Intrastat

Kto musi wypełniać deklaracje INTRASTAT?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek składania deklaracji INTRASTAT spoczywa na podatnikach VAT realizujących wymianę handlową z krajami Unii Europejskiej. Dotyczy jednak tylko tych podmiotów, dla których wartość przywozu  lub  wywozu przekracza ustalone wartości  tzw.  progów  statystycznych, publikowanych  corocznie  w  formie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Istnieją dwa progi:
    • próg podstawowy - poniżej którego nie ma obowiązku składania deklaracji INTRASTAT
    • próg szczegółowy - poniżej którego deklarację INTRASTAT wypełnia się w sposób uproszczony.

Na 2020 r. ustalono następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:

  • próg podstawowy:

dla przywozu 4.000.000 zł
dla wywozu 2.000.000 zł

  • próg szczegółowy:

dla przywozu 65.000.000 zł
dla wywozu 108.000.000 zł

Szczegółowe informacje na temat aktualnych progów można znaleźć pod linkiem:
https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/sprawozdawczosc/intrastat/podstawowe-informacje-o-systemie-intrastat/progi-statystyczne/

Podmiot, którego obroty mieszczą się pomiędzy progiem podstawowym a progiem szczegółowym, nie wypełnia w deklaracji następujących pól:
    • łączna wartość statystyczna w PLN
    • kod warunków dostawy
    • kod rodzaju transportu
    • wartość statystyczna w PLN

Jak przygotować deklarację do przesłania?

Obsługę Intrastat znajdziemy w programie w menu Raporty->Unijne->Intrastat przywóz (lub wywóz).

Po wejściu do tej opcji należy wypełnić raport zakupów (lub sprzedaży).  Program Small Business  tworzy  deklarację w oparciu o  dokumenty zakupu (lub)sprzedaży,  sporządzone w zadanym okresie. Dane dotyczące  kodów  celnych i  masy towaru  są pobierane z magazynu.

UWAGA! Raport INTRASTAT przewiduje połączenie  w jedną pozycję wszystkich towarów  zawierających ten  sam kod celny PCN.  Dlatego też  przed przygotowaniem  deklaracji należy w  magazynie uzupełnić informacje o kodach PCN (rubryka Uwagi). Masę jednostkową towarów definiuje się w magazynie, w rubryce Jednostka przeliczeniowa. Jeżeli sprzedajemy podobne towary o takich samych kodach celnych, to będą widoczne na raporcie jako jedna pozycja, a nazwa tej pozycji zostanie przyjęta jako nazwa pierwszego z tych towarów.

Przesyłanie deklaracji

Program Small Business umożliwia wygenerowanie elektronicznej formy deklaracji INTRASTAT, którą następnie można wysłać do urzędu. Small Business pomaga w przygotowaniu pliku XML i umieszcza ten plik na lokalnym dysku użytkownika. Ten plik można przesłać do urzędu, poprzez zalogowanie się na portalu PUESC. System automatycznie sprawdzanie poprawność zgłoszeń, jest więc bardzo wygodny dla użytkowników. Przed eksportem danych (klawisz F5 Eksport do Celiny) można ręcznie skorygować lub uzupełnić wszystkie wpisy w tabeli.

Podczas wysyłki program pyta o dodatkowe dane, takie jak np. nr własny (nadawany podatnikowi przez urząd), zapyta także, do jakiego urzędu ma być wysłana deklaracja. Te dane musimy za pierwszym razem uzupełnić, przy wysyłce kolejnej deklaracji będą już zapamiętane.

Więcej informacji na temat zasad wypełniania i wysyłania tej deklaracji można znaleźć na stronach rządowych:

https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/sprawozdawczosc/intrastat/podst...

https://puesc.gov.pl/documents/10180/28437/Instrukcja+wype%C5%82niania+i...