 1.0 oraz Emar Tempo Pro 2.0. Oba sterowniki oparte są na Tempo 3.
 1. Drukarki fiskalne - Dodano opcję umożliwiającą wyłączenie komunikatu, że są pozycje z zerowymi wartościami. Jest to przydatne gdy użytkownik nie korzysta z wydruków fiskalnych (np. w Anglii).
 2. Drukarki fiskalne Novitus HD, Emar, Torell - W nazwie rabatu dodano jego procent, dla rabatów w linii pozycji oraz w podsumowaniu.

Samodzielne Stanowiska POS

 1. Panel dotykowy - Umożliwiono kontrolę stanu kartoteki na SSPOS poprzez zezwolenie lub nie, na sprzedaż poniżej stanu.
 2. Anulowane dokumenty - Umożliwiono import anulowanych dokumentów ze stanowiska pos.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Wysyłanie faktury e-mailem - Dodano możliwość ustawienia domyślnej treści i tematu wiadomości.
 2. Panel dotykowy - Dodano opcję 'Pozwól na ujemne ilości'.
 3. Tworzenie zamówień - Dodano wczytywanie z inwentaryzatora (F10 w tabeli) pozycji nierozpoznanych.
 4. Tworzenie zamówień - Dodano możliwość posługiwania się nową opcją pobierania towarów (Ctrl+F6).
 5. Proformy/Rezerwacje - Podczas użycia opcji  "F10 zamiana na" dodano funkcję przepisującą poprzedni numer proformy na numer WZ w fakturze. Poprzednio numer zamówienia (proformy) był bezpowrotnie tracony. 
 6. Sprzedaż - Do dodatkowych uwag do dokumentów (Ctrl-3) dodano informację o wartości brutto, netto i VAT z dokumentów WZ lub paragonów pobranych do faktury.
 7. Faktura zakupu importowa - Podczas wprowadzania ceny wg kursu, w dialogu przeliczania na PLN dodano możliwość doliczenia wartości cła.
 8. Opcja wystaw oraz Panel dotykowy -  Przy włączonej opcji 'Stornowane pozycji - pozostaw' program będzie pozostawiał także anulowany dokument w rejestrze a w rubryce 'Weryfikacja' w nagłówku dokumentu zaznaczy się 'X-anulowano'. Ilości pozycji będą wyzerowane.
 9. Towary - Dodano w opcjach dla towarów funkcję "Stosuj nowe okna wyboru towaru".
 10. Towary - W nowej opcji pobierania towaru dodano możliwość skakania pomiędzy magazynami (Alt+0,1,2,3...)
 11. Faktury płatnik\ odbiorca na drukarkach fiskalnych - Jeśli drukarka jest offline i faktury są drukowane jako fiskalne to program pyta czy robić wydruk na odbiorcę. Jeśli drukarka offline i faktury drukowane jako niefiskalne to program nie pyta czy wydruk ma być na odbiorcę. Jeśli drukarka on line to program zawsze drukuje faktury fiskalne i nie pyta czy wydruk na odbiorcę.
 12. Historia sprzedaży - Dodano informację o odbiorcy dokumentu.

Kasa / Bank firmy

 1. Import przelewów - W konfiguracji importu dodano możliwość zaczytania tylko takich przelewów gdzie kwota jest różna od zera.
 2. Sporządzanie przelewów - Dodano możliwość zapisu przelewu do Elixir dla Alior Bank.
 3. Płatność kartą - Dodano możliwość ustawienia kasy firmy jako przyjmowanie zapłat kartą, np. gdy klient chce zapłacić kartą za dokument wcześniej wystawiony na przelew. Uwzględniono taką kasę firmy w rozliczeniu CKP.

Raporty

 1. Raport "Lista zadłużonych firm" - Podczas wypełniania raportu, do opcji wyliczania własnych odsetek dziennych dodano możliwość wyliczania własnych odsetek rocznych.
 2. Raporty - W kilku dialogach zawierających zakres dat dodano przycisk umożliwiający wpisanie konkretnego zakresu dat: dzisiaj/ bieżący miesiąc/ poprzedni miesiąc/ rok/ poprzedni rok. Po kliknięciu na przycisk myszką lub naciśnięciu klawisza '+' wprowadza się odpowiedni okres w okienka zakresu od i do.
 3. Raport Rotacja towarów\ Sprzedaż towarów w zadanym okresie - Dodano rubrykę 'Stan ilościowy na koniec analizowanego okresu'.  Dodano przycisk 'F9 Sumuj' dodający do siebie wartości taki samych pozycji.

Filie

 1. Przesunięcia MM wysyłane do filii -  Dodano możliwość pobrania pozycji z zamówienia od odbiorcy.
 2. Anulowane dokumenty - Umożliwiono eksport/ import anulowanych dokumentów w filiach pos, magazynowych i uproszczonych.

Inne

 1. Numeracja dokumentów - Dodano osobny numerator dla faktury zaliczkowej zagranicznej.
 2. Hasła i uprawnienia - Dodano nowy zakaz w grupie 4 "Podczas wystawiania faktur": "Zakaz regulacji dokumentu płatnością typu przedpłata".
 3. Hasła i uprawnienia - Dodano w grupie 12  "Zakaz odświeżania receptur".
 4. Hasła i uprawnienia - Dodano zakazy blokujące dostęp do opcji w grupie Przesunięcia: Zakaz dostępu do "Zamiany towaru za towar", Zakaz dostępu do "Przesunięcia m-mag wew.", Zakaz dostępu do "Przesunięcia wysyłane", Zakaz dostępu do "Przesunięcia otrzymane", Zakaz dostępu do "Eksport przesunięć (format EDI)", Zakaz dostępu do "Import przesunięć (format EDI)".
 5. Wysyłanie upomnień - Dodano możliwość wstawienia pola z numerem konta bankowego kontrahenta.
 6. Karty rabatowe - W kartach limitowych dodano możliwość włączenia opcji, aby karty blokowały się po zużyciu punktów.
 7. Etykiety - Dla towarów z cenników specjalnych, podczas pobierania nowych lub zmienionych z magazynu dodano pytanie jak pobierać towary z cenników specjalnych: pobierz z cenami specjalnymi, pobierz z cenami z magazynu, nie pobieraj do etykiet.
 8. Etykiety - W drukowaniu etykiet dodano pola WART_NETTO oraz WART_BRUTTO pobierające wartości netto lub brutto pozycji z dokumentu sprzedaży lub zakupu.
 9. Raport kasjera Z - Dodano możliwość ustawienia (zmiany) numeru raportu przez naciśnięcie ENTER w tabeli raportów na numerze raportu.
 10. E-mail - Podczas odczytywania danych z e-maila dodano opcję, która w przypadku wczytania 15 najnowszych maili, umożliwia na żądanie użytkownika doczytanie kolejnych 15-tu.
 11. Kontrahenci - W regulacji oraz pokazaniu zadłużenia kontrahenta dodano informację o odbiorcy dokumentu.

Bistro

 1. Na wynos - Przy płatności kartą wyłączono uruchamianie autoryzacji  ponieważ płatność kartą będzie dopiero przy dostawie do domu przez kierowcę.
 2. Kuchnia - Dodano przyciski bezpośrednio przełączające na odpowiedni widok: 1, 3, 4, 6, 9 rachunków.
 3. Raporty - Dodano w raportach informację o fakturach do paragonu.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 stycznia 2019