Zmiany w programie 01-31.07.2019 - wersja 5.19.0731.10585

  


 Zmiany w programie od 01 do 31.07.2019 - wersja 5.19.0731.10585 


 

Kadry i płace

 1. Kadry i płace - Dodano powiadamianie użytkownika, że pracownik nie ma wpisanej stawki za urlop lub chorobowe dla kodów: 311 312 313.

Eksport / import danych

 1. Import uniwersalny - Dodano zależność dotyczącą terminu. Jeżeli w pliku termin będzie podany jako data a nie jako liczba, to program będzie wyliczał termin jako różnicę tej daty i daty wystawienia.
 2. Eksport do programu Rewizor - Dodano filtrację na informację o fiskalizacji dokumentu.
 3. Eksport do programu Raks R3 - Dodano możliwość wyeksportowania sprzedaży w zakresie faktur i paragonów.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Kasy fiskalne Novitus - Dodano opcję umożliwiającą pobranie danych z liczników przy różnicy między buforem paragonów a licznikami.
   
 1. Nowe drukarki fiskalne:
 • Dodano w liście drukarek sterowniki Posnet XL i Posnet XL2. Sterowniki są oparte na sterownikach HD.
 1. Drukarki fiskalne Posnet Combo/Trio/PosPay - Dodano możliwość drukowania pod nazwą towaru opisu, w którym umieszczona jest druga linia nazwy towaru. Dla PosPay dodano możliwość drukowania nazw 80-znakowych.
 2. Drukarki fiskalne - Dodano możliwość, aby w przypadku promocji program automatycznie drukował do promowanej pozycji opis promocji pod nazwą towaru. Jest to dostępne na najnowszych drukarkach fiskalnych.
 3. Raport kasjera Z - Dodano na raporcie kwoty cashback, pokazano ilość tego typu transakcji.  Dodano formę płatności przedpłata na raporcie i w archiwum (na wydruku jest to w polu inne płatności).
 4. Raport zmiany - Dodano informację o przedpłatach, pojawiającą się na wydruku w polu "Inne płatności".
   

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Przesunięcia między magazynowe wewnętrzne - Dodano przenoszenie terminów ważności dla towarów przesuwanych. Przenoszenie działa także jeśli przesunięcie ma miejsce z kilku dostaw z magazynu źródłowego.
 2. Przesunięcia mm. wewnętrzne - Dodano możliwość wybrania, jakie cechy towaru mają się przenosić na magazyn docelowy.
 3. Cenniki promocyjne - W środku cennika (w tabeli) dodano przycisk 'Ctrl+I Info' po wybraniu którego, pokazuje się krótki opis promocji. W tabeli nagłówka promocji umożliwiono wpisanie fiskalnego opisu promocji (do pozycji) oraz tekstu pod paragonem
 4. Sprzedaż - Pokazano wartości kwoty cashback w rejestrach sprzedaży (trzeba odkryć układ w tabeli).
 5. Korekty sprzedaży - Dodano nową wyszukiwarkę dokumentów w korektach sprzedaży.
 6. Panel dotykowy - Dodano do panelu dotykowego przycisk funkcyjny "Wycofaj promocje".
 7. Dokumenty sprzedaży - Dodano przycisk w środku dokumentu "Ctrl+K Wycofaj promocje".
 8. Wysyłanie seryjne faktur sprzedaży na e-maila - Dodano możliwość wstawienia do treści e-maila pola z wartością salda.

Inne

 1. Dane - Przy wyjściu z programu teraz program proponuje pakowanie danych, jeśli oprócz ostatniej pracującej osoby działa tylko harmonogram.
 2. Dystrybutory paliw - W hasłach i uprawnieniach dodano zakazy konfiguracji dla niektórych funkcji.
 3. Numeracja dokumentów - W konfiguracji numeracji dokumentów dodano przycisk "F6 Zmień grupowo". Za pomocą tej opcji można zmienić wygląd kilku numerów dokumentów na raz. Zmienia się początek, koniec i szerokość numeratora natomiast ciągi numeracyjne dokumentów nie zostaną zmienione. Jest to opcja przydatna w filiach lub w przypadku zmian w większym zakresie na raz aby numery dokumentów wyglądały podobnie.
 4. Hasła i uprawnienia - Dodano kolejny zakaz w grupie 57 Modyfikacje dokumentów: Po wydruku zakaz modyfikacji korekt faktur krajowych.

Serwis

 1. Raporty - W raportach dodano możliwość selekcji po Urzędach Skarbowych.
 2. Serwis - Dodano możliwość selekcji po "typie dok." w raporcie "Raport interwencji".
   

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 30 czerwca 2019