Zmiany w programie 01-30.09.2019 - wersja 5.19.0930.10755

  


 Zmiany w programie od 01 do 30.09.2019 - wersja 5.19.0930.10755 


Księgowość

 1. JPK - Dodano eksport do formatu JPK_FA_RR.
 2. Biała Lista Podatników VAT - Dodano nową funkcję w programie umożliwiającą w banku firmy, podczas tworzenia przelewu sprawdzenie, czy dla danego NIP-u jest przypisane w Ministerstwie Finansów konto bankowe, oraz pobranie tego numeru konta do przelewu.
 3. Weryfikacja VAT - W oknie z danymi kontrahenta dodano możliwość weryfikacji kontrahenta na białej liście podatników.

Kadry i płace

 1. Parametry wyliczeń wynagrodzeń - Klawisz F7 służący do przeglądu parametrów w grupie płacowej, przystosowano do szybkiej zmiany wartości tych parametrów, poprzez klawisz INS-nadaj, który kolejnym pracownikom nadaje ostatnio wybraną wartość. Zmieniono ustawienia domyślne parametrów dla nowego pracownika, koszty uzyskania przychodu na 250zł, stawkę podatku na 17% i kwotę wolną na 43,76zł.
 2. Kadry i płace. - Wprowadzono domyślne stawki podatku dochodowego, skalę podatkową oraz kwotę minimalną na rok 2020.

Eksport / import danych

 1. Import przelewów - W przypadku braku identyfikacji przelewu, dodano wyszukiwanie przez program kontrahenta w bazie białej listy podatników Min. Finansów, po numerze NIP.

Urządzenia fiskalne i inne

 1. Nowe drukarki fiskalne:
 • Dodano drukarkę fiskalną PosNet Termal XL2 ONLINE 1.01.
 1. Drukarki fiskalne oparte o protokół posnet thermal - Dodano opcję umożliwiającą wyłączenie drukowania wszelkich rabatów i opisów towarów/promocji w linii paragonu.
 2. Drukarki fiskalne Elzab, Posnet, Novitus - Zmodyfikowano, a w niektórych przypadkach dodano raporty okresowe. Teraz pod przyciskiem "raport okresowy" jest możliwość wybrania rodzaju raportu: okresowy lub miesięczny w których są po dwa rodzaje raportów: pełny lub skrócony.
 1. Inwentaryzatory - Dodano możliwość wysłania do inwentaryzatora i odebrania z inwentaryzatora pola Opis z magazynu.
 1. Wagi metkujące CAS 5000/5200 Junior - Umożliwiono usuwanie towarów w wadze.

Magazyn / dokumenty zakupu i sprzedaży

 1. Panel dotykowy - Włączono pokazywanie przedpłaty w oknie płatności w panelu dotykowym pojawiającym się na przycisk funkcyjny 'Zakończ dokument'.
 2. Sprzedaż - Dodano opcję, która podczas wystawiania faktury dla płatnika VAT, kontrahenta pozaunijnego lub unijnego w przypadku braku nr NIP włącza blokadę i nie tworzy dokumentu.
 3. Opakowania - Dodano na fakturze okno ze zbiorczym rozliczeniem opakowań z kontrahentem. Rozliczenie wyświetla się tylko na zatwierdzonych dokumentach.
 4. Tworzenie zamówień zakupu - Włączono widok rubryk stan minimalny, stan maksymalny, ilość w paczce.
 5. Osoby odbierające fakturę sprzedaży - Zwiększono ilość osób odbierających do 70. Poprzednio było maksymalnie 30.

Raporty

 1. Raport zysku - Umożliwiono zrobienie orientacyjnego raportu zysku gdy towary podczas sprzedaży schodzą poniżej stanu magazynowego. Dotychczas taka sprzedaż wykazywana była jako 100% marży. W raporcie zysk i marża\ sprzedaż wg cen zakupu zysk, na oknie wypełniania, dodano opcję, dzięki której program dla wyliczenia kosztu takich towarów wykorzysta ostatnią cenę zakupu z magazynu.

Inne

 1. Cenniki specjalne - Dodano opcje do pozycji cennika specjalnego umożliwiającą wskazanie, że promocja 'Dotyczy towarów z tym symbolem we wszystkich magazynach'.
 2. Cenniki specjalne - Podpięto nowe okno pobierania towarów do cennika specjalnego. Teraz pokazuje się tu takie samo okno jak w pozostałych miejscach programu, zgodne z ustawieniem w opcjach do towarów.
 3. Cenniki specjalne - Dodano możliwość definiowania promocji promosztuki bezpośrednio w SB.
 4. Promocje - Wprowadzono następujące zasady przy zmianie ilości oraz ceny na pozycji promocyjnej, podczas sprzedaży.
  W cenniku promocyjnym (nie specjalnym):
  - zmiana ceny jest niemożliwa, gdy jest brak pozwolenia na zmianę ceny promocyjnej,
  - zmiana ceny jest możliwa, gdy jest pozwolenie na zmianę ceny promocyjnej,
  - zmiana ilości jest zawsze dozwolona,
  W cenniku specjalnym:
  - zmiana ceny jest niemożliwa, można wycofać promocje lub anulować zmianę, gdy jest brak pozwolenia na zmianę ceny promocyjnej,
  - zmiana ceny jest możliwa, gdy jest pozwolenie na zmianę ceny promocyjnej,
  - zmiana ilości jest niemożliwa, można wycofać promocje z dokumentu lub anulować zmianę ilości, gdy promocja zależy od innych promocji,
  - zmiana ilości jest możliwa, gdy promocja nie zależy od innych promocji.
 5. Opakowania - Dodano do wzoru wydruku "faktury z opakowaniami" ramkę z rozliczeniem opakowań ze wszystkich transakcji z klientem, pokazującą saldo opakowań.
 6. Etykiety - W opcjach towarów dodano osobne ustawienie do drukowania etykiet, rozdzielając opcje pobierania towarów "zmienionych po dacie" dla etykiet od ustawień do kas fiskalnych. 
 7. Doładowania telefonów - Dodano aktualne kody EAN doładowań dla Polskich ePłatności.

Bistro

 1. Restaumatic - Dodano możliwość pobrania zamówień z pizzą pół na pół.
 2. Restaumatic - W płatnościach online dodano możliwość zdefiniowania jakim rodzajem płatności z płatności terminowych w programie, będzie płatność online w Restaumatic-u.

 

kliknij aby zobaczyć zmiany do wersji z 31 sierpnia 2019