Matryca VAT 2020 oraz luty 2022(5% -> 0%)

 

Pobierz tutaj wersję programu z bezpłatnym okresem pracy do końca lutego 2022

(Do końca lutego wymaga wykupienia aktualizacji w dogodnym dla Państwa terminie)

 

Opcja do zmiany stawek VAT w 2020 roku oraz 2022. (przygotowane są dwa rozwiązania)

Aby od dnia 01.04.2020 (1.07.2020 - zmieniono datę ze względu na koronawirusa) prawidłowo przejść na nowe stawki VAT, należy przygotować do tego celu swoją bazę. Taką modyfikację umożliwia program w wersjach od numeru 5.20.xxxx.11444. Do aktualizacji można wykorzystać link w ostatnio przesłanym od nas mailu lub wersję DEMO z naszej strony. Opcja może być wykorzystana także w 2022 roku do zmiany stawki 5% na stawkę 0%.

 

Rozwiązanie nr 1 (stare):

W spisie towarów dostępna jest rubryka, w której można wpisać stawkę VAT obowiązującą od 01.07.2020 r. (rubryka 40 - "Nowa stawka VAT"). Aby program poprawnie dokonał zmiany stawek VAT w wybranym okresie, rubryka ta powinna zawierać stawki obowiązujące od 01.07.2020 r. Towary, które nie będą zawierać danych w tej rubryce pozostaną niezmienione.


UWAGA: Jeśli rubryka jest już wypełniona wartościami to należy się upewnić, że są one poprawne.


Rys.1. Nowa rubryka w magazynie.

Aby uprościć procedurę wprowadzania nowych stawek VAT w magazynie została dodana nowa ukryta funkcja „Alt-F3 Ustal nowy VAT”. Funkcja umożliwia szybkie uzupełnienie kolumny nr 40 – "Nowa stawka VAT".


Rys.2. Szybka zmiana kolumny nr 40 – „Nowa stawka VAT”.

Operacje, które należy wykonać przed zmianą stawek VAT:

- Zatwierdzić niezatwierdzone dokumenty - szczególnie dokumenty zakupu (Miesiące -> Funkcje serwisowe -> Dokumenty, które należy zatwierdzić).
- Sprawdzić, czy wszystkie zaległe dokumenty zostały wprowadzone.
- Odczytać i zatwierdzić sprzedaż z kas fiskalnych.
- Spakować i zarchiwizować dane.

(Poprzedzające zmianę czynności powinny zostać wykonane, ale nie jest to niezbędne)

Przed rozpoczęciem sprzedaży w 07.2020 r. należy uruchomić ukrytą kombinację klawiszy „Ctrl-K Przenieś VAT”. Program wprowadzi wówczas stawki wpisane w kolumnie 40 do kolumn "Stawka VAT zakup" i "Stawka VAT sprzedaż".

Opcję „Ctrl-K Przenieś VAT” należy uruchomić w każdym magazynie osobno,
W czasie wykonywania tej operacji program wyliczy nowe ceny towarów. W zależności od konfiguracji magazynu netto/brutto (Miesiące -> Instalacja, konfiguracja -> Opcje -> Magazyn) ceny zmienią się wg następującego schematu:
magazyn w cenach netto - program skoryguje ceny brutto, ceny netto pozostaną bez zmian,
magazyn w cenach brutto - program na nowo naliczy ceny netto, a brutto pozostawi bez zmian.

Rozwiązanie nr 2 (nowe):

To rozwiązanie jest zaadaptowane w nowych wersjach programu (od wersji 5.22.0114.12938). Pozwala na zbiorczą zmianę stawek VAT na towary z danej grupy towarowej. Wywołanie opcji przez naciśnięcie Alt-F12 w magazynie:

Program wybranym grupom towarowym zmieni stawkę na 0%.

UWAGA:Zmiany wystąpi tylko i wyłącznie na towarach mających aktualnie stawkę 5%.

 

Rozwiązanie pomocnicze:

 

Dodatkowo dla tych, którzy chcą zautomatyzować proces zmiany stawek przygotowaliśmy wtyczkę: przecena_vat.exe

Wtyczka przygotowana jest dla dilerów/serwisantów posiadających pliki z nowymi stawkami VAT, które można wczytać do programu i w ten sposób zmniejszyć pracochłonność całego procesu zmian stawek.

Wtyczka instaluje się w programie (należy zwrócić uwagę na katalog programu). Po uruchomieniu ponownie programu otrzymujemy komunikaty:

 

W menu Inne -> Aktualizacja VAT z pliku tekstowego pojawia się nowa opcja:

Po wybraniu tej opcji program informuje nas co się wydarzy oraz kolejności postępowanawnia i prosi o podanie ścieżki z odpowiednim plikiem.

W tym oknie podajemy ścieżkę do plików które możemy sobie pobrać po niżej, lub plik z innrgo źródła wg wytycznych.

 

Dzięki uprzejmości naszych dilerów poniżej są pliki zawierające nowe stawki VAT, które mogą być wykorzystane przez wtyczkę:

(UWAGA: bazy należy traktować ostrożnie - otrzymaliśmy już sygnały o błędnych stawkach na niektóre towary)

Plik na rok 2022 (towary ze stawką 0% VAT):

vat_2022.csv (52 tys. towarów) - dodano 26.01.2022 r.

 

Poniżej stare pliki na rok 2020 - nie korzystać.

60 tys towarów

5 tys towarów

3 tys kody opakowań

Poniżej najnowsze pliki z dnia 24.06.2020:

22tys towarów

Poniżej pliki kodami przypraw z dnia 29.06.2020:

 przyprawy.csv