Zmiany w programie 01-31.05.2019 - wersja 5.19.0531.10396

  


   Zmiany w programie od 01 do 31.05.2019 - wersja 5.19.0531.10396    Nowości                                                  

 1. MPlatform - Dodano możliwość współpracy z Mplatform w zakresie pobierania specjalnych cenników i wysyłania danych o sprzedaży produktów rabatowanych. Opcja jest dostępna jako dodatkowy moduł do programu (od najnowszej wersji programu).

Księgowość

 1. Deklaracja VAT kwartalna - Dodano informację o ewentualnych niezgodnościach JPK wypełnionych w pierwszych miesiącach kwartału.

Kadry i płace

 1. Ewidencja czasu pracy - W przypadku nieobecności z powodu choroby program będzie teraz pilnował sum takich nieobecności narastająco, podczas wypełniania ewidencji czasu pracy.
 2. Urlop - Wprowadzono możliwość podania i wyliczenia wynagrodzenia za czas urlopu w godzinach.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe drukarki fiskalne:
 • Dodano sterownik drukarki Novitus HD on line 1.59 protokół XML. Sterownik różni się od poprzedniego zmianami w nagłówku faktury oraz dodaniem nabywcy.
 1. Drukarki i kasy fiskalne - Dopasowano programowanie stawek VAT w urządzeniach do zmian ustawowych określonych jako nowa matryca stawek. Zmiana domyślnego układu stawek VAT na następującą kolejność: 23-A, 8-B, 5-C, 0-D, zw-E.
 2. Sterowniki najnowszych drukarek fiskalnych - Dodano możliwość pobrania do programu informacji o numerze paragonu i wydruku fiskalnego oraz numerze unikalnym drukarki.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Faktury do WZ/PZ - Dodano możliwość wpisywania przedpłat z faktury do WZ/PZ do kartoteki kontrahenta. Opcja znajduje się w konfiguracji funkcji tworzenia faktur z WZ/PZ.
 2. Faktury do WZ - W konfiguracji tworzenia faktur z WZ (F5) dodano opcję "Dziel dokumenty dla różnych odbiorców", która umożliwia kontrolowanie odbiorców podczas wystawiania faktur do WZ.
 3. Towary - Usprawniono nową opcję pobierania towarów. Dodano kontrolę dostępu do magazynów za pomocą ALT+0,1,2... Dodano F4 - magazyny. Podczas kopiowania towaru umożliwiono anulowanie po pytaniu "Czy aby utworzyć nowy towar mam skopiować dane aktualnie wskazywanego towaru". Pokazano stany w filiach (w sprzedaży oraz w opcji wystaw). Dodano opcję' Ze słownika' w przeglądzie magazynu.
 4. Faktury sprzedaży - W wysyłaniu seryjnym e-mailem dodano możliwość zdefiniowania szablonów e-maili.
 5. Dokumenty sprzedaży - Weryfikacja - Dodano możliwość użycia funkcji weryfikacji w paragonach.
 6. Tworzenie zamówień - W tworzeniu zamówień na bazie rotacji, podczas robienia zamówienia do dostawcy (F8) program ma teraz możliwość wpisać do zamówienia łączną ilość jaką otrzymał podczas liczenia rotacji i ilość jaką znajduje na rezerwacjach dla odbiorców (kolumna zamówić+rezerwacje). Podczas pobierania towarów z rezerwacji dla odbiorców teraz program potrafi uwzględnić opcję "kupione u".
 7. Korekty zakupu - Dodano nową opcję wyszukiwania dokumentów do skorygowania.

Kasa / Bank firmy

 1. Import przelewów - Zmiany w działaniu opcji. Jeśli przelew został zidentyfikowany a ten kontrahent ma takie samo konto jak inny kontrahent w rejestrze, to program zaznaczy go jako 'Powielone konto bankowe'. Tą informację widać na liście przelewów. Podczas importu całości takie przelewy nie są importowane (info idzie do podsumowania). Po wejściu w szczegóły przelewu i zatwierdzeniu, przelew nadaje się do importu. Jeśli przelew jest zidentyfikowany ale saldo+płatność jest większe od zera to w liście przelewów program daje ostrzeżenie. Jeśli importujemy wszystkie przelewy i są jakieś ostrzeżenia to pojawia się odpowiedni komunikat.

Raporty

 1. Raport Analizy dla szefa/ Windykacja oceń sprawność - Dodano do raportu informacje o odbiorcy dokumentu oraz wartość początkową netto / vat.

Inne

 1. Hasła i konfiguracja - Dodano uprawnienie umożliwiające zmianę ceny sprzedaży mimo tego, że towar na zakaz zmiany ceny sprzedaży (4:14). Uprawnienie działa tylko w przypadku modyfikacji konkretnej pozycji. Nie zadziałają natomiast zbiorcze rabaty na dokument czy rabaty kontrahenta.
 2. Hasła i uprawnienia - Dodano nowy zakaz w grupie Sprzedaż: Zakaz zmiany daty dokumentu (3:25).
 3. GUS - Podczas pobierania danych z GUS umożliwiono skracanie adresów. Program zamieni np: z "podporucznika" na "ppor."

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 30 kwietnia 2019