2020 Nowy PIT-11

20 stycznia pojawiła się nowa wersja programu Small Business, zawierająca aktualne deklaracje PIT-11(25), PIT-R(20), PIT-4R(9), PIT-8AR(8), zawierające zmiany wprowadzone w rozporządzeniu opublikowanym 12. grudnia 2019 roku. Płatnicy są zobowiązani składać rozliczenia za 2019 na nowych formularzach, konieczna jest zatem aktualizacja programu.

Aktualizacja:
21 stycznia wydaliśmy wersję 11083, w której program uwzględnia, że przepisy dotyczące zwolnienia od podatku dla osób do 26 lat obowiązują dopiero od sierpnia 2019. Wcześniejsza wersja wykazywała przychody wg nowych reguł dla całego roku.

Błąd 302 przy wysyłce - błąd w danych autoryzacyjnych
Jeśli wystąpi taki błąd, oznacza to, że wpisano błędną kwotę przychodu. Należy podpisywać deklaracje kwotą przychodu za rok 2018. Gdzie ją znaleźć, szczegółowo można przeczytać w poniższym artykule:
https://pomoc.wfirma.pl/-deklaracje-podpisywanie-deklaracji-przychodem

Dokument niezgodny ze schematem XSD
Najczęściej pojawiają się takie problemy, że klienci nie mają żadnej kwoty przychodu w wierszu 1 części E deklaracji PIT-11(25), a jednocześnie zaznaczyli informację o kosztach uzyskania w części D tejże deklaracji. Nie należy zaznaczać nic, inaczej ministerstwo nie przyjmie takiej deklaracji.