Błąd 12029 podczas sprawdzania białej listy podatników

Błąd 12029 podczas sprawdzania białej listy podatników

Błąd ten występuje w przypadku braku zainstalowanych aktualizacji w systemie Windows 7/10.

Aby poradzić sobie z tym błędem należy zainstalować poniższe aktualizacje:

1. Musi być zainstalowany SP1.
    https://www.microsoft.com/pl-PL/download/details.aspx?id=5842

2. Wygodny pakiet zbiorczy aktualizacji dla systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows Server 2008 R2 z dodatkiem SP1
     http://www.catalog.update.microsoft.com/search.aspx?q=kb3125574